Anmälan ägarbyte - Oskarshamns kommun

Sida 1 av 1
Anmälan ägarbyte
För vatten och avlopp
Säljare
Namn:
Telefonnummer:
Slutfaktura skickas till adress:
* Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastighet övergår till ny ägare.
Köpare
Namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
Fakturaadress:
Antal:
Barn 0-12 år
st.
Vuxna och ungdomar
st.
Försäljningsobjekt
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Postnummer och Ort:
*Mätaravläsning:
Flyttdatum:
*Observera att mätaravläsning görs vid flyttdatumet.
För att ni som säljare ska få rätt slutfaktura skicka blanketten snarast till:
Oskarshamns kommun
Ekonomiavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn
eller lämna in blanketten till Servicecenter som finns i Stadshusets entré, Varvsgatan 8 i
Oskarshamn. Det går även att maila blanketten till [email protected]