V4-1 V4-2 LD-1

V4-1
Stolopp
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre ston lägst 100.001 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 275.001 kr, 40 m vid
600.001 kr.
Pris: 25.000-12.500-7.000-4.700-3.100-2.300-(2.300)(2.300) kr.
Lopp 1 Bergsåker (B=09) Sö
LINDSEY VONN -s7- Djuse M P 14,6K 239 100
16: 21 1-2-4
17: 3 0-0-0
1
Sve He
Dju MP
Dju MP
Dju MP
Dju MP
LEIA SKYWALKER -s4- Pettersson T 15,7M 241 200
16: 16 2-6-0
17: 2 0-0-1
2
Ham Ni
Pet To
Pet To
Pet To
Pet To
Ro12/11-4
Ro 2/12-9
B 21/12-8
B 19/1-9
B 28/1-6
7/2140
2/2140
4/2160
6/2140
2/2140
40:1
:2
115,4a
40
014,6a 636
216,7 307
016,7a
27
315,7 163
INDIANA SUND -s5- Wäjersten D 17,7M 266 450
16: 11 3-1-2
17: 3 1-1-0
3
Lin OA
Nor Ja
Wäj Da
Wäj Da
Wäj Da
U
Sk
B
B
B
:3
2/9-6 11/2140 014,9a 870
20/9-2 6/1640 614,0a
28
11/1-2 12/2140 117,0a
66
19/1-9 13/2140 215,6a
60
8/2-9 3/2140 716,0a
36
CARISMA MEARAS -s5- Osterling S H :4
4
15,6M 229 150
16: 10 0-1-3
17: 2 0-0-1
Ost SH B 12/11-6 6/2140 016,0a
Ost SH U 22/11-1 1/2160 0ug
Ost SH B 28/12-2 6/2140 417,5
Ost SH S 4/1-9 2/2140 016,0a
Ost SH B 19/1-9 11/2140 315,6a
JULIA HILLS -s8- Djuse M E (Svedin N-E)a
15,0M 265 700 Dju ME B 21/7-7 3/2180 015,3
16: 14 1-0-2
Dju ME H 2/8-1 2/2140 315,0
17: 0 0-0-0
Dju MA B 9/9-9 4/2140 113,9a
Dju ME Sä 17/9-7 3/2148 715,3
Dju MA B 6/10-1 13/2140 d6ag
ROXY L.N. -s6- Åberg J-O (Torstemo N)
15,1M 235 700 Åke Ke B 2/11-9 5/2140 014,8a
16: 7 1-0-1
Eri Ul U 22/11-7 7/1640 416,2
17: 1 0-0-0
Bjö Li Ös 9/12-5 4/2140n019,0a
Lin Pe Ös20/12-1 7/1640 417,9
Lin OA B 28/1-6 7/2140 0ug
183
27
29
67
80
5
300
296
423
299
314
6
380
32
48
35
864
JULIA KAULITZ -s7- Andersson J H (Svensson A-C)a
14,0M 544 450
16: 26 5-3-7
17: 2 0-0-0
7
And JH
And JH
Ohl Ul
And JH
And JH
12,8K 525 200
16: 15 1-0-1
17: 3 1-0-0
B 11/12-3 7/1640
B 28/12-2 1/2160
B 11/1-9 6/2140
B 19/1-8 4/1640
Ös 27/1-9 6/1640
FONZAN SUND -s8- Ohlsson U (Pihlström M)
14,7M 593 550 Wäj Da B 30/11-9 8/2160
16: 20 1-0-1
Joh He B 5/12-1 1/2140
17: 0 0-0-0
Pih Ma B 21/12-k 2/2140
Eri Ul B 28/12-2 2/2160
Nil Ka B 11/1-k 1/2140
8
Sve He
Sve He
Åke Ke
Sve He
Sve He
9
NIKITA BROLINE -s7- Hägglund F (Hägglund G)a
13,3M 820 000
10
16: 16 0-2-0
17: 3 0-1-0
Öst Jo
Öst Jo
Öst Jo
Eri Le
Eri Le
:5
:6
60:1
B 30/11-9 4/2160 514,6g 149
B 11/12-3 5/1640 214,1a
55
U 25/12-9 5/2160v 417,0
25
B 11/1-9 7/2140 615,5a 203
B 19/1-8 10/1640 013,9a
33
AVE MARIA -s7- Svensson H :2
414,4a
016,9
017,3a
113,5a
014,8ag
384
45
473
126
61
0ug
duag
k20,8
d12g
k18,9
82
118
gdk
64
gdk
B 30/11-9 2/2160 015,0g
B 28/12-2 1/2180 616,1
B 11/1-8 9/2640 016,8a
U 22/1-9 10/2140v 216,0
Bo 5/2-1 10/2140v 615,7a
Turordning: 2-3-8-5-7-1-10-4-6-9
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 165.001 - 400.000 kr.
