MLE

‫יצירת משחקים לימודיים מקוונים‬
‫כאמצעי לחיזוק מיומנויות חשיבה בקרב תלמידים עם קשיים לימודיים‬
‫”אם אני אבנה משחק אני כבר אלמד!”‬
‫חגית מישר טל‬
‫אביטל קסלר‬
‫האוניברסיטה הפתוחה ומכון טכנולוגי בחולון‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‬
‫תיאור התערבות‬
‫ממד‪ :‬כוונה והדדיות‬
‫מטרה‪ :‬יצירת מכוונות‬
‫הדדית מורה‪-‬תלמיד‬
‫לתהליכ‪.‬‬
‫פירוט‪ :‬התנות‬
‫במשחק מוכנ‪ ,‬הכרת‬
‫המחולל ובניית משחק‬
‫בשיתופ הקבוצה‪.‬‬
‫ממד‪ :‬תחושת מוגלות‬
‫מטרה‪ :‬חיזוק אמונתו‬
‫של התלמיד במוגלותו‬
‫להשתמש במשחק‬
‫לצורכי למידה‪.‬‬
‫פירוט‪ :‬בניית משחק בתחומ‬
‫שפה והפעלת הכיתה‬
‫באמצעותו‪ ,‬כחזרה למבחנ‪.‬‬
‫ממד‪ :‬משמעות‬
‫מטרה‪ :‬הפיכת‬
‫התהליכ למשמעותי‬
‫עבור התלמיד‪.‬‬
‫פירוט‪ :‬בנייה אישית‬
‫של משחק בעל‬
‫משמעות ייחודית‬
‫לכל תלמיד‪.‬‬
‫ממד‪ :‬טרננדנטיות‬
‫)בתוכ המחולל(‬
‫מטרה‪ :‬חשיפה והתנות‬
‫בשימושימ שונימ של‬
‫המחולל בלמידה‪.‬‬
‫פירוט‪ :‬בניית משחקימ‬
‫בתחומ האנגלית והחשבונ‪.‬‬
‫ממד‪ :‬טרננדנטיות )בהשראת‬
‫המחולל(‬
‫מטרה‪ :‬קידומ היכולת להעביר‬
‫את רעיונ לימוד הקטגוריזציה‬
‫לצורת משחק אחרת‪ ,‬תוכ מתנ‬
‫ביטוי ליצירתיות‪.‬‬
‫פירוט‪ :‬העלאת הצעות לבניית‬
‫מחולל משחקימ חדש ללימוד מיונ‪.‬‬
‫ש לב ‪ 4‬א‬
‫ש לב ‪ 4‬ב‬
‫ההתערבות התבצעה בארבעה שלבים‪ ,‬המדגישים כל אחד ממד אינטראקציה הכרחי ללמידה בגישת ה‪M.L.E.‬‬
‫תרומת המחולל ליישום גישת ה ‪M.L.E.‬‬
‫בהתאם לארבעת הפרמטרים ההכרחיים לאינטראקציה לצורך קיום "התנסות בלמידה מתווכת"‬
‫כוונה והדדיות‬
‫משמעות‬
‫תחושת מוגלות‬
‫טרננדנטיות‬
‫תרומת המחולל‬
‫תרומת המחולל‬
‫תרומת המחולל‬
‫תרומת המחולל‬
‫א‪ .‬סביבה טבעית‬
‫עבור "ילדים‬
‫דיגיטליים"‪.‬‬
‫ב‪ .‬מאפשר מיקוד‬
‫בעיסוק בתוכן‬
‫לימודי ספציפי‪.‬‬
‫המבנה הגמיש‬
‫של המחולל‬
‫מאפשר הכנסת‬
‫כל תוכן בהתאם‬
‫לבחירה ובהיקף‬
‫הרצוי לתלמיד‪.‬‬
‫א‪ .‬בניית משחק‬
‫המוכן להפעלה‬
‫מיידית הינה‬
‫תהליך מעצים‪.‬‬
‫א‪ .‬האפשרות הקיימת‬
‫במחולל להשתמש‬
‫במספרים ובתווים‬
‫בשפות שונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬החצנת הידע‬
‫לכדי משחק קלה‬
‫ומעוררת תגובה‬
‫נלהבת‪.‬‬
‫ב‪ .‬זמינות מיידית של‬
‫כלי עזר‪ ,‬ויישומים‬
‫שונים במרחב‬
‫הדיגיטלי‪.‬‬
‫עיקרי התמורות שנצפו במהלך הפעילות‬
‫סתיו וגילי ביצעו מספר‬
‫בדיקות חוזרות‪ .‬בתחילה הן ביקשו את‬
‫עזרתי ובסמוך להעברת המשחק בכיתה‪ ,‬עשו‬
‫זאת באופן עצמאי‪” ,‬כדי להיות בטוחות‬
‫שאין שום טעויות"‬
‫שלומי מגיע לשיעור ובביטחון גמור‬
‫נכנס למחולל‪ ,‬מסביר שלפני שבוע אולי פתח חשבון‬
‫לעצמו ועכשיו ברצונו לבנות משחק‪ .‬הוא פותח במקביל‬
‫מפת ישראל ב"גוגל"‪ ,‬מגדיר את אזורי הארץ‪ ,‬מחפש‬
‫בכל אזור במפה שמות של ערים ויישובים‬
‫ומזין בהם את המחולל בהתאם‬
‫ליזי ‪ -‬על אודות משחק שיצרה‬
‫בנושא "חילוק"‪" :‬אילו סתיו הייתה בונה את‬
‫המשחק‪ ,‬לא היה לי כוח לשחק בו שוב‬
‫ושוב‪ .‬ועכשיו שיחקתי ושיחקתי‪ ...‬עד שלא‬
‫היו לי טעויות"‬
‫תהילה הזקוקה בד"כ לסיפוקים‬
