Psykolognätverksmöte inom transkulturell psykiatri

Psykolognätverksmöte inom transkulturell psykiatri
För psykologer verksamma inom vuxenpsykiatri och primärvård
Neuropsykiatriskt funktionshinder
Personer med neuropsykiatriskt funktionshinder kan många gånger reagera med psykisk
sjukdom och psykiatriska symtom om kraven i omgivningen blir komplexa och överstiger
personens förmåga att förstå, processa och hantera.
Hur utreder vi neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med patienter med ett annat
modersmål, annan kulturell bakgrund, kontext och identitet? Vilka skattningsskalor
använder vi? Hur skiljer vi neuropsykiatriska begränsningar från övrig psykiatrisk sjukdom
och symtom som många gånger utgör funktionsnedsättning i vissa områden
Program onsdag 22 mars 2017 kl. 13:30-16:00
13:30 Välkomna, Mona Chamoun
13:50 De svårigheter vi möter
14:30 Kaffepaus
14:50 Hur hanterar vi svårigheterna?
15:30 Frågor och diskussion
16:00 Avslutning
Plats: Transkulturellt centrum, konferensrum
Sprid gärna denna information till intresserade kollegor!
För ytterligare information kontakta Mona Chamoun 08-123 48 681, [email protected] sll.se
Anmälan på www.transkulturelltcentrum.se under Anmälan utbildning/nätverk, senast
15/03. Ingen avgift!
Välkomna!