2640 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-7.000-4.700-3.100-2.300-(2.300)(2.300) kr.
Volt 2140
Ös20/12-1 11/1640 0ug
104
B 28/12-2 4/2140 117,3
220
B 3/1-1 13/2140 716,2a 104
B 19/1-9 7/2140 016,8a 287
B 8/2-9 1/2140 016,4a 450
:3
80:1
353
204
1065
142
64
V4-2 LD-1
Spårtrappa
Lopp 2 Bergsåker (B=09) Sö
ENJOY DI QUATTRO -v6- Wallberg H 14,3aK 185 432
16: 25 1-1-2
17: 4 0-1-0
1
Wal Hå
Len Pe
Kih Ör
Wal Hå
Åsb JH
Auto 2640
40:1
B 28/12-4 3/2140 715,8a 974
S 6/1-4 11/1640 414,5a 618
S 13/1-5 11/1640 015,5a 142
Ro 20/1-9 4/2140 016,7 344
G 6/2-2 4/2660 217,2
433
MELLBY CHEEKY -v6- Osterling S H 14,6aM194 350
16: 6 1-0-0
17: 1 0-0-0
F 17/10-9 6/2640 415,9a
F 11/11-5 2/2640 dug
Ö 24/11-9 11/2100 d9ag
Å 1/12-9 9/2640 016,7
Ös 27/1-7 2/2640 dug
CLASSIC GENTLEMAN -v6- Wäjersten D (Sikström S)a
14,0aK 194 450 Mel Mi B 3/1-1 3/2140 616,2a
16: 22 0-0-3
Hol An B 11/1-2 2/2140 417,2a
17: 5 1-0-1
Lin Vi B 19/1-3 2/2680 117,5
Mel Mi B 28/1-2 1/2660 dtr6
Lin Vi B 8/2-2 4/1640 314,0a
HOPE SOLO -s6- Djuse M E (Djuse A)a
16,0aL 199 300 Dju ME Sä 17/9-10 7/2650 516,0a
16: 13 3-3-0
Dju ME B 6/10-5 6/2660 216,6
17: 2 1-0-0
Dju ME Ös17/10-2 10/2140 0uag
Dju MA B 19/1-3 5/2680 618,0
Dju ME B 1/2-3 4/2640 117,3a
FIRST ENJOYMENT -v9- Holm A (Jonsson R)a
14,7aK 203 250 Han Br D 22/5-8 3/1640 016,2a
16: 6 0-0-0
Han Br U 12/6-8 1/2140 518,1a
17: 0 0-0-0
Mel Mi B 3/9-10 8/2140n618,2a
Han Br Sä 24/9-5 2/2670 818,5
Öst Jo U 12/12-3 2/2140v 019,3a
QUICK ONE -v8- Eriksson U (Sedin C M)a
14,1aK 203 350 Adi Er Sä 17/9-10 6/2650 415,9a
16: 13 6-1-0
Wäj Da Bs 8/10-6 8/2140 415,3a
17: 3 0-0-0
Sed CM B 3/1-1 11/2140 016,4a
Jan To B 28/1-2 5/2660 016,9
Öst Jo B 8/2-2 8/1640 014,1a
2
Goo Ol
Goo Ol
Goo Bj
Goo Ol
Ost SH
:2
36
55
42
140
177
:3
3
229
153
71
628
193
4
519
45
59
38
121
5
329
352
429
828
771
6
56
85
63
271
197
RASS TANIC -v8- Söderholm K 14,2aM273 550
16: 8 0-0-0
17: 1 0-0-0
Sä 31/7-10 1/2168 617,9
B 23/10-8 3/2640 418,0
U 4/11-5 3/2140 515,9a
Bo17/11-2 9/2640 418,9a
U 22/1-5 3/2640v519,8
BONE MACHINE -v6- Melander M (Landström C)a
12,7aK 299 700 Wäj Da B 2/11-9 11/2140 314,6a
16: 20 3-1-3
Per Je B 12/11-1m 5/2640 317,2
17: 1 0-0-0
Wäj Da Ös26/11-8 7/2140t 719,9a
