משפטים גיליון הורים פרשת

‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫אלישע בן שרה ז"ל‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫גיליון הורים פרשת משפטים‬
‫בפרשה מספר נושאים מרכזיים ‪:‬‬
‫משפטי העבדים ‪ ,‬אדם המזיק ‪ -‬נזקי גוף ‪ ,‬שור המזיק ‪ -‬נזקי גוף ‪ ,‬נזקי ממון ‪ ,‬דיני השומרים ‪,‬‬
‫דינים שונים ‪ ,‬הבשורה על ארץ ישראל כריתת ברית והמשך מתן תורה‬
‫סיפור א' לשולחן שבת‬
‫משפטים‪ -‬הרוב לא תמיד קובע!‬
‫אם הרוב קובע ‪" -‬אחרי רבים להטות"‪ ,‬הכיצד אנו העם ה"קטן" ביותר לא הולכים אחר אומות העולם המייצגים את דעת רוב‬
‫בעולם?!‬
‫סיפור המלמד מתי העיקרון ש"אחרי רבים להטות" הוא קריטריון לקבלת ההחלטה?‬
‫הצדיק ר' יצחק זקל‪ ,‬הידוע בכינויו "הבעל שם ממיכלשטאט"‪ ,‬היה כבר בגיל צעיר מאד מפורסם כעילוי עצום‪ .‬באחד הימים הגיעה‬
‫השמועה על הילד המופלא לחצרו של הדוכס‪ ,‬והדוכס הזמינו לבקר בארמונו‪.‬‬
‫ארמונו של הדוכס היה מלא בחדרים ואולמות רבים‪ ,‬והדוכס רצה לראות את חכמתו של הילד ולכן ציווה על כל עבדיו לעזוב את‬
‫הארמון כדי לבדוק האם יוכל הילד להסתדר לבדו ויגיע אליו ללא כל הדרכה במסדרונות הארמון‪.‬‬
‫שהגיע הילד לארמון ראה שהוא מלא בחדרים אך ראה שבחדר אחד הוילון בו סגור‪ ,‬וחשב כי אולי שם נמצא הדוכס‪ ,‬וכך היה ‪.‬‬
‫איך מצאת אותי כל כך מהר? שאלו הדוכס‪ .‬והילד סיפר לו ‪.‬‬
‫ומה היית עושה – המשיך הדוכס לשאול אותו – אילו היו המשרתים נשארים‪ ,‬וכל אחד היה מנסה להטעות אותך ולומר לך שאני‬
‫נמצא בחדר אחר ?‬
‫הייתי נוטה אחרי הרוב – ענה לו הילד ‪.‬‬
‫אם כן מדוע אתה יהודי? – הרי אתם היהודים מיעוט בעולם? שאל אותו הדוכס ‪.‬‬
‫אדוני הדוכס – השיב הילד – כשאני רואה אותך יושב כאן לפני בחדר זה‪ ,‬אפילו יבואו ויגידו לי רוב משרתיך כי אתה מצוי בחדר‬
‫אחר לא אאמין להם! שהרי רואה אני אותך כאן למול עיני ואין הוכחה גדולה מזו ‪.‬‬
‫אין ללכת אחרי הרוב אלא כשיש ספק ולא כאשר הדבר ברור‪ ,‬כך גם אני‪ ,‬היהדות הינה דבר ברור ואין לי ספק בכך ולכן איני הולך‬
‫אחר הרוב הטועה‪!!!...‬‬
‫סיפור ב' לשולחן שבת‬
‫כתוב בפרשה "אנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו" ‪.‬‬
‫לא פעם יהודים תמימים מנסים למצוא חן בעיני הגויים‪ ,‬יושבים לאכול עימם ומנסים להידמות להם אף בלבושם‪ .‬ואף לעיתים נגררים‬
‫אחרי חברים שבורחים מהמצוות‪.‬‬
‫נלמד מהמעשה הבא ‪ :‬מעשה ביהודי אחד שהיה לו מכר גוי אחד בכפר‪ .‬ומפעם לפעם היה הולך ומתאכסן בבית הגוי לרגל מסחרו‪,‬‬
‫והיה הגוי מביא בפניו תבשילים שלהם‪.‬‬
‫היהודי באופן קבע אומר לו‪" :‬ידידי‪ ,‬דבר זה אסור לנו על פי תורתנו הקדושה"‪ .‬והיה יושב שם כמה ימים ומסתפק בפת חרבה שהיה‬
‫מביא עמו בילקוטו‪.‬‬
