Tuesday - kol hayom

TUESDAY
‫ג' צו‬
April 4, 2017
‫ח' ניסן תשע״ז‬
Lakewood
Zemanim
Today Tmrw
5:13
5:11
6:36
6:34
9:12
9:11
9:44
9:44
10:25
10:25
10:49
10:49
7:25
1:00
‫זמנים‬
:‫עלות השחר‬
:‫נץ החמה‬
:‫סו"ז קר"ש מג"א‬
:‫סו"ז קר"ש גר"א‬
:‫סו"ז תפלה מג"א‬
:‫סו"ז תפלה גר"א‬
:‫שקיעה‬
:‫חצות‬
7:26
12:59
Shiurim
732.655.4237 [4ADS]
[email protected]
‫עפ"י הוראת הרבנים נא לא להכניס בין כותלי ביהמ"ד‬
‫הלכה יומית‬
‫ב‬:‫ קנ‬- ‫א‬:‫קמט‬
‫תהלים‬
‫מח‬-‫מד‬
‫דרשו‬-‫מ"ב‬
‫יח‬-‫סעיף טז‬
‫מ"ב עמוד יומי‬
‫א‬,‫תנ‬-‫א‬,‫תמט‬
‫חפץ חיים‬
‫דף היומי‬
‫בב עב‬
‫תניא‬
‫דף הירושלמי‬
‫סוטה מז‬
10-11 ‫הלכות לה כלל ח‬
‫ מצוה‬104-‫אך היינו‬-‫עמ' נב‬
“Sometimes your joy is the source of
your smile, but sometimes your smile
can be the source of your joy.”
Volume 4
Issue 6
TODAY
TMRW
74°/ 51°
68°/ 44°
RAIN
SUNNY
MOADIM L’SIMCHA
At the Vineyard
Matuk Kal
&
Matuk Rouge Soft
1.5L
Cream Malago
Cream Red
Rash Light Red
Concord Kal
1.5L
CASE
CASE
PRICE
$49.99
(732) 886-5900
PRICE
$36.99
Gourrmet Glatt Plaza
1700 Madison Avenue
Westgate Plaza
104 Hillside Blvd.
Bartenura
Moscato
CASE
PRICE
$10.99
per bottle
World’s Largest Kosher Wine Store
Gourmet Glatt Plaza Lakewood, NJ
Simchas
D
‫שמחות‬
‫שידוכים‬
‫הח' ישראל אור נ"י‬
Leah Wienstock(BP)
‫ברית‬
Rabbi Gissinger Hall
‫ר' יחיאל ריינער נ"י‬
Shemen L'mincha
‫ר' אברהם נעגל נ"י‬
8:30 ‫ ברית‬7:45 ‫שחרית‬
8:15 ‫ ברית‬7:30 ‫שחרית‬
Announce
your friend's or your Simcha and Mazel Tovs HERE for FREE!
email: [email protected] or Call/text 732.655.4237
NEW! Get our publication by email every morning!
email [email protected] to subscribe.
POSTER HANGING IN SHULS
Experienced. Great Rates. Quality Service. Daily Runs!
