mer info - Örebro Waldorfskola

Föräldraföreningen på Örebro Waldorfskola
bjuder in till föreläsning med
Örjan Liebendörfer, författare,
debattör, rektor.
Onsdagen den 5 april kl 18.00
Glomman 94, matsalen
Varför Waldorf?
En spaning i samtiden
och framtiden
Vad är det som sker i världen? Och vad betyder det vid valet av
skola och förskola?
Hur kommer världen se ut om 20 år när dagens 7-åringar kommer ut
på arbetsmarknaden?
Vilka förväntningar kommer samhället ha på unga vuxna och varför är
waldorf viktigt nu och i framtiden?
Välkomna!