‫פעם אחת נזדמנו שני יהודים בכפר‪ ,‬וימות החורף היו‪ ,‬ולא היה להם מקום ללון‪ .‬ונתדפקו על דלתו של אותו גוי‪ ,‬והניח לפניהם לאכול‬
‫ממאכליו שבישל‪ .‬והללו הושיטו ידם ואכלו מן המאכלים האלו כדי שבעם‪.‬‬
‫כשעמדו מן השולחן ביקשו מקום ללון‪ .‬אמר להם אותו הגוי‪ ,‬לכו אל מקום אחר באשר תמצאו‪.‬‬
‫תמהו היהודים והתחילו מתחננים בפניו‪ .‬אמרו לו‪" :‬היכן נלך עכשיו בליל סופה וסערה‪ .‬ומה עשינו לך ומה חטאנו?"‪.‬‬
‫אמר להם הגוי‪" :‬כיון שאכלתם מתבשילי סימן שאינכם נאמנים על דתכם‪ ,‬ושוב אין אתם נאמנים בכל דבר‪ .‬וחושש אני פן תגנבו‬
‫חפצים מביתי‪ ,‬כי מי שאין לו שורש ועיקר בדתו אין בו שום אמונה‪ .‬שהרי יהודי פלוני יושב אצלי ימים ושנים ולא טעם שום דבר‬
‫מתבשילי ולכן היה נאמן בעיני‪ !"...‬הנמשל ברור מתוך המעשה ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫אלישע בן שרה ז"ל‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫סיפור ג' לשולחן שבת‬
‫מדוע פתחה התורה בעבד עברי‪ ,‬ולא בדברים הנצרכים לאותה שעה‪ ,‬הרי עבד עברי יהיה מאוחר יותר ובמיוחד שבביזת הים כל אחד‬
‫מעם ישראל התעשר מאוד‪ ,‬אלא כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו‪ ,‬כעת זהו הזמן לדבר עימם על‬
‫שיחרור עבדים ‪ -‬עכשיו הם יודעים להתנהג עימו בכבוד ‪...‬‬
‫סיפור שהוא כמשל ‪:‬‬
‫מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז' רצה לאסוף כסף עבור אלמנה שלא היה לה להסיק את הבית בקור העז‪ .‬בלית בררה ניגש‬
‫לעשיר העיר שלא היה ידוע בנדיבותו בלשון המעטה‪...‬בחוץ מזג אוויר קפוא‪ ,‬הכל מושלג ורוחות חזקות נושבות‪.‬‬
‫עמד הרב בפתח הבית והקיש בדלת‪ .‬לאחר כמה רגעים נפתחה הדלת ע"י המשרת והחום של הבית הורגש בחוץ ‪ .‬מיד קרא העשיר‬
‫לרב להיכנס אלא שהרב סרב‪.‬‬
‫העשיר יצא אל הרב וביקש מהרב להיכנס‪ .‬הרב התעלם והמשיך לשוחח עם הרב על מזג האוויר‪ .‬רק לאחר שיחה ארוכה ‪ ,‬העשיר‬
‫רועד כולו ‪ -‬עם חלוק הבית קפא כמעט מקור‪ ...‬העיז הרב וביקש תרומה לאלמנה המסכנה‪.‬‬
‫העשיר נאות "רק בתוך הבית" ביקש הוא‪ ....‬כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב‪" :‬למה כבוד הרב סירב להיכנס "!?‬
‫לאחר שווידא כי הצ'ק נרשם‪ ,‬אמר לו הרב‪" :‬בחמימות של הבית לא היית מבין מה מרגישה האלמנה‪ ,‬לאחר שהרגשת את הקור תרמת‬
‫מיד ובשפע‪"...‬‬
‫הנמשל‪:‬‬
‫כך עם ישראל ‪,‬כעת הוא הרגיש מהו עבד וכמה ייסורים הוא סובל תחת אדוניו‪ ,‬כעת זהו הזמן לדבר עימם על שיחרור עבדים ‪ -‬עכשיו‬
‫הם יודעים להתנהג עימו בכבוד‪( ...‬מעובד מאתר ‪) dvar-tora.com‬‬
‫מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות ‪:‬‬
‫פרשת משפטים ע וסקת ברובה בדיני נזיקין וממונות ובשאר עניינים שבין אדם לחברו‪ .‬השימוש במינוח 'משפטים'‪ ,‬בשונה מהמילים 'חוקים' 'עדות'‬
