2.100

ET
T
OR
Å
K
NS
F
M
ÖR
FÖR DIG MED VÅRT FÖRMÅNSKORT
HOPPA
FALLSKÄRM
25-28 MAJ
Vi erbjuder 20 prenumeranter att hoppa tandemhopp med fallskärm till
reducerat pris.
I samarbete med
MED
SLA-KORT
2.100:Ord. pris 3.000:Max 1 hopp
/kort och kund
Läs om hur hoppet går till och boka tid på:
www.tandemhopp.se
Skicka först ditt SLA-kortsnummer till:
[email protected] för att erhålla rabattkod.
Tel. 020-12 15 18
Förmånskort 2017
Detta kort ger dig och din familj massor
med förmånserbjudanden och vinstchanser.
Gäller till 31/12 2017
Förmån
skort 20
Detta kor
med förmt ger dig och din
fam
ånserbjud
anden och ilj massor
31/12 2017
vinstchan
ser.
KARLSSON KALLE
12345678
Gäller till
Förm
ånsk
Detta
med kort ger
dig
Gäller förmån
till 31
serb och din
/12 20
juda
17
nden familj m
KARLSSO
as
och
N KALLE
vinstc sor
hans
er.
ort 2
123456
KARL
SSO
NK
78
ALL
E
1234
5678
17
01 7