Wer SJ B 11/12-2m 2/2680 018,9
Wer SJ B 28/1-1m 5/1660 516,6
7
Söd Kr
Vik Ma
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
8
SAILFISH -v6- Svensson H 13,9aK 233 398
16: 21 2-2-1
17: 2 0-0-0
B 12/11-3 1/2660 716,2
Bs13/12-9 4/3180 317,3
B 21/12-4 2/2160 dug
Ös 27/1-7 6/2640 517,9
Bs 10/2-9 9/3140 017,8a
HELIOS HÅLERYD -v6- Ohlsson U (Stenman A)a
15,4aM253 800 Söd Kr U 21/10-9 5/2140 715,4
16: 9 2-1-1
Söd Kr U 14/11-8 2/2140 116,1a
17: 2 1-0-1
Söd Kr U 2/12-6 10/2160v 818,0
Söd Kr B 3/1-1 2/2140 316,1a
Söd Kr B 28/1-2 9/2660 115,7
HOT POINT -v6- Skoglund R N (Björkman P)a
14,4aM279 150 Til Je Bs17/11-9 4/2640 316,4a
16: 24 4-2-2
Fri Ka G 27/11-10 2/3140 0u
17: 3 0-0-0
Sko RN Bs 22/1-10 9/2640 516,3a
Sko RN B 1/2-3 14/2640 517,7a
Sko RN Bs 10/2-9 7/3140 517,6a
9
Sve He
Sve He
Sva Kj
Öst Jo
Sve He
:4
:5
:6
:7
305
201
754
253
187
:8
861
51
62
79
307
:9
501
101
96
312
63
:10
10
247
16
27
39
480
11
34
576
345
100
162
IPPON FUTURA -v7- Djuse M P 14,4aK 352 250
12
16: 15 1-2-3
17: 2 0-1-1
Dju MP
Dju MP
Dju MP
Dju MP
Dju MP
:11
:12
Bs17/11-9 6/2640 516,5a
U 2/12-9 3/2160v 018,1
Ös20/12-2 4/3180 419,4g
B 19/1-6 1/3140 218,9
S 1/2-7 10/2640 316,0a
PEPPE LAVEC -v10- Östman J (Söderholm K)
15,0aK 301 050 Söd Kr U 12/12-9 1/2160v 518,1
16: 9 1-0-0
Söd Kr B 28/12-4 11/2140 415,6a
17: 3 0-1-0
Söd Kr U 22/1-6 2/2160v 217,3
Söd Kr Bo 5/2-3 9/2140v d12ag
Söd Kr U 12/2-2 5/2140v 416,4
158
584
27
250
371
SEBASTIAN SUND -v6- Dunder R :14
13
13,4aM370 900
14
16: 0 0-0-0
17: 1 0-1-0
Kih Ör
Kih Ör
Hul Da
Dun Ro
Dun Ro
S 06/15-3 7/2140 015,8a
Mp09/15-7 5/2140 015,2ag
S 09/15-6 10/1640 013,7a
U 15/1-k 1/2140v k20,3
U 22/1-5 5/2640v219,0
SUPER ARISTO* (NO) -v9- Andersson J H (Halberg J)
14,3aK 392 633 Ber RM Ha 24/9-42080 018,3
16: 14 0-1-2
Bje JM Ha 8/10-52060 516,8
17: 1 0-0-0
Öst Sö Bo25/11-9 15/1640 616,0a
Bje JM Ha18/12-72040v516,9a
Bje JM Ha 8/1-62040v617,4a
15
Turordning: 10-4-3-12-8-13-1-11-7-9-6-14-15-2-5
166
103
177
167
578
:13
67
47
164
gdk
136
:15
370
427
553
79
141
V4-3 LD-2
Spårtrappa
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 400.001 - 1.350.000 kr.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 25.000-12.500-7.000-4.700-3.100-2.300-(2.300)(2.300) kr.