‫או 'מצוות'‪ ,‬מעיד על כך שמדובר במצוות שניתן להגיע אליהם גם בשכל האנושי אך אנו מקבלים אותם מציווי התורה‪.‬‬
‫הפרשה מורכבת מהרבה מאוד מצוות והבאנו כאן רק חלק מהם ‪.‬‬
‫משפט העבדים (כא‪ ,‬ב‪-‬יא)‬
‫לאחר מעמד הר סיני הקב"ה נותן למשה מצוות העוסקות בעבד עברי‪ ,‬נזיקין‪ ,‬שומרים ועוד אדם שנתפס בגניבה ואינו יכול להשיב את הכסף‪ ,‬בית‬
‫הדין מוכר אותו לעבד‪ ,‬ובכסף זה מחזיר לניזק את הכסף שנגנב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לכמה שנים ניתן לקנות עבד עברי?( כא‪,‬ב) שש‬
‫ישנם ‪ 2‬אפשרויות שאדם מגיע להיות עבד ‪ -‬א‪ .‬שמוכר את עצמו בגלל דוחקו (הוא עני) ב‪.‬שהוא גנב משהו ובית דין מכרוהו בגנבתו‪ ,‬במי‬
‫מדובר בפס'?(רש"י כא‪,‬ב) מיד בית דין שמכרוהו בגנבתו‪ ,‬כמו שנאמר אם אין לו ונמכר בגנבתו (שמות כב‪ ,‬א‪... ).‬אני מקיים כי תקנה‪ ,‬בנמכר‬
‫בבית דין‪:‬‬
‫מה פירוש המילים "אם בגפו יבא"?(רש"י כא‪,‬ג) שלא היה נשוי אשה‪ ,‬כתרגומו אם בלחודוהי‪ .‬ולשון בגפו‪ ,‬בכנפו‪( ,‬ח) שלא בא אלא כמות‬
‫שהוא‪ ,‬יחידי בתוך לבושו‪ ,‬בכנף (ט) בגדו‬
‫עבד עברי שנמכר רווק משתחרר רווק ואם היה נשוי אז אישתו יוצאת גם היא‪ .‬מה קורה אם האדון מחתן את העבד עם שפחה כנענית? ( כא‪,‬ד)‬
‫האישה וילדיה נשארים אצל האדון‬
‫מה האדון צריך לעשות לעבד אם הוא מעוניין להישאר עם אישתו(השפחה)?( כא‪,‬ו) רוצע את אזנו ליד הדלת או המזוזה‬
‫מובא בחז"ל "ומה ראה אוזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף‪ ,‬אמר ר' יוחנן בן זכאי‪ ,‬אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב‪ ,‬והלך וגנב‪,‬‬
‫תרצע (מכילתא פ"ב)‪ ,‬ואם מוכר עצמו‪ ,‬אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים‪ ,‬והלך וקנה אדון לעצמו‪ ,‬תרצע‪ .‬רבי שמעון היה דורש‬
‫מקרא זה מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית‪ ,‬אמר הקב"ה‪ ,‬דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות‪,‬‬
‫ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים‪ ,‬עבדי הם‪ ,‬ולא עבדים לעבדים‪ ,‬והלך זה וקנה אדון לעצמו‪ ,‬ירצע בפניהם( כא‪,‬ו)‬
‫‪ .6‬כתוב בפס' על הגונב איש "ונמצא בידו"‪ ,‬מתי נמצא בידו?(רש"י כא‪,‬טז) שראוהו עדים שגנבו ומכרו‪ ,‬ונמצא בידו כבר (ש) קודם מכירה‬
‫(סנהדרין פה‪:):‬‬
‫התורה ממשיכה לספר על מכירת בת לאמה ועוברת לדיני נזיקין באדם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫אלישע בן שרה ז"ל‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫אדם המזיק ‪ -‬נזקי גוף (כא‪ ,‬יב‪-‬כז)‬
