Motion angående ändringar och tillägg i kollektivavtal

MOTION
angående ändringar och tillägg i
kollektivavtal
Motionärens namn
Personnummer
Region
Avtalsområde
Del av avtal
Paragraf
Moment
Ämne
Förslag (använd baksidan vid behov)
Bakgrund och motivering (använd baksidan vid behov)
Beslut av medlemskrets
Tillstyrkes
Beslut av regionstyrelsen
Avstyrkes
Beslut av regionfullmäktige
Tillstyrkes
Tillstyrkes
Avstyrkes
Enskild motion
Avstyrkes
Regionens eventuella yttrande
Ort och datum
byggnads-avtalsmotion.pdf
Motionärens namnunderskrift