Call for a quote: 732.655.4237 ext. 1
‫לקיים בנו חכמי ישראל‬
Rav Yitzchok Feigelstock, rosh yeshivah of Mesivta of Long Beach and a member of Agudah’s
Moetzes Gedolei HaTorah. Please daven for
‫הרה"ג ר' יוסף יצחק בן גיטל שליט"א לרפו"ש‬
2 Tuesday April 4, 2017
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
‫הילולא דצדיקיא‬
‫‪D‬‬
‫‪Yahrzeiten‬‬
‫רבי אליהו זצ"ל מאברוויקא ‪ -‬מבעלי התוספות ‪ -‬ד"א תתק"נ‬
‫רבי יו"ט ב”ר יצחק זצ"ל ‪ -‬מבעלי התוספות ‪ -‬ד"א תתק"נ‬
‫רבי יעקב ב”ר שלמה מאטאלון זצ"ל מחכמי שאלוניקי ‪ -‬מח"ס שארית יעקב ‪ -‬שנ"ו‬
‫רבי אלי' ב”ר אברהם קלמנקש זצ"ל אב"ד לבוב ‪ -‬מח"ס אדרת אליהו ‪ -‬שצ"ו‬
‫רבי שמחה ב”ר לייב צונץ זצ"ל אב"ד סטריא ור"י בלבוב ‪ -‬תנ"ו‬
‫רבי אלי' ב”ר בנימין וואלף שפירא זצ"ל מפראג ‪ -‬מח"ס אלי' רבה‪/‬זוטא ‪ -‬תע"ב‬
‫רבי אברהם ב”ר יצחק זצ"ל בראדי ‪ -‬תע"ה‬
‫רבי בנימין זאב וואלף ב”ר שמואל דרשן זצ"ל אב"ד לאקטש‪ ,‬דעסוי ‪ -‬מח"ס עיר בנימין ‪ -‬תפ"א‬
‫רבי חיים ב”ר עוזר זצ"ל אב"ד הילדעסהיים ‪ -‬תפ"ט‬
‫רבי יעקב ב”ר יששכר בער קליף זצ"ל מאה"ו ‪ -‬מח"ס שמן הקיק ‪ -‬תקי"ט‬
‫רבי ארי' לייב ב”ר שמואל מטארנאוו זצ"ל אב"ד דובנא‪ ,‬קראקא ‪ -‬תקל"ו‬
‫רבי אהרן יהודה ב”ר אברהם נח (מדאלינא) העללער זצ"ל אב"ד טויסט ‪ -‬תקמ"ז‬
‫רבי מרדכי ב”ר דוב בער שפירא זצ"ל מנעשכיז ‪ -‬מח"ס רשפי אש ‪ -‬תק"ס‬
‫רבי רפאל מיכאל שבתי ב”ר יחזקאל אבולעפיא זצ"ל רב בטבריה ‪ -‬תקס"ז‬
‫רבי אליעזר סוזין זצ"ל מחכמי ירושלים ‪ -‬תקס"ח‬
‫רבי יהודה רפאל עוזיאל זצ"ל דומ"ץ ירושלים ‪ -‬בביד"ץ דהרי"מ עייאש ‪ -‬תקפ"ז‬
‫רבי דוד הכהן ב”ר מאיר פריזענהויזן זצ"ל דומ"ץ אוהעל ‪ -‬מח"ס מוסדות תבל ‪ -‬תקפ"ח‬
‫רבי יעקב שמעון ב”ר פנחס (קאריץ) שפירא זצ"ל אב"ד זאסל וב ‪ -‬תקצ"א‬
‫רבי יהושע ב”ר יצחק פריינד זצ"ל מקראלי ‪ -‬תר"ח‬
‫רבי חיים נחמן ב"ר משה פרץ פרנס זצ"ל ר"מ ווילנא רבו של החפץ חיים‪ -‬תרי"ד‬
‫רבי משה יחיאל מיכל ב”ר צבי הירש (צמח ה' לצבי) זצ"ל ‪ -‬תרי"ט‬
‫רבי משה הכהן שלאל זצ"ל ראב"ד ור"ם ארם צובה ‪ -‬תרמ"ב‬
‫רבי צבי הירש ב”ר מרדכי זאב אורנשטיין זצ"ל מלבוב ‪ -‬תרמ"ח‬
‫רבי כתריאל הלוי עפשטיין זצ"ל אב"ד קאסוב ‪ -‬מחסידי אלכסנדר ‪ -‬תרס"ט‬
‫רבי כלב פייוויל ב”ר נחום שלעזינגער זצ"ל אב"ד טאפלאטשאני ‪ -‬מח"ס תורת בר נש ‪ -‬תרע"א‬
‫רבי נפתלי אלימלך ב”ר אברהם געווירצמאן זצ"ל מגארליץ ‪ -‬אבי ר' איציקל מפעשווארסק ‪ -‬תרע"ו‬
‫רבי פנחס ב”ר שאול הלוי הורוויץ זצ"ל אב"ד בראדשין ‪ -‬תר"פ‬
‫רבי צבי יהודה ב”ר משה (מקאסטילאן) זצ"ל ווייס אב"ד אלישטאבע ‪ -‬תש"ה‬
‫רבי יחיאל מיכל ב”ר אהרן טיקוצינסקי זצ"ל מחכמי ירושלים ‪ -‬מח"ס גשר החיים ‪ -‬תשט"ו‬
‫זכותם יגן עלינו‬
‫‪On average, live Kidney donation compared to dialysis‬‬
‫‪triples the life expectancy of the recipient.‬‬
‫‪at: 718-431-9831 ext. 311‬‬
‫‪3‬‬
‫|‬
‫‪Tuesday April 4, 2017‬‬
‫‪For more info about kidney donations call‬‬
‫?‪DID YOU KNOW‬‬
‫‪To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237‬‬
News
TOP STORY
‘Nuclear Option’ Likely as
Dems Say They Have the
Votes to Block Gorsuch
WASHINGTON - Democrats yesterday
claimed the votes they needed to block
What is the ‘Nuclear Option’?