‫התורה עוברת למצוות של נזקים שאדם גורם בין במזיק ובין בשוגג ‪ ,‬בין במודע ובין שלא במודע במישרין ובעקיפין‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫על חמש עבירות נקבע עונש מוות ‪ .‬מהם?( כא‪,‬יב‪-‬יז) מכה איש ומת‪ ,‬מזיד להרוג בערמה‪ ,‬מכה אביו ואימו‪ ,‬גונב איש ומכרו‪,‬מקלל אביו ואימו‬
‫מה יקרה ליהודי שהרג בשוגג בלא שארב לחברו והקב"ה גילגל לידו את העבירה?( כא‪,‬יג) יברח לעיר מקלט‬
‫מה פירוש המילים "ואשר לא צדה"?(רש"י כא‪,‬יג) לא ארב לו ולא נתכוין‪ .‬צדה לשון ארב‪ ,‬וכן הוא אומר ואתה צודה את נפשי לקחתה‬
‫(שמואל‪-‬א כד‪ ,‬יא)‪.‬‬
‫כתוב בפס' "והאלקים אנה לידו" מה פירוש המילה "אנה"?(רש"י כא‪,‬יג) זמן לידו‪ ,‬לשון לא תאונה אליך רעה (תהלים צא‪ ,‬י‪ ,).‬לא יאונה לצדיק‬
‫כל און (משלי יב‪ ,‬כא‪ ,).‬מתאנה הוא לי (מלכים‪-‬ב ה‪ ,‬ז‪ ,).‬מזדמן למצוא לי עלה‪:‬‬
‫ההורג בשגגה גולה כמו שכתוב "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" באיזה מקום מדובר?(רש"י כא‪,‬יג) ואי זה מקום קולטו‪ ,‬זה (ע) מחנה לויה‬
‫(מכות יב‪:):‬‬
‫לימוד בהשגחה ‪ -‬נאמר בפרשה "והאלהים אנה לידו" שהקב"ה מזמן לאדם את הראוי לו‪ ,‬במה הכתוב מדבר‪ ,‬בשני בני אדם‪ ,‬אחד הרג שוגג ואחד‬
‫הרג מזיד‪ ,‬ולא היו עדים בדבר שיעידו‪ ,‬היהודי שהרג במזיד לא נהרג כראוי לו ואילו היהודי שהרג בשוגג לא גלה לעיר מקלט כפי שהיה ראוי לו‪.‬‬
‫והקב"ה מזמנן לפונדק אחד‪ ,‬זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם‪ ,‬וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד והורגו‪ ,‬ועדים מעידים עליו‬
‫ומחייבים אותו לגלות‪ ,‬נמצא זה שהרג בשוגג גולה‪ ,‬וזה שהרג במזיד נהרג‪ (:‬כא‪,‬יד)‬
‫מה הכוונה "ונפל למשכב"?(רש"י כא‪,‬יח) כתרגומו ויפל לבוטלן‪ ,‬לחולי שמבטלו ממלאכתו‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ .7‬ראובן ושמעון רבו ‪ .‬ראובן היכה את שמעון באבן ופצע את שמעון‪ .‬מה חייב ראובן לשלם?( כא‪,‬יט) "שבתו יתן ורפא ירפא" ‪ -‬על ביטול‬
‫המלאכה ותשלום הוצאות רפואיות‬
‫מה לומדים מהמילים "ורפא ירפא" לעניין תשלום המזיק?(רש"י כא‪,‬יט) כתרגומו‪ ,‬ישלם (ג) שכר הרופא (בבא קמא פה‪:):‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪ .9‬ראובן שהיכה את עבדו הכנעני באמצעות כלי מסוכן והרג אותו במקום יהיה מחוייב במיתה‪ .‬מה יהיה דינו אם העבד רק נפצע? מדוע?(‬
‫כא‪,‬כא) יהיה פטור כיוון שהעבד הוא כספו‬
‫‪ .10‬אם אדם גורם נזק לחברו מצווה התורה לשלם ‪ .‬השלימו ‪__________ " :‬תחת __________ ‪ .‬עין ________ ________ (הפיחות בשווי האדם ללא‬
‫עין)‪_________,‬תחת ________‪__ _______,‬תחת ________‪_________,‬תחת ________‪_________,‬תחת ________‪(_________,‬מכה שמוציאה דם) תחת‬
‫________‪(_________,‬מכה שהדם נצרר בעור) תחת ________( כא‪,‬כג‪-‬כה) נפש תחת נפש‪ ,‬עין תחת עין‪,‬שן שן‪,‬יד תחת יד‪....‬‬
