Dag 1 - Registerstudier

Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Registerforskning
Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt
för
ST-läkare
Falun feb 2017
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
PATHOS-studien - syfte

Att beskriva KOL under 11 år i primärvården utifrån ett
nationellt perspektiv
1
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Bakgrund

I Sverige finns unika möjligheter för
registerstudier
• Obligatoriska register för hela befolkningen
• Användandet av datajournaler
• Personnummer som möjliggör
sammankopplandet av data från flera olika
register
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
2
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
Study design
Studie design
• Retrospektiv observationsstudie • Journaldata från vårdcentraler sammankopplades med registerdata • 76 vårdcentraler
• ≈8% av befolkningen, ≈800.000 innevånare
• 21.361 patienter med diagnosen KOL Datainsamling
Slutenvårds‐
registret
Journaldata
Öppenvårds‐
registret
Uppsala Universitet
SCBs
Läkemedels‐
register
registret
Dödsorsaks‐
registret
3
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Studie population
• Sjukvårdsutnyttjandet under studieperioden, oberoende av orsak
• 3.5 milj kontakter på vårdcentralerna
• 1.34 milj läkemedelsförskrivningar
• 190 000 sjukhusinläggningar
Komorbiditeter
Andelen patienter med komorbiditet %
Komorbiditet
Vid index datum
Under 8‐årsperiod efter index datum
Hypertoni
33.7
51.4
Pneumoni
24.6
42.9
Ischemisk hjärtsjukdom
15.6
24.3
Hjärtsvikt
15.2
31.4
Diabetes
11.6
18.8
Hjärtinfarkt
9.0
17.0
Osteoporos
7.6
16.9
Stroke
5.8
12.3
Lungcancer
1.0
4.6
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
Mortalitet
• 7389 (35%) patienter avled under studieperioden
– Dödligheten oberoende av orsak var 3.5 gånger högre i studiepopulationen (ålders standardiserat) än i en jämförbar befolkning
Ställberg et al. Prim Care Respir J 2014
4
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Kvalitetsregister
http://www.kvalitetsregister.se/
5
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
NDR
Utlämnande av registerdata
6
Registerforskning
Falun feb 2017
Björn Ställberg
Utlämnande av registerdata
Utlämnande av registerdata
7