The option “blows up” Senate rules which
usually require 60 votes in the 100-member
chamber. Under that option, nominations
could be approved with a simple majority.
Ironically, Democrats were the ones to set
the stage for its use. That came in 2013, when
NOTHING FISHY
ABOUT OUR FISH
‫ללא חשש תולעים‬
357 Squankum Rd, Lakewood, NJ 08701
Tel: 732-886-3700 - Fax: 732-806-5356
[email protected]
Trump’s Supreme Court nominee, setting
up a historic showdown with Republicans
who intend to rewrite Senate rules to
require a simple majority to confirm Neil
Gorsuch instead of a 60-vote margin. The
coming fight was assured as the Judiciary
Committee voted 11-9, along party lines, to
send Gorsuch’s nomination to the full Senate,
where Majority Leader Mitch McConnell of
Kentucky has vowed he will be confirmed
on Friday. Sen. Chris Coons of Delaware
became the key 41st vote for the Democrats
who said he won’t vote for Gorsuch.
OPEN
24
HOURS
Democrats were in the majority and upset
about the blockage of Obama’s nominees
by Republicans. So they pushed through a
rules change lowering the vote threshold on
all nominees except for the Supreme Court
from 60 to a simple majority. At the time,
McConnell warned Democrats the strategy
would backfire: “I say to my friends on the
other side of the aisle, you will regret this,
and you may regret it a lot sooner than you
think.” That “sooner” has now arrived.
KOL H AOL A M A N A LYSIS
Talk of this being “explosive” is just not
true. As opposed to Obamacare or taxes,
POSTER HANGING IN SHULS
Experienced. Great Rates. Quality Service. Daily Runs!
Call for a quote: 732.655.4237 ext. 1
4 Tuesday April 4, 2017
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
all Now!
C
3/$99!
non-iron
732-746-5035 · www.aistone.com
average people just don’t care about arcane
Senate rules.
THE PROOF: Top Obama Official
Sought Names of Trump Aides
Names in Intelligence Reports
WASHINGTON - Obama’s national
security adviser Susan Rice had requested
the identities of Trump associates in raw
intelligence reports on dozens of occasions,
White House lawyers learned last month.
This appears to vindicate Trump’s assertion
that Obama ordered the intelligence
services to spy on him during the campaign.
It appears that Rice wanted information
on Trump aides, with the expectation that
Trump’s calls and data would be scooped up
along with them. While not a direct target, it
would nonetheless be illegal.
@realDonaldTrump:
“Such
amazing
reporting on unmasking and the crooked
scheme against us by @foxandfriends. ‘Spied
on before nomination.’ The real story. @
FoxNews from multiple sources: ‘There was
electronic surveillance of Trump, and people
close to Trump. This is unprecedented.’ @FBI
NOTE: Did the president of the United
States just tag the FBI in a tweet?