‫‪ .11‬באיזה מקרה העבד יוצא לחופשי ?( כא‪,‬כו‪-‬כז) חבלה בעין או הפלת שן כתוצאה מפגיעה של האדון‬
‫שור המזיק ‪ -‬נזקי גוף (כא‪ ,‬כח‪-‬לב)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫התורה עוברת לנזקי השור ומחלקת בין שור תמים לעומת שור מועד שכבר נגח בעבר‪.‬מה יהיה דינו של שור תם שהורג אדם אחר בנגיחה?‬
‫מה דינו של בעל השור?( כא‪,‬כח) הסור נסקל ובשרו לא יאכל‪ .‬בעל השור נקי מאחריות‬
‫כת וב בפס' "וכי יגח שור" האם הדין הוא רק לשור?(רש"י כא‪,‬כח) אחד שור ואחד כל בהמה וחיה (ס) ועוף‪ ,‬אלא שדבר הכתוב בהווה (בבא‬
‫קמא נד‪):‬‬
‫מה דינו של שור מועד שהרג אדם ומה דין בעל השור?___________(בית הדין פוסק כופר לבעל השור המועד שלא שמר עליו ולא הורגים‬
‫באמת אלא שהיה ראוי לכך)( כא‪,‬כט) הסור נסקל וגם הבעלים‬
‫נזקי ממון (כא‪ ,‬לג ‪ -‬כב‪ ,‬ה)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מה הכוונה "וכי יפתח איש בור"? למה נאמר לשון פתיחה?(רש"י כא‪,‬לג) שהיה מכוסה וגלהו‪:‬‬
‫ראובן פתח או חפר בור ולא כיסהו ונפל שם שור או חמור ומתו‪ .‬מה דינו?( כא‪,‬לד) ישלם את הנזק לבעל הבהמה(התשובה המלאה מורכבת‬
‫כיוון שבעל הבור יכול לשלם בשווה כסף רק את ההפרש מערך הבהמה לאחר מותה‪)....‬‬
‫מה הדין אם שור תם נוגח שור אחר והורג אותו? מה הדין אם הוא לא תם?( כא‪,‬לה) תם ‪ -‬מוכים את החי והמת ומחלקים ‪ .‬מועד ‪ -‬פיצוי לבעל‬
‫השור שמת‬
‫מהו הקנס למי שגונב שור ושוחט או מוכר אותו? ומהו הקנס למי שגונב כבש(שה)?( כא‪,‬לו) משלם ‪ 5‬על שור ו ‪ 4‬על כבש‬
‫למה הגנב משלם על שור ‪ 5‬ועל שה ‪(?4‬רש"י כא‪,‬לז) אמר ר' יוחנן בן זכאי‪ ,‬חס המקום על כבודן של בריות‪ ,‬שור שהולך ברגליו‪ ,‬ולא נתבזה‬
‫בו הגנב לנושאו על כתפו‪ ,‬משלם חמשה‪ ,‬שה שנושאו על כתפו‪ ,‬משלם ארבעה‪ ,‬הואיל ונתבזה בו‪ .‬אמר רבי מאיר‪ ,‬בא וראה כמה גדולה כחה‬
‫של מלאכה‪ ,‬שור שבטלו ממלאכתו‪ ,‬חמשה‪ ,‬שה שלא בטלו ממלאכתו‪ ,‬ארבעה‬
‫‪3‬‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫אלישע בן שרה ז"ל‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪ .6‬השלימו ‪" :‬אם _____________ ימצא הגנב ‪( -‬כלומר בעת שחופר לפרוץ לתוך הבית) והוכה ומת (ע"י בעל הבית) ____________דמים(אין זו‬
‫רציחה הקם להורגך השכם להורגו)( כב‪,‬א) במחתרת‪ ,‬אין לו‬
‫פירוש המילה "חותר" היא לחפור ‪ -‬אם כן מה הפירוש "אם במחתרת ימצא הגנב"?(רש"י כב‪,‬א) כשהיה (כ) חותר את הבית‪"( :‬עושה חור‬
‫‪.7‬‬
‫בקיר" כדי להיכנס)‬
‫‪ .8‬לעומת זאת אם ברור שהגנב לא מסכן את בעל הבית אסור להורגו‪ .‬מה יהיה עונש הגנב?( כב‪,‬ב‪-‬ג) שלם ישילם ‪ .‬אם לא‪ -‬ימכר בגניבתו‪ .‬אם‬
‫הגניבה בידו ישלם פי ‪2‬‬
