2016/17:859 Delat rum i stödboende

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-16
Besvaras senast
2017-02-22 kl. 12.00
Till statsrådet Åsa Regnér (S)
2016/17:859 Delat rum i stödboende
Stödboenden är en boendeform för barn och unga i åldern 16–20 år. Ett
stödboende kan till exempel bli aktuellt för ensamkommande barn som till en
början har bott på ett HVB-hem.
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår att den som bor i ett
stödboende ska bo antingen i ett eget boende eller i ett eget rum i ett
gemensamt boende. Vad gäller HVB-hem är regelverket annorlunda utformat. I
HVB-hem ska man kunna dela rum då det är lämpligt. Detta gäller också enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Det råder för närvarande bostadsbrist i stora delar av Sverige. I detta läge bör
en ung person kunna dela rum i ett stödboende då det är lämpligt motsvarande
vad som gäller i HVB-hem.
Kommuner ser som sin skyldighet att följa Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:
Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att kommuner ska kunna låta
unga i åldern 16–20 år dela rum i stödboenden utan att agera i strid med
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd?
………………………………………
Elisabeth Svantesson (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)