‫מידיים‪ ,‬קצת רוטנת _ המשחק שהתחילה לבנות‬
‫נמחק‪ ,...‬אבל היא שואלת ומבינה למה זה קרה ואומרת‬
‫שלא נורא‪ ,‬היא מומחית וכבר יש לה ניסיון‪ .‬היא‬
‫מתחילה מחדש ומשלימה אותו במהרה!‬
‫שיפור‬
‫פונקציות קוגניטיביות‬
‫עלייה‬
‫ברמות החשיבה‬
‫עלייה‬
‫ברמות הביצוע‬
‫שיפור‬
‫התחום רגשיהנעתי‬
‫צורך מוגבל בדיוק‬
‫ואיסוף נתונים‪ :‬שגיאות‬
‫כתיב ותוכנ שנצפו‬
‫בתחילת התהליכ פחתו‬
‫בהדרגה‪ .‬התלמידימ‬
‫הפכו מודעימ יותר‬
‫לצורכ לדייק בביצועיהמ‪.‬‬
‫ויסות התנהגות‪:‬‬
‫התלמידימ החלו‬
‫להתייח באופנ עצמאי‬
‫לעובדה שהמחולל‬
‫מאפשר להמ לנטר את‬
‫עבודתמ ולהשתמש‬
‫בתכונה זו לתכנונ‬
‫העבודה‪.‬‬
‫קטגוריזציה‪ :‬התלמידימ יישמו במהלכ הפעילות את אטרטגיית קטגוריזציה‬
‫בתחומי לימוד שונימ‪ ,‬תוכ שיפור היכולת להגדיר קטגוריה‪.‬‬
‫אתגר וקושי‪ :‬השיקול "שיהיה אתגר" הפכ בהדרגה למשמעותי בתהליכ‬
‫בניית המשחק‪ .‬התלמידימ החלו ליצור משחקימ בנושאימ לימודיימ המהווימ‬
‫אתגר עבורמ ועבור עמיתיהמ‪.‬‬
‫חשיבה רפלקטיבית‪ :‬התלמידימ הפגינו חשיבה רפלקטיבית אודות חשיבות‬
‫של בניית משחק ללמידה‪.‬‬
‫שינוי בתפיסת משחק‪ :‬הצעות נושאי משחקימ ביומ הפעילות כללו יותר‬
‫להצעות‬
‫בהשוואה‬
‫לימודיימ‬
‫תכנימ‬
‫‪9‬‬
‫משחקים בעלי תוכן לימודי‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫בתחילת‬
‫שהועלו‬
‫משחקים שאינם בעלי תוכן לימודי‬
‫‪8‬‬
‫התוצרימ‬
‫מגוונ‬
‫יצירתיות‪:‬‬
‫קידום‬
‫‪7‬‬
‫שהפיקו התלמידימ בשלב הרביעי של‬
‫‪6‬‬
‫הפעילות היו ייחודיימ ושונימ זה מזה‬
‫‪5‬‬
‫הנ מבחינת התכנימ והנ מבחינת העיצוב‪.‬‬
‫עצמאות‪ :‬צורכ בהדרכה צמודה‬
‫בתהליכ יצירת משחק פחת‬
‫בהדרגה‪ .‬התלמידימ החלו‬
‫להציע רעיונות למשחקימ‪ ,‬ואפ‬
‫עקו בבניית המשחק מחוצ‬
‫לשיעורימ‪.‬‬
‫העברת מיומנויות‬
‫ואסטרטגיות באמצעים‬
‫שונים‪:‬‬
‫תכנון ובקרה‪ :‬עקרונות‬
‫ואטרטגיות שנלמדו בתכנית‬
‫מחוצ לפעילות במחולל שימשו‬
‫את התלמידימ במהלכ‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫עבודה שיתופית‪ :‬ביצוע שיתופי‬
‫של מטלות — עיקרונ משמעותי‬
‫שנלמד במהלכ פעילות בניית‬
‫המשחקימ יושמ על–ידי‬
‫התלמידימ בפעילויות שונות של‬
‫פרויקט "חדר כושר לחשיבה"‪.‬‬
‫תחושת מסוגלות‪ :‬בעקבות הפעילות‬
‫נכנ ללקיקונ של הקבוצה המושג‬
‫"מומחה"‪ .‬תלמיד אשר רכש מיומנות‬
‫מוימת‪ ,‬הפכ ל"מומחה" שאחרימ‬
‫יכולימ להיעזר בשרותיו במהלכ‬
‫הפעילות‪ .‬הדבר תרמ לתחושת‬
‫מוגלות של כלל התלמידימ‪.‬‬
‫העצמה‪ :‬העברת פעילויות‬
‫בכיתות–אמ באמצעות המשחקימ‬
‫שנבנו היתה גורמ מעצימ ותרמה‬
‫לתחושת מוגלות של התלמידימ‪.‬‬
‫בעקבות זאת המ החלו ליזומ פעילויות‬
‫דומות באופנ עצמאי‪.‬‬
‫יוזמה‪ :‬בשלבי הפעילות המתקדמימ‬
‫התלמידימ החלו לחפש דרכימ‬
‫יצירתיות לשתפ במשחקימ שיצרו‪.‬‬
‫המ פנו למורימ בבקשה להציג משחק‬
‫קיימ בכיתתמ‪ .‬מאוחר יותר ביררו‬
‫נושאימ לצורכ בניית משחקימ‬
‫חדשימ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הצעות לנושאים‬
‫בסוף הפעילות‬
‫הצעות לנושאים‬
‫בתחילת הפעילות‬
‫‪0‬‬
‫נושאי משחקים שהוצעו על–ידי ילדים‬