‫מה הפירוש "כי יבער"?(רש"י כב‪,‬ד) יוליך בהמותיו בשדה וכרם של חבירו‪ ,‬ויזיק אותו באחת משתי אלו‪ ,‬או בשלוח (פ) בעירה‪ ,‬או בביעור‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪ .10‬התורה מלמדת את האחריות שהיהודי צריך לקחת על נזקים שהוא גורם בעצמו במישרין או בעקיפין‪ .‬מה הקנס של אדם ששלח את בהמתו‬
‫לאכול בשדה אחר?( כב‪,‬ד) מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם‬
‫‪ .11‬אם אדם הבעיר אש בשדהו והיא עברה לשדה אחר ‪ .‬מה יעשה מבעיר האש?( כב‪,‬ה) ישלם לניזק‬
‫דיני השומרים (כב‪ ,‬ו‪-‬יד)‬
‫דיני שומרים ‪ -‬התורה עוסקת בדינים במתן חפצים של אדם לחברו‪ (.‬כב‪,‬ו)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫שומר חינם הוא שומר המסייע לחברו בשמירה ללא תשלום ובמקרה שנגנב מביתו‪ -‬מה צריך לעשות השומר כדי להיות פטור מתשלום על‬
‫הגניבה?( כב‪,‬ו) להישבע שלא גנב‬
‫מה עונשו של של הגנב?( כב‪,‬ז) ישלם פי שנים מהשווי של מה שגנב‬
‫מה לומדים מהפסוק "ישלם שנים לרעהו"?(רש"י כב‪,‬ח) למדך הכתוב‪ ,‬שהטוען בפקדון לומר נגנב הימני‪ ,‬ונמצא שהוא עצמו גנבו‪ ,‬משלם‬
‫תשלומי כפל‪ ,‬ואימתי‪ ,‬בזמן שנשבע ואחר כך באו עדים‪.‬‬
‫שומר שכר הוא שומר המקבל תמורה על השמירה ‪ .‬אם הדבר ששומר עליו ניזוק באונס שלא באשמתו (נשבר‪ ,‬מת ‪ ,‬נטרף או נלקח באיומים‬
‫ע"י פושעים) אז השומר פטור לאחר שבועה‪ .‬מה קורה אם השומר התרשל בתפקידו?( כב‪,‬ט‪-‬יב) ישלם לבעלים‬
‫כתוב בפס' "אם טרף יטרף יבאהו עד" על מה העד צריך להעיד?(רש"י כב‪,‬יב) יביא עדים (ה) שנטרפה באונס ופטור‬
‫שואל ‪ -‬הוא יהודי הלוקח חפץ‪/‬בע"ח בהשאלה(ללא תמורה) מחברו‪ .‬השואל חייב תמיד בנזק פרט לשני מקרים‪ .‬באיזה מקרים השואל יהיה‬
‫פטור?( כב‪,‬יג‪-‬יד) להורים – צריך להנחות ולהסביר לילדים את התשובה כיוון שמתוך הכתובים הילדים יתקשו לענות על השאלה אלא באופן‬
‫חלקי בלבד ‪ .‬אם ההשאלה נעשתה כאשר בעל החפץ (המשאיל) עשה מלאכה כלשהי עבור השואל ובזמן ביצוע אותה המלאכה הושאל‬
‫החפץ‪ .‬מקרה שני הוא שהנזק נגרם מחמת המלאכה שלשמה הושאל החפץ כל עוד השימוש אינו חריג מהמקובל‬
‫שוכר ‪ -‬הוא יהודי המשלם על שימוש בחפץ של חברו‪ .‬מדוע השוכר לא צריך לשלם על הנזק(אם לא פגע במזיד)?( כב‪,‬יד) כיוון ששילם על‬
‫השימוש והבעלים מראש לקח זאת בחשבון‬
‫דינים שונים (כב‪ ,‬טו ‪ -‬כג‪ ,‬יט)‬
‫התורה מונה דינים שונים ורבים‪ .‬נתמקד בחלק מהם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫דיני לווה (מקבל הכסף) ומלווה(נותן הכסף) ‪ -‬ריבית (נשך) היא תשלום נוסף על הלוואה כפיצוי ללווה שנתן את כספו ‪ .‬עפ"י התורה אסור‬
‫לקבל או לשלם ריבית ‪ .‬אסור למלווה לדרוש בכח את החזר ההלוואה (לא תהיה לו כנושה) ‪ .‬אם המלווה לוקח ערבון את שלמת העני עד‬
