תיבת הודעות

‫תיבת הודעות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש בתיבת הודעות‬
‫נדרש לצורך מתן הודעה קצרה למשתמש על פעולה שביצע‬
‫;)‪MessageBox.Show(...‬‬
‫הפרמטרים‪:‬‬
‫ישנם ‪ 21‬העמסות (‪ overloading‬או ‪ = polymorphism‬רב צורתיות) שונות לשימוש בתיבת הודעה‪.‬‬
‫נשתמש באפשרות ה‪ 11-‬מתוכן‪ ,‬להלן הפרמטרים של אפשרות זאת‪:‬‬
‫א‪ - Text .‬טקסט בתוך התיבה‬
‫ב‪ - Caption .‬כותרת התיבה‬
‫ג‪ - MessageBoxButtons .‬הכפתור‪/‬ים שיופיע‪/‬ו בתיבה‪ ,‬האפשרויות הן‪:‬‬
‫תיאור – מה תכיל תיבת ההודעות‬
‫שם הכפתור‬
‫‪OK‬‬
‫כפתור אישור‬
‫‪OKCancel‬‬
‫כפתורי אישור וביטול‬
‫‪AbortRetryIgnore‬‬
‫כפתורי בטל פעולה‪ ,‬נסה שוב והתעלם‬
‫‪YesNoCancel‬‬
‫כפתורי כן‪ ,‬לא וביטול‬
‫‪YesNo‬‬
‫כפתורי כן ולא‬
‫‪RetryCancel‬‬
‫כפתורי נסה שוב‪ ,‬וביטול‬
‫ד‪ – MessageBoxIcon .‬הצלמית (אייקון) שתופיע בתיבה‪ ,‬האפשרויות השימושיות הן‪:‬‬
‫שם הצלמית (אייקון) תיאור – מה הצלמית (אייקון) שתיווסף לתיבת ההודעות‬
‫‪None‬‬
‫ללא צלמית‬
‫‪Question‬‬
‫צלמית של שאלה (סימן שאלה כחול)‬
‫‪Error‬‬
‫צלמית של שגיאה (‪ X‬לבן במעגל אדום)‬
‫‪Warning‬‬
‫צלמית של אזהרה (סימן קריאה במשולש צהוב)‬
‫‪Information‬‬
‫צלמית של מידע (האות ‪ i‬לבנה ברקע כחול)‬
‫ה‪ - MessageBoxDefaultButton .‬כפתור ברירת המחדל שההודעה‪ ,‬למשל‪ ,‬במחיקה יהיה "לא"‪ ,‬האפשרויות הן‬
‫בהתאמה למספר הכפתור הנדרש ‪Button1, Button2, Button3 -‬‬
‫‪ ‬גם אם יש רק כפתור אחד (אישור) חייבים לבחור (‪)Button1‬‬
‫ו‪ – MessageBoxOptions .‬אפשרויות של תיבת הבחירה‪ ,‬נרשום תמיד (אם ההודעה בעברית) כך שיהיה תואם‬
‫לעברית‪.‬‬
‫‪ – RtlReading .a‬קריאת הטקסט מימין לשמאל (שלא יצא "!שגיאה")‪.‬‬
‫‪ – RightAlign .b‬יישור התוכן תיבת ההודעה לצד ימין‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש בשילוב של שתי האפשרויות ע"י הסימן | ביניהם (רק פעם אחת‪ ,‬לא פעמיים כמו ב‪)OR-‬‬
‫‪MessageBoxOptions.RtlReading | MessageBoxOptions.RightAlign‬‬
‫לדוגמה –‬
‫‪", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error,‬שגיאה" ‪!",‬החובה שדות כל למלא יש"(‪MessageBox.Show‬‬
‫;)‪MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RtlReading | MessageBoxOptions.RightAlign‬‬
‫שם הקובץ ‪ :‬תיבת הודעות‬
‫תאריך עדכון ‪ 22 :‬פברואר‪2017 ,‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫תיבת הודעות‬
‫שימוש בתשובה של כפתורי תיבת הטקסט‬
‫פעולת ‪ Show‬של תיבת הטקסט תמיד מחזירה תשובה‪ .‬אפשר להתעלם מהתשובה ואפשר גם להתייחס אליה ולהפעיל הוראות בהתאם‪.‬‬
‫התשובה תהיה תמיד מסוג ‪ DialogResult -‬כאשר משווים אותה לערכים האפשריים של ה‪.DialogResult -‬‬
‫לדוגמה ‪-‬‬
‫)‪if (MessageBox.Show(...) == DialogResult.Yes‬‬
‫;)"‪MessageBox.Show("The user pressed Yes‬‬
‫‪else‬‬
‫;)"‪MessageBox.Show("The user pressed No‬‬
‫הערכים האפשריים של ה‪:DialogResult -‬‬
‫שם הכפתור‬
‫תיאור‬
‫‪OK‬‬
‫אישור‬
‫‪Cancel‬‬
‫ביטול‬
‫‪Yes‬‬
‫כן‬
‫‪No‬‬
‫לא‬
‫‪Abort‬‬
‫בטל‬
‫‪Retry‬‬
‫נסה שוב‬
‫‪Ignore‬‬
‫התעלם‬
‫‪None‬‬
‫לא נבחרה תשובה‬
‫שם הקובץ ‪ :‬תיבת הודעות‬
‫תאריך עדכון ‪ 22 :‬פברואר‪2017 ,‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