NEWS YOU CAN USE
You Asked, You Got: UPS
Adds Saturday Delivery
ATLANTA - Buffeted by competition by
online shopping services, United Parcel
Service announced yesterday that they will
add Saturday ground deliveries, making one
of the biggest shipping-time changes in its
109-year history. This means that homes and
businesses will no longer have to wait until
Monday to receive packages. FedEx already
has Saturday delivery for residential orders
while USPS also makes Sunday deliveries in
some markets.
COMMUNITY NEWS
Eight Candidates File to for
Lakewood Township Committe
LAKEWOOD - Eight people have filed to
LAKEWOOD
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
Tuesday April 4, 2017
|
5
run in upcoming elections for the Lakewood
Township Committee by the deadline at
4 p.m. yesterday. These are Mayor Ray
Coles and running mate Moishe Raitzik,
Committeeman Michael J. D’Elia and
running mate Michael B. Berman, David
Gruman, Yosef Travis, Avraham Sharaby and
Aaron Hirsch. Two seats are up for grabs —
Coles and Mike D’Elia. The primaries are on
June 7 and the general elections on Nov. 8.
the fight against ISIS. Dunford spokesman
said Kushner was “traveling on behalf of the
president to express the president’s support
and commitment to the government of Iraq
and U.S. personnel currently engaged in the
campaign.”
N ATION A L NE W S
Trump Rekindles Alliance With
Egypt in El-Sissi Meeting
WASHINGTON - Taking another step to
erase the Obama policy of distancing allies
while cozying up to enemies, President
Trump praised Egyptian President AbdelFattah el-Sissi at a White House meeting
yesterday as a leader who has “done a
fantastic job in a very difficult situation.” It
was el-Sissi’s first visit to Washington since
his election in 2013; Obama had barred
him from the White House after he led a
revolution toppling the democratically
elected but dictatorial Muslim Brotherhood
president. “This is my first state visit to the
United States since my inauguration,” he
said pointedly. Trump assured el-Sissi that
“you have a great friend and ally in the
United States and me.” In return, el-Sissi said
in Arabic that Egypt would help the U.S. find
a solution to “the problem of the century,” a
reference to the Israeli-Palestinian conflict.
Trump Senior Adviser
Jared Kushner Makes
Surprise Visit to Iraq
BAGHDAD - Trump’s son-in-law and senior
adviser, Jared Kushner, made a surprise visit
to Iraq early yesterday morning along with
Gen. Joseph Dunford, chairman of the Joint
Chiefs of Staff. They met with Prime Minister
Haider al-Abadi and received an update on
6 Tuesday April 4, 2017
Announcement of Kushner’s Trip
May Have Compromised Security
Kushner’s travel plans initially were
revealed late Sunday by a Trump
administration official, who said Kushner
had already arrived — even though he was
still en route. Such visits from high-ranking
officials are typically kept secret until their
arrival out of security concerns. Although
the plane landed safely in Baghdad, the Iraqi
capital is hardly a secure location, having
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
suffered countless attacks over the years.
Presidential Tweets
“Was the brother of John Podesta paid big
money to get the sanctions on Russia lifted?
Did Hillary know? Did Hillary Clinton ever
apologize for receiving the answers to the
debate? Just asking!”
US Takes Over Leadership of
UN Security Council for April
UNITED NATIONS - With the United
States holding the rotating leadership of
ily
Fam e
ag
k
Pac
$25
the Security Council for the month of April,
Ambassador Nikki Haley is planning on
using it to take the world body to places it
has never gone before. This includes the
UN’s treatment of Israel and its hypocrisy
on human rights. Already yesterday, the
U.S. clashed with Russia over her attempt
to have the 15-member body debate for the
first time how human rights violations is a
major cause of conflict. Haley told reporters
that she “fully expects” to hold the debate on
April 18. She cited student protests against
Syrian President Bashar Assad that sparked
KEILIM
56 Carey Street (backyard)
Corner of Carey and Princeton
Wed-Thurs April 6-7 • 12-6
r
Join ou ers
custom
happy th year!