‫מתי צריך להשיב אותה? מדוע?( כב‪,‬כה‪-‬כו) עד בא השמש‪ .‬כיוון שהמלווה לא מרחם על העני‬
‫כתוב בפס' "אם כסף תלוה את עמי" המילה "אם" יכולה להתפרש כרשות ויכולה להתפרש במובן של "כאשר" תלוה‪ .‬מה פירושה כאן?(רש"י‬
‫כב‪,‬כד) רבי ישמעאל אומר‪ ,‬כל אם ואם שבתורה רשות‪ ,‬חוץ מג'‪ ,‬וזה אחד מהן‪( .‬כלומר חייב להלוות לעני)‬
‫למה ריבית נקראה "נשך"?(רש"י כב‪,‬כד) רבית‪ ,‬שהוא כנשיכת נחש‪ ,‬שנחש נושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש‪ ,‬ופתאום הוא מבצבץ ונופח‬
‫עד קדקדו‪ ,‬כך רבית‪ ,‬אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהרבית עולה ומחסרו ממון הרבה‬
‫ראינו כי יש חובה להלוות ‪ .‬מי קודם למי בקבלת ההלוואה ?(רש"י כב‪,‬כד) עמי ונכרי‪ ,‬עמי (ש) קודם‪ .‬עני ועשיר‪ ,‬עני קודם‪ .‬עניי עירך ועניי‬
‫עיר אחרת‪ ,‬עניי עירך קודמין (בבא מציעא עא‪ .).‬וזה משמעו‪ ,‬אם כסף תלוה‪ ,‬את עמי תלוהו קודם לעובד גילולים‪ ,‬ולאיזה מעמי‪ ,‬את העני‪,‬‬
‫ולאיזה עני‪ ,‬לאותו שעמך‪.‬‬
‫מה זוכה להיות מי ששומר על עצמו מאכילת טרפות ומאכלים אסורים אחרים?( כב‪,‬ל) להיות אנשי קודש‬
‫מיתחו קו בין הציווים‪ (:‬כג‪,‬א‪-‬ג)‬
‫שמע שוא‬
‫לא תשא‬
‫להיות עד חמס‬
‫אל תשת ידך עם רשע(אסור לשתף פעולה עם רשעים)‬
‫לרעת(אל תלך אחרי חברים רעים לעשות מעשים רעים )‬
‫לא תהיה אחרי רבים‬
‫לנטת ( אל תשנה מדבריך)‬
‫ולא תענה על רב‬
‫להטת (רק בדברים שיש ספק)‬
‫אחרי רבים‬
‫לא תהדר בריבו(לרחם עליו בגלל שהוא מסכן‪.‬‬
‫ודל (איש עני ומסכן)‬
‫‪4‬‬
‫הגיליון מוקדש לע"נ‬
‫אלישע בן שרה ז"ל‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫למי האזהרה מופנית בפס' "לא תשא שמע שוא"?(רש"י כג‪,‬א) אזהרה למקבל לשון הרע‪ ,‬ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין‬
‫חבירו‪:‬‬
‫מה פירוש המיל ים "לא תהדר"?(רש"י כג‪,‬ג) לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר‪ ,‬דל הוא אזכנו (מ) ואכבדנו‬
‫יהודי נתקל בשור או חמור של האויב שלו שהלך לאיבוד‪ .‬מה הוא צריך לעשות?( כג‪,‬ד) להחזיר לבעלים‬
‫מה נעשה אם ניתקל בחמור שונאינו קורס תחת המשא שעל גבו ?( כג‪,‬ה) חייב לעזור לו לפרוק את המשא מגבו ‪ .‬עזוב תעזוב בלשון עזרה(‬
‫מוכח ברש"י )‬
‫מאיזה לשון באה המילה "אבינך"?(רש"י כג‪,‬ו) לשון אובה‪ ,‬שהוא מדולדל ותאב לכל טובה (שם קיא‪:):‬‬
‫התורה מזהירה אותנו כיצד להתנהג בדין ומצווה אותנו לא להטות את המשפט למסכנים ולהיזהר מדברי שקר‪ .‬השוחד ‪ -‬הוא מתנה לשופט‬
‫שיפסוק לטובתי במשפט ‪ .‬מה גורם השוחד?( כג‪,‬ח) מעוור פיקחים ומסלף דברי צדיקים‬
‫מה הכוונה שהשוחד "יעור פקחים"?(רש"י כג‪,‬ח) ואפילו חכם בתורה ונוטל שוחד‪ ,‬סוף שתטרף דעתו עליו‪ ,‬וישתכח תלמודו‪ ,‬ויכהה מאור עיניו‬
