ניהול משאב העצים במרחב העירוני

‫ניהול משאב העצים במרחב העירוני‬
‫הצגת התפתחויות וחדשנות בתחום ניהול משאב העצים העירוני‬
‫בהשתתפות‪:‬‬
‫סדר יום‬
‫‪19.2.2017‬‬
‫התכנסות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים | רחוב בן גוריון ‪ 26‬רמת גן‬
‫‪08:30-09:00‬‬
‫מושב בוקר | בהנחיית ליעד אורתר‬
‫דברי פתיחה | אולם מרכזי (‪ ,)501‬קומה ‪5‬‬
‫‪09:00-11:00‬‬
‫אחריות סביבתית במרחב העירוני | ליעד אורתר‪ ,‬ראש המכון לאחריות תאגידית‪,‬‬
‫‬
‫המרכז האקדמי למשפט ועסקים‪.‬‬
‫‬
‫היער העירוני ‪ -‬מדריך למקבלי החלטות | אד' נוף ענבר אשכנזי‪ ,‬מנהלת‬
‫‬
‫תחום תכנון ומידע אגף יער ואילנות‪.‬‬
‫‬
‫חשיבות של הרכבת הקלה בעקרונות התכנון הארצי ותועלתה לשמירת השטחים‬
‫‬
‫הפתוחים בישראל | איתמר בן‪-‬דוד‪ ,‬מנהל תחום תכנון בחלה"ט‪.‬‬
‫‬
‫הקמת הקו האדום כמקרה בוחן בניהול משאב העצים העירוני בתכנון וביצוע‬
‫‬
‫גלי גלט שמחי‪ ,‬סמנכ"ל איכות וקיימות‪ ,‬נת"ע‪.‬‬
‫‬
‫מסמך מדיניות עצים‪ ,‬התפישה המחוזית של תחבורה ורכבת קלה בהקשר‬
‫‬
‫‬‫של איכות החיים העירונית | רות רז שמולביץ‪ ,‬אדריכלית מחוז תל אביב‬
‫‬
‫וסמדר מאיר‪ ,‬יועצת סביבתית ללשכת התכנון המחוזית‪.‬‬
‫‬
‫הפסקת קפה‬
‫‪11:00-11:30‬‬
‫מושב צהריים | בהנחיית אביב לביא‬
‫טעימות קטנות ‪ -‬הרצאות קצרות בסגנון ‪ | TED‬אולם מרכזי (‪ ,)501‬קומה ‪5‬‬
‫‪11:30-13:00‬‬
‫‪ 1‬מחקר ליצירת פיקוס שדרות נטול פירות‬
‫‪ 4‬הטבע העירוני כמשאב חברתי | גליה‬
‫‬‫| ד"ר משה פליישמן‪ ,‬חוקר במנהל המחקר‬
‫חנוך‪-‬רועה‪ ,‬מנהלת קהילת תל אביב‪-‬יפו‬
‫החקלאי במחלקה למדעי עצי הפרי‪.‬‬
‫והסביבה‪ ,‬חלה"ט‪.‬‬
‫‪ 2‬ילקוט פתרונות לבית גידול לעצים |‬
‫‪ 5‬העץ כמוקד משיכה ובית גידול למיני‬
‫אדר' נוף ענבר אשכנזי‪ ,‬מנהלת תחום‬
‫בעלי חיים | דן אלון‪ ,‬רכז צפרות חלה"ט‪.‬‬
‫תכנון ומידע אגף יער ואילנות ובקרית‬
‫סקרי העצים לנת"ע‪.‬‬
‫‪ 3‬רשימת העצים המומלצת לנטיעה‬
‫במרחב העירוני | אגר' חנוך בורגר‪,‬‬
‫אגרונומים בע"מ יועץ לפקיד היערות‬
‫הממשלתי ולנת"ע‪.‬‬
‫‪13:00-13:45‬‬
‫‪ 6‬היבטים סביבתיים בתכנון קווי רכבת‬
‫הקלה בשנים האחרונות | דרור בוימל‪ ,‬רכז‬
‫תכנון תשתיות נציג ארגוני הסביבה‬
‫בות"ל‪.‬‬
‫פאנל מומחים | שאלות ותשובות‬
‫הכנס ללא עלות אולם נדרשת הרשמה מוקדמת‬
‫לפרטים והרשמה‪[email protected] :‬‬