7
for our
Friday, April 7 • 11-4
Sunday, April 9
10-7 & 9:30-11
Bec
h
& Ta er
tz $
2
Leic
hter
$5
HALACHA: ALL KEILIM MUST BE 100% CLEAN FOR 24 HOURS BEFORE KASHERING
Hashgochas Rav Munk
The Rav will be there all days from 12:30-1:30
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
SHAIMOS!
Tuesday April 4, 2017
|
7
the more than six-year war and the selfimmolation of a Tunisian fruit vendor who
was harassed by police and not able to work
that sparked the Arab Spring as examples.
GET SMART FAST
While the UN General Assembly gives
each nation a vote, that body is essentially
toothless; it is in the Security Council where
the real power lies. Having the U.S. chairing
this month allows them to guide the agenda.
Trump Donates His Salary for
First 3 Months to Park Service
WASHINGTON - Trump donated the first
three months of his presidential salary to the
National Park Service yesterday, with White
House press secretary Sean Spicer handing
an oversized check for $78,333.32 to Interior
Secretary Ryan Zinke. Trump, a billionaire,
raised by two Democratic senators following
a spate of instances in which Trump deleted
tweets to correct the spelling. For example,
three minutes before he took the oath of
office in January, Trump tweeted that he
was “honered to serve you.” The tweet
was deleted and then posted again with a
corrected spelling.
Trump Warns Companies Not
to Hire Foreigners if There
are Qualified Americans
WASHINGTON - As the new application
period begins for coveted skilled-worker
visas, the Trump administration issued a
stern warning yesterday to U.S. companies
that it would investigate and prosecute
employers that overlook qualified American
workers for the jobs. The H-1B visas are used
had promised to forgo his $400,000 a year
salary. By law he must be paid, so he is
donating the money. Zinke said he’s “thrilled”
at the president’s decision and he will use
the money for long-deferred maintenance
projects on the nation’s 25 battlefields.
mostly by technology companies to bring in
programmers and other specialized workers
from other countries. The warning appeared
to be a first-of-its kind signal that Trump
meant what he said that he will lead an
“America First” administration.
National Archives Tells White
House to Save All Trump Tweets
21 More Cases Reassigned Away
From Anti- Death-Penalty Prosecutor
WASHINGTON - The National Archives
and Records Administration has told the
White House to keep each of Trump’s tweets,
even those he deletes or corrects, and the
White House has agreed. The Presidential
Records Act requires such correspondence
to be preserved for history. The issue was
8 Tuesday April 4, 2017
FLORIDA - Gov. Rick Scott took 21 more
first-degree murder cases away from a
Democratic prosecutor who said last month
she will no longer seek the death penalty,
even for those convicted of brutal murder
cases. Orlando State Attorney Aramis Ayala
responded that Scott is abusing his authority
and will appeal to the Supreme Court.
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
We Fight Parking Moving
& Criminal Violations
Got a Ticket?
TRAFFIC
VIOLATIONS
718-954-4295 917-957-7545
Supreme Court Accepts Case
Against Arab Bank Which
Financed Terror in Israel
WASHINGTON - The Supreme Court said
yesterday it will decide whether Jordanbased Arab Bank provided material support
to terrorist groups when it helped finance
terror attacks in Israel between 1995 and
2005. Federal appeals court have issued split
rulings. Victims of the attacks allege that the
bank, through the involvement of its New
York branch, knowingly distributed millions
of dollars to finance suicide bombings and
make so-called “martyrdom” payments to
reward the families of Hamas terrorists who
killed civilians.
ISRAEL NEWS
Former Likud Minister Gideon Saar
Announces Political Comeback
YERUSHALAYIM - Former Likud minister
Gideon Saar announced his political
comeback last night after a hiatus of twoand-a-half years. Now religious, Saar’s return
to politics has been a subject of speculation
for many months and he is considered a
top contender to replace Prime Minister
Netanyahu in the event of early elections.
Saar, 47, said that his return to elected office
will come “when the time is right. When
I return to politics, I will go back to my
movement — the Likud.”