‫(מכילתא פ"כ)‪:‬‬
‫מהם הכינויים לשלושת הרגלים שבהם צריכים לעלות לירושלים ולהביא עולת ראיה (שמחה שהאדם זוכה להגיע ולראות את עבודת המקדש)‬
‫?( כג‪,‬טו‪-‬טז)‬
‫פסח ‪ -‬חג האביב( כג‪,‬טו‪-‬טז) פסח ‪ -‬חג האביב‬
‫שבועות ‪ -‬חג הקציר( כג‪,‬טו‪-‬טז) שבועות ‪ -‬חג הקציר‬
‫סוכות ‪ -‬חג האסיף( כג‪,‬טו‪-‬טז) סוכות ‪ -‬חג האסיף‬
‫מה פירוש המילה "רגלים"?(רש"י כג‪,‬יד) פעמים‪ ,‬וכן כי הכיתני זה שלש רגלים (במדבר כב‪ ,‬כח‪:).‬‬
‫למה נקרא "חודש האביב" כך?(רש"י כג‪,‬טו) שהתבואה מתמלאת בו באביה‪ .‬אביב לשון אב‪ ,‬בכור וראשון לבשל פירות‬
‫מאיזה דברים מביאים ביכורים?(רש"י כג‪,‬יט) ואין בכורים אלא משבעת (נ) המינין האמורין במקרא ארץ חטה ושעורה וגו' (דברים ח‪ ,‬ח‪:).‬‬
‫מהפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו" נלמדו ‪ 3‬איסורים של בשר בחלב ‪ .‬מהם?(רש"י כג‪,‬יט) איסור אכילה‪ ,‬איסור הנאה ואיסור בישול‬
‫הבשורה על ארץ ישראל (כג‪ ,‬כ‪-‬לג)‬
‫הקב"ה מבטיח לבני ישראל השוהים המדבר‪ ,‬כי סופם להיכנס לארץ ישראל המובטחת‪ .‬אומנם‪ ,‬מהלשון "הנני שולח מלאך לפניך"‪ ,‬ניתן להבין כי‬
‫בגלל חטאי ישראל לא תהיה ההגעה לארץ באופן הנעלה ביותר אלא על‪-‬ידי מלאך בלבד‪.‬‬
‫‪ .1‬הקב"ה מבטיח לשלוח מלאך לפני עם ישראל לארץ ישראל ומזהיר את עם ישראל לא להתחבר לגויים שהיו בארץ ‪ .‬מדוע הקב"ה מגרש את‬
‫הגויים מהארץ לאט לאט ומעט מעט?( כג‪,‬כט) כדי שלא תרבה חיית השדה‬
‫‪ .2‬מדוע אסור לכרות ברית עם יושבי הארץ הגויים ולא לתת להם לשבת בארץ ישראל?( כג‪,‬לג) שלא יחטיאו את עם ישראל ויעבדו אלוהים‬
‫אחרים‬
‫המשך מתן תורה (כד‪ ,‬א‪-‬יא)‬
‫לקראת סיום הפרשה שבה הורה ומתארת אירועים שקדמו למתן תורה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫משה ע ולה להר סיני‪ .‬מי מצטרף אליו ?( כד‪,‬א) אהרון‪ ,‬נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל‬
‫משה ניגש לבדו לדבר עם הקב"ה ומעביר את הדברים לעם ישראל ‪ .‬למחרת בבוקר בונה מזבח עם שתים עשרה אבני מצבה כנגד שנים עשר‬
‫שבטי ישראל ואת הדם של העולות חלקו זרק משה על המזבח וחציו שמר‪ .‬משה מקריא לעם ישראל את מצוות ה'‪ .‬מה עונים בני ישראל? (‬
‫כד‪,‬ז) נעשה ונשמע‬
‫מה עושה משה בזמן מעמד הברית עם הדם שאספו באגנות ?( כד‪,‬ח) זורק על עם ישראל‬
‫הקב"ה מצווה את משה לעלות להר סיני‪ .‬מה המטרה?( כד‪,‬יב) לקבל את לוחות האבן התורה והמצווה‬
‫מי מצטרף אל משה בחלק מהעליה להר?( כד‪,‬יג) יהושע בן נון משרת משה‬
‫מי ידאג לעם ישראל בזמן שמשה יהיה בהר סיני?( כד‪,‬יד) אהרון ‪ ,‬חור ושבעים מזקני ישראל‬
‫ענן ה' מכסה את הר סיני ששה ימים ומשה עולה נכנס לענן ביום השביעי‪ .‬כמה זמן נשאר משה בהר?( כד‪,‬יח) ארבעים יום וארבעים לילה‬
‫‪5‬‬