Lopp 3 Bergsåker (B=09) Sö
DANTE BAND -v8- Melander M (Sjöberg P)a
1
13,2aK 457 600
16: 19 5-1-6
17: 2 0-0-0
Ost SH
Wid Ka
Öst Jo
Kon Jo
Nyb In
FRED COBRA -v10- Ising J a
12,1aK 549 000 Isi Ja
16: 11 2-0-4
Fer Pa
17: 3 1-0-0
Fer Pa
Isi Ja
Unt Pe
D
H
U
B
B
2/10-2m 1/1660
10/10-2 4/1640
21/10-11 11/1640
28/1-3 5/1640
8/2-9 14/2140
2
Ro10/12-8
Mp31/12-12
S 13/1-9
Ro 3/2-6
S 11/2-10
5/2140
7/2640
1/2180
3/1660
3/2140
Auto 2140
40:1
315,4
27
214,8 183
013,8a
84
513,8a 152
016,4a 646
:2
114,7a
40
615,8a 651
115,5
25
614,9
37
dug
304
ELECTRIFYING -v8- Bergh H a
11,6aK 574 400
16: 4 0-0-0
17: 2 0-0-0
:3
Ös 20/8-8 7/2160 515,5
46
D 1/9-1 9/2640 716,1
111
Sk 20/9-10 2/2140 014,7a
66
B 19/1-6 2/3160 018,9g 467
B 8/2-6 9/1640 0uag 1036
LIMPING SHRIMP -v8- Osterling S H (Håkansson U)a
:4
12,9aK 597 150 Ost SH U 22/11-2 2/2140 316,4 156
16: 14 1-1-1
Ost SH Ös 9/12-8 4/2140 116,8a
49
17: 2 0-0-0
Ost SH B 28/12-1 6/1640 014,6a
31
Ost SH B 11/1-6 5/2140 0uag
512
Ost SH Ös 27/1-9 8/1640 014,8a
92
GLOBAL MILLIONAIRE -v10- Wäjersten D (Öberg A)a
:5
13,1aK 623 000 Sko RN Ös17/10-4 2/1640 313,9a 306
16: 15 1-2-3
Sko RN B 2/11-6 4/2140 015,5 575
17: 3 1-0-0
Dju MP B 11/1-6 2/2140 017,6ag 594
Öst Jo Ös 27/1-9 5/1640 113,9a 194
Eri Ul B 8/2-6 2/1640 613,1a 103
CANTAB SISU -v10- Eklund R a
:6
13,0aK 704 300 Ost SH B 5/12-1 3/2140 416,4a 432
16: 18 1-3-0
Ost SH U 12/12-1 8/2140v 015,8a 592
583
17: 2 0-0-0
Vik Ma B 21/12-1m 1/1660 d8g
Ekl Ri U 4/1-2 6/2140v dug
382
Ekl Ri U 15/1-5 9/2140v 018,3ag1008
3
Ber Ha
Ber Ha
Ber Ha
Ber Ha
Ber Ha
4
5
6
GREENSTAR -v9- Svensson H Ost SH B 30/11-4 4/1640
Sve He B 28/12-3 7/2140
Sve He Bs 5/1-9 1/2160
Sve He B 19/1-6 1/3180
Sve He B 8/2-6 12/1640
WARINER -v10- Eriksson U (Djuse M P)
12,3aK 1 175 550 Dju MP Bs13/12-8 4/2140
16: 18 1-3-3
Eri Ul B 28/12-3 8/2140
17: 3 1-1-0
Dju MP Ös 6/1-4 6/1640
Eri Ul B 28/1-11 5/2140
Dju MP Bs 10/2-4 7/2140
NELLE PRIDE -v9- Widell K (Björkman P)a
11,8aK 847 317 Nil Pe Ö 24/11-8 3/1609
16: 22 0-0-3
Fri Ka Ro 2/12-4 6/2140
17: 2 0-0-0
Sko RN B 5/12-1 8/2140
Sko RN Bs 22/1-7 2/1640
Vid Za Bs 10/2-5m 1/2160
:7
7
11,6aK 947 175
16: 15 0-5-1
17: 3 1-0-0
014,0a 104
714,9a 176
116,4
74
018,2
106
412,9a 289
8
514,8a
64
314,7a
33
114,2a
18
614,3a 287
214,2a
22
9
PAYING GUEST -v9- Djuse M P 12,6aK 918 700
10
16: 10 1-1-1
17: 2 0-0-0
Dju MP Ro24/11-3 4/2660
Dju MP B 11/12-5 3/3180
Dju MP B 28/12-3 1/2140
Dju MP G 10/1-2 1/2180
Dju MP B 28/1-11 12/2140