WORLD NEWS
Subway Bomb Goes off in St.
Petersburg as Putin Visit, 11 Dead
ST. PETERSBURG - A horrific subway
bombing from a homemade device filled with
shrapnel yesterday killed at least 11 people
and injured dozens more, renewing fears of
terrorism in Russia’s biggest cities less than
a year before presidential elections. The
bomb was detonated inside a train during a
hometown visit by President Vladimir Putin.
Footage showed carriage doors blown open,
with bloodied and dazed passengers lying
on the underground platform amid billowing
smoke. Police are hunting for two suspects
they believe were behind the attack, which
they termed a terrorism act. Officials in St.
Petersburg, a city of 5 million people, shut
down the entire subway system. The last
major attack in Russia came more than five
years ago and they were later claimed by
Chechen separatists.
New Titles
‫שו"ת אגרות‬
‫מלכים‬
Visit us at
Sponsored by:
‫הליכות חתנים‬
‫ברכת יהודה‬
‫הלכות חופה ונישואין‬
‫הלכות נדה וטבילה‬
‫להגר"י קנטורוביץ‬
219 Squankum
916 River Ave
Westgate Plaza
‫המקומות‬
- ‫הקדושים‬
‫שער השמים‬
‫שער השמים מאוצרו‬
‫של רבי בצלאל לנדוי‬
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
Tuesday April 4, 2017
|
9
Pickup locations
„ Four Corners
„ Korns Cafe
„ Bagel Nosh
„ Gelbsteins bakery
„ Pizza Palace
„ Sushi Express
„ Exxon
„ Kosher Village
„ ZB Books
„ R&S Takeout
„ Farm Fresh
„ Super Stop
„ Glatt Bite
„ J2 Pizza
„ Foodex
„ MenToast
„ Aisle 9
„ Jerusalem Falafel
„ Yapchik
„ Jerusalem Glatt
„ Your Local Shul
„ HayomDaily.com
Tell us about a drop-off location we
should add to our list! Call 732-655-4237x2
or Email [email protected]
Don't know where
to find us daily?
Classifieds
APARTMENTS
Free trial for apartments only LIMITED TIME! 732.655.4237
BRAND NEW Bsmt for rent. 3 bedrooms.
2 full bath. high ceiling. brand new
appliances. Chesnut area 718-314-5496
New house for rent. 5 Bdrms 2.5
bath, study & playroom porch. Yard.
Heimish great crowd! 347-623-0388
Brand new, upgraded 3 bdrm
basement apt for rent in the ridge
area. Call: 347-859-5031.
Harmony park
- Beautiful 2 bdrm apartment,
$600 call: 347-930-6895
Beautiful 2 Bedroom bsmt appt for
rent new carpet fresh paint new f/l
w/d. reasonable rent: 848-525-5753
NEW 5 BDRM house. 2.5 bath. Wood
floors. Avail from peisech. call text
917-588-1769
2 bed 1,1/2 bath Apt. for rent.
Spacious, end unit, upgraded,
Chataeu Park. 732-886-1578
Yerushalaim: 3 bdrm apt avail March
2 bdrm bsmt. 14th & Heathwood
28 -April 25 On Shmuel Hanuvi. $850 close to yeshiva,gourmet glatt plaza.
p/w - negotiable 914-343-1762
avail April 1. call 732-901-6955
Beautiful large 6 Bdrm house. 4
2 bdrm bsmt for rent on Ridge Ave. 1
Baths. available April 1. Short term E bath, high windows, freshly painted
4th Ridge area. call 732-567-5759
w/d,utilities incl. 347-853-1863
Beautiful 3 bedroom 2 full
bathrooms apartment eden ct-e.
county line 718-506-5627
2 br bsmnt in High Street area with
windows in end unit Available now,
call or text 917-514-3280.
3 br bsmt brand new Medina rd
$825 includes all utilities
call or text 347-276-9473
New 3 bedroom bsmt in prospect
vines.1.5 baths, many upgrades.
