Verksamhetsplan för år 2017

Verksamhetsplan för år 2017
Mars On 15
Årsmöte i Fogdö bygdegård kl 19.00
Maj Lö 13
Gökotta vid Husbytorpet kl 8.00
Tipspromenad tema fåglar
Medtag matsäck
Juni Ti 6
Återvändarträff i Fogdö Sockenstuga
Nationaldagsfirande ute i det gröna
Medtag kaffekorg filt/stol
Augusti
Vecka 32
Kulturvecka på Fogdön
Oktober
To 5
Höstmöte i Fogdö bygdegård kl 19.00
November
On 15
Berättarkväll vid Husbytorpet
Kl 18.00. Max 15 pers.
November
Sö 26
Gammeldags Julmarknad i Fogdö
bygdegård kl 11.00