O.P.'S FLIRT -v8- Ohlsson U (Pihlström M)
12,1aK 1 082 300 Joh He B 19/10-5 1/2140
16: 12 1-1-0
Eri Ul B 30/11-4 2/1640
17: 2 0-1-0
Wäj Da B 28/12-3 4/2140
Ohl Ul Ös 6/1-4 10/1640
Wäj Da Bs 10/2-4 9/2140
CAO DAI (DE) -h9- Skoglund R N (Smidt R)a
12,3aK 1 255 085 And JH U 14/10-7 3/2140
16: 15 0-2-2
Mel Mi Ös31/10-1 1/3180
17: 1 0-0-1
Wäj Da Ös26/11-3 9/2140t
Sko RN B 21/12-9 5/2140
Lin OA Ös 6/1-4 3/1640
11
12
Turordning: 8-2-5-7-4-10-11-1-12-9-6-3
:8
013,8a
015,4a
316,1a
015,7a
dvåg0
:9
344
413
515
470
643
:10
816,5
65
416,4 430
214,7a
65
d8g
45
514,3a 977
:11
014,3a 572
513,5a
97
514,8a 152
214,3a
31
615,0a
42
015,5a
015,7
319,6a
016,2a
314,3a
:12
193
419
177
728
200
Svensk Travsports Grundserie
V4-4
Ljus anmälan.$3-6-åriga svenska 6.000 - 165.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 55.001 kr.
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.500-4.500-3.000-3.0003.000 (8 priser)
Lopp 4 Bergsåker (B=09) Sö
OCEAN DRIVE -h4- Eklöf T (Daoud I)a
17,4M 54 700
16: 17 0-0-0
17: 4 0-0-0
Volt 2140
Ekl To
And JH
Sid Je
Sid Je
Sid Je
40:1
Ös31/10-6 2/2140 017,9 1027
B 11/1-4 10/2160 021,2
747
B 19/1-3 1/2640 419,2 403
B 1/2-2 1/2140 817,2a 852
B 8/2-8 3/2140 616,4a 1468
LYCKANS ERIK -v4- Arvidsson S (Ryhed B)a
:2
18,6M 48 800
Arv St Ro30/12-3 9/2140n523,9 797
16: 6 0-0-0
Arv St Ro 11/1-1 6/2140 319,2 999
17: 4 1-0-1
Arv St Ro 20/1-2 4/2160 118,6
114
Arv St Bs 31/1-1 8/2140 717,7ag 118
Arv St Bs 10/2-8 4/2140 0ug
444
1
2
LADY SUE HAMMERING -s6- Olsen J O 16,8M 54 600
16: 14 2-1-1
17: 1 0-0-0
Rös Ol
Lin Pe
Lin Pe
Lin Pe
Ols JO
:3
B 20/11-12 3/2140 620,1g 24
B 30/11-3 7/2140 017,4
61
B 11/12-7 9/1640 315,9a 56
Ös20/12-6 5/2140 619,9a
70
Bs 5/1-4 5/1640 516,4a 233
LUGNETS SARDONYX -v5- Nilsson M a
:4
16,9M 49 950
Nil Ma Ro 10/6-4 12/2140 317,1a
49
16: 5 1-0-1
Nil Ma Rä 23/6-8 1/2160 716,9g 175
17: 2 0-0-0
Nil Ma B 14/7-1 1/2140 d10ag
58
Nil Ma Bs 31/1-1 7/2140 617,6ag 35
Nil Ma Ös 13/2-3 8/2160 518,6g 47
GARNSEY BOKO -h4- Ohlsson U (Båth S)
:5
16,9M 50 000
Wäj Da B 20/6-k 2/2140 k19,3 gdk
16: 1 1-0-0
Adi Er B 11/12-11 3/2140 116,9
19
17: 1 0-0-0
Kih Ör S 11/1-5 4/2140n019,6a
14
3
4
5
SHE'S RACY -s6- Osterling S H (Erlandsson J)a
16,7K 76 250
16: 15 1-1-2
17: 0 0-0-0
60:1
Sk16/10-9m 2/2140 518,0 343
U 21/10-5 3/2140 017,2a 617
U 14/11-10 4/2140 117,3a 114
B 20/11-7 5/1640 016,9ag 59
U 12/12-2 7/2160v 718,0 122
FLASHLIGHT OVER -s5- Widell K (Björkman P)a
:2
16,8M 81 889