Please call 718-249-3223
spacious apt with above ground
windows. Big kitchen. 2 bedroom.
east end area. call 347-385-3177
CEDARWOODHILLS for rent. 3
bdrms + extra storage rm 1.5 bath.
vinyl flooring. 732-523-1490.
Free trial for apartments only
LIMITED TIME!
732-655-4237
10 Tuesday April 4, 2017
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
Looking for a job?
Kol Hayom has them all
Jobs
PROFESSIONAL HAIRCUT
10+ years of experiance
Call for an appt today-limited
availibility
8th & Princeton
732-608-3397
Looking for something?
Find it here at Kol Hayom
Lost &
Found
TRASH REMOVAL
Looking for Bochurim, Rebbeim,p/t
workers that are patient & motivated to
work with children, excellent on the job
training under professional therapists,
no exp. necessary, $25/hr.
For details: 732-616-3605
[email protected]
FOUND
PRE PESACH TRASH REMOVAL
Don't have time to shlep to
the dump before pesach ?Let
us do it for you. Pickup will
be Sunday night Apr 9
Call/text 917-589-5177
Men's watch Erev Shabbos
Parshas Vayigash in Kikar Shabbos
parking lot. CALL: 732-503-3016
COUNSLERS NEEDED
GREAT OPPORTUNITY
Want a well-paid, fun summer job?
Camp Kinor Dovid, division of Harmony
Services Inc. is HIRING dedicated,
geshmake, responsible counselors
in Camp RAYIM!June 28-July 25,
July 26-Aug. 21. Must be 17+. For
applications & interview appt. Call/
text 718-813-3626 or 848-210-7078.
24 HOUR MIKVAH.
FOUND
‫בית המדרש בוטשאטש‬
400 8th street
Two mikvahs, 1 very hot.
Credit cards, Mikvah cards
accepted.
732-552-2211
Found stamps near 9th St.
entrance of Bais Sholom .
732-905-3096
SALES POSITION
SHIDDUCH
FOUND
Media company is looking
for a sales rep. Commission
based. "Willing to train" social
skills a must. Huge opportunity
for the right candidate
Call 917-544-1521
‫?זוכט איר א שידוך? אדער א זיווג שני‬
‫שיקט אריין אייער אינפא‬
Looking for a shidduch or a
zivug shainy? email your info:
Found a gold bracalet on
9th st bet lexington and
clifton Call 917-703-6086
JOB OPPORTUNITY
Established Yeshiva in Brooklyn
Looking for yungerman
to help recruit choshuve
bochurim. call 3473895411
Looking for something?
Find it here at Kol Hayom
TODAY’S
FEATURED
PROPERTY
Services
[email protected]
Spread the word rapidly,
for just $10 a day!
Used
Cars
FOUND
diamond bracelet (bangle)
(possibly fake) 9172467100
LEXUS ES 300
LOST
02 lexus es 300 for sale for $4500
its in a excellent condition
please call
347-786-1332
Lost black sefer on chulin with
initials yud beis. 732-278- 7967
Hosting a Simcha?
Having Guests?
THE AUTUMN
APARTMENT
Bedrooms: 2
Baths: 1.5
Sleeps: 5
To advertise email [email protected] or call: 732.655.4237
The Ultimate
Kosher Simcha/
Vacation Rental
in Lakewood.
718-926-9850
[email protected]
Tuesday April 4, 2017
|
11
FALAFEL
e Israeli Style!
Th
‫ופתבישול‬
‫ישראל‬
Wash your car here
and get Falafel
for 1/2 price!
Car: in. $20 in. & out. $30
Minivan: in. $25 in. & out. $35
Van: in. $35 in. & out. $45
Hummu
s
Hummus
Ful
Sab ich
Shakshuka
37 S. Clifton Ave.
Lakewood NJ 08701
732-363-5400
OPEN
We Deliver
Buy
get
Special hours this week:
Mon. - Thu. till 12 am.
MOTZEI SHABBOS & SUNDAY Till 2 AM
FREE!!