Sko RN B 11/12-10 2/2140 017,5a 666
16: 15 1-1-2
Sta Jo Ro30/12-8m 1/2140t 021,8 319
17: 3 0-0-1
Sko RN Bs 22/1-1 1/2160 317,4
266
Sko RN B 1/2-2 10/2140 417,0a 396
Wid Ka Bs 10/2-6 12/1640 015,2a 673
GIBBS -v6- Melander M (Jonsson L)a
:3
16,6M 95 600
Sid Je Sä 16/8-11 9/2148 317,3a
65
16: 14 0-1-1
Por Ke D 1/9-3 2/2160 dug
503
17: 0 0-0-0
Sid Je B 9/9-6 7/2140 815,7a 211
Sid Je U 22/9-7 9/2140 616,5a 117
Eri Sa Sk 8/10-2 13/2140 716,3a 361
TOURNAMENT -v5- Eriksson U (Linderoth P)
:4
16,1M 133 900 Lin Pe H 2/8-7 6/1640 dp3
28
16: 8 1-0-1
Lin Pe Ös 13/9-5 5/2160 416,3 126
17: 1 0-1-0
Lin Pe Bs 27/9-8 6/2140 115,7a
59
Lin Pe B 11/10-7 7/2140 dp5ag
19
Lin Pe Bs 10/2-8 7/2160 216,1
66
OLYMP AMOK -v6- Skoglund R N (Wikström A)a
:5
16,0M 137 800 Dju ME Ös 9/12-9 3/1640 018,4a 125
16: 17 2-1-1
Lin OA B 21/12-7 2/1640 017,9ag 388
17: 2 0-0-0
Sko RN B 28/12-7 7/2140 216,4a
71
Sko RN B 28/1-2 7/2660 016,5g 802
Sko RN B 8/2-2 11/1640 014,6a 1014
6
Erl Je
Haa Ve
Eri Ul
Kär Ro
Ost SH
7
8
9
10
QUATRE STAR -v4- Svensson H 16,1M 151 700
11
16: 10 1-1-2
17: 2 1-0-0
Sve He
Sve He
Sve He
Sve He
Sve He
B 12/11-4 6/2140 617,5g
B 30/11-3 2/2140 316,7
B 21/12-8 4/2140 117,4
B 11/1-3 1/2640 019,5g
Bs 10/2-8 2/2160 116,1
BAMBI FLASH -s6- Wäjersten D (Eriksson J)a
16,0M 79 700
Sun HO E 17/9-9 6/2160 717,2
16: 8 0-0-0
Sva An F 11/11-8 2/2140 616,7
17: 1 0-0-0
Lju Al F 28/11-3 1/2140 516,8a
Söd St F 10/12-2 7/2140n018,5a
Lju Al Ö 14/1-4 10/2100 018,0a
12
YODA T.DREAM -v5- Söderholm K 15,3M 142 247
13
16: 17 0-2-2
17: 4 0-0-0
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
Söd Kr
U 25/12-2 4/1640v 616,2a
U 15/1-10 4/2140v 416,5a
U 22/1-2 5/1640v 617,4g
Bo 5/2-4 9/1640v 416,0a
U 12/2-3 7/2160v d11g
MASTEROFTHEWIND ÅS -v5- Östman J (Eriksson H)a
15,6M 108 377 Kar Vi Ös 9/12-11 1/2160 519,1
16: 8 0-0-0
Kar Vi U 25/12-3 10/2140v 018,2a
17: 3 0-0-1
Kar Vi Ös 16/1-5 5/2160 619,2
Kar Vi Ös 27/1-6 7/2660 019,0
Kar Vi Ös 13/2-5 5/2140 318,4a
ALL MY DREAMS -s5- Åkerlund K (Åsebö O)a
15,8K 147 200 Åse Ol Bs 23/8-4 9/1640 614,3a
16: 16 0-2-1
Ohl Ul G 30/8-7 1/2160 0ug
17: 1 0-0-0
Åse Ol B 9/9-6 12/2140 214,9a
Åke Ke Sä 17/9-3 5/2148 615,7a
Eri Ul Bs 10/2-8 3/2160 022,7g
:6
370
242
740
76
88
:7
45
467
90
840
311
:8
315
608
175
126
325
:9
14
580
909
398
484
327
15
773
373
637
289
160
Turordning: 11-9-5-2-6-15-4-3-13-10-7-8-14-1-12
:10
V5-1
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre högst 25.000 kr.
2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 6.001 kr.
Pris: 20.000-10.000-5.700-4.000-2.500-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre svenska och norska
kallblodiga 20.001 - 120.000 kr.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 60.001 kr, 40 m vid
85.001 kr.
Pris: 20.000-10.000-5.700-4.000-2.500-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 5 Bergsåker (B=09) Sö
MAGGEN -v10- Åkerlund K (Magnusson G)a
31,2M 58 300
16: 10 0-0-0
17: 1 0-0-0
B 14/7-4 3/2640
H 23/7-5 10/2160
H 2/8-6 3/2160
B 6/10-8 2/2660
Ös 27/1-5 8/2160
NORD KONGEN -v8- Wäjersten D (Häggström N)a
30,2K 54 800
Lin OA B 23/9-k 4/2160
16: 4 0-0-0
Lin OA D 2/10-4 2/2140
17: 0 0-0-0
Wäj Da B 16/10-6 4/2160
Wäj Da B 2/11-1 4/2160
Lin OA B 11/12-1 2/1660
1
Åke Ke
Åke Ke
Åke Ke
Åke Ke
Åke Ke
2
SUNDSÄTTERS BELLA -s5- Bodén F (Bodén H)a
30,5K 82 250
16: 21 0-1-2
17: 3 0-0-0
3
Eri Ul
Eri Ul
Eri Ul
Bod Fr
Eri Ul
Bs23/12-9
B 28/12-9
Bs 5/1-7
Ös 16/1-1
B 8/2-5
FÄRSTA MARELD -s6- Grundmann P Gru Pe H 15/7-k
Gru Pe D 21/8-9
Gru Pe B 3/9-4
Ohl Ul Bs 27/9-9
Ohl Ul B 16/10-6
EXIL -v7- Östman J (Genlund M)a
30,9M 80 750
Lan Bo B 16/10-6
16: 11 0-1-1
Mel Mi U 2/12-8
17: 2 1-0-1
Öst Jo B 28/12-9
Öst Jo U 22/1-8
Öst Jo Ös 27/1-5
2/2160
6/2160
1/2640
7/2160
5/2640
Volt 2640
734,3g
033,9g
732,8
032,9
035,3
40:1
896
1442
1126
1416
781
:2
k35,1
d13g
530,6
532,2
430,2g
gdk
67
555
118
195
60:1
731,6g
331,2
433,6
533,9
032,0ag
180
93
43
229
588
:2
30,6M 73 350
16: 4 2-1-0
17: 0 0-0-0
1/2140 k36,5 gdk
6/2140 231,4g 167
3/2140nd9g
46
5/2140 133,3
32
1/2140 130,6
17
5
2/2180 030,9 768
2/2180v 733,0 203
1/2180 032,1g 540
3/2660v134,8
57
9/2160 331,6
83
4
GULI ULVEN -v7- Lundgren T a
Lun Th B 23/10-5
Lun Th B 20/11-6
Lun Th B 5/12-5
Lun Th B 3/1-4
Lun Th B 11/1-1
B.W.KURRE -v6- Eriksson E (Lönn T)
27,5M 100 300 Eri Em B 30/5-1
16: 7 1-0-0
Lön Th Ös 19/6-6
17: 0 0-0-0
Lön Th Bs 28/8-8
Eri Em Ös 4/9-7
Eri Em G 20/10-8
STYFS OLLE -v8- Djuse M P (Åkerman F)a
30,1K 88 600
Jak Ma Ro12/15-1
16: 4 0-0-0
Eri Ul B 01/16-4
17: 0 0-0-0
Rös SJ Ös 8/3-5
Nor Ja B 23/3-1
Rös SJ H 17/4-1
STYFS DUNDER -v6- Röste S J (Styf L-O)a
31,0K 104 250 For Ha G 20/10-8
16: 12 0-1-1
Rös SJ Bs 7/11-5
17: 3 1-0-0
Eri Pe Bs 5/1-7
Kyl Os Bs 22/1-4
Eri Pe B 8/2-5
:3
80:1
30,6M 96 700
16: 15 1-1-0
17: 2 0-0-0
2/2140
2/1660
6/2160
8/2640
5/1640
731,6
041,7g
033,5g
732,4a
530,2a
7
3/2160
6/1640
3/2160
2/2660
1/2180
029,4g 127
031,0g 44
429,6
60
132,3
24
dug
341
6
8
Wal Hå
Wal Hå
Wal Hå
Wal Hå
Wal Hå
:4
dug
833,1g
132,7
728,7a
duag
528
285
375
180
176
H 31/3-4 6/2160
Ro 25/9-6 1/2160
Bs 8/10-9 1/2640
Ro14/10-3 6/2640
H 30/10-1 12/2640
0ug
532,2
031,3
531,9
031,3a
471
76
424
933
1242
HAKKESTADHS STORM -v5- Wallberg H 30,9M 92 900
10
16: 7 0-0-0
17: 0 0-0-0
:3
93
727
306
425
348
2/2160
10/2160
8/2660
5/1640
3/2640
9
75
570
835
393
441
:2
8/2160n235,6
4/2160 831,9
1/2140n632,7
1/2160 831,0
10/1640 d9g
Turordning: 4-5-9-7-3-8-2-6-10-1
V5-2
:5
Lopp 6 Bergsåker (B=09) Sö
Volt 2140
NOBOOTSONTHEGROUND -v4- Berglund J (Kallunki J)a
40:1
20,7M 4 850
16: 0 0-0-0
17: 2 0-0-1
D 09/15-p 3/2140 p37,6
B 10/15-p 4/2160 p30,9
D 2/10-k 1/2140 k23,3
U 15/1-3 9/2140v 320,7
Ös 27/1-2 5/2140 d14g
DONNAFUGATA -s4- Ohlsson U (Lönn T)
19,2M 2 100
Adl Ha Å 10/15-p 1/2140 p34,1g
16: 0 0-0-0
Adl Ha Å 2/6-k 1/2140 k22,3
17: 1 0-0-0
Eri Ul Ro 12/2-1 5/2140 619,2
OOPSI SOUTHWIND -s4- Eriksson U (Linderoth P)
0
Han Em B 1/2-k 1/2180 k21,4
16: 0 0-0-0
17: 0 0-0-0
1
Wal Kr
Wal Kr
Wal Kr
Ber Jö
Ohl Ul
ejp
1p
gdk
211
65
:2
2
1p
gdk
113
3
gdk
ARIADNE -s6- Djuse M P 0
Wäj Da B 6/10-k 1/2140 k20,8
16: 1 0-0-0
Kår Ma B 20/11-13 2/2140 dug
17: 0 0-0-0
DIMANCHE MEARAS -s4- Skoglund R N (Larsson T L)
20,7M 5 500
Wes Jö E 09/15-k 4/2140 k24,3
16: 1 0-0-0
And OJ S 10/8-1 10/2140 820,7
17: 0 0-0-0
:3
:4
4
gdk
407
5
gdk
455
VICKIE FRONTLINE -s3- Pettersson T 0
Per Ul Bs 12/8-p 4/2140 p29,2
16: 0 0-0-0
Åsb JH Bs 4/12-k 2/2140 k22,3
17: 0 0-0-0
SEVERUS -v6- Widell K (Claesson T)
0
Lin OA Ös11/15-8 3/1640nd9g
16: 1 0-0-0
And MMB 19/5-6 12/2140 d9g
17: 0 0-0-0
Lin OA B 11/12-k 2/2140 kdg
Cla Th B 21/12-k 3/2140 kd2g
And MMB 19/1-k 2/2140 k21,2
DEL COSTA -s4- Nylander L a
0
Nyl La B 09/15-p 1/2140 p30,6
16: 0 0-0-0
Nyl La B 11/1-k 2/2140 k21,4
17: 1 0-0-0
Nyl La B 19/1-1 1/2140 d9g
:5
:6
6
1p
gdk
7
18
339
ejg
ejg
gdk
8
1p
gdk
221
KÖVRAS DRÖM -v4- Djuse M E (Harr P-)a
20,1M 20 000
16: 5 0-0-0
17: 2 1-0-0
Ös 8/11-2 1/1640
B 5/12-6 5/2140
Bs23/12-8 10/1640
Ös 6/1-1 3/2140
B 19/1-1 5/2160
CRAZY BOURBON -s5- Åkerlund K (Molin K)a
18,8M 17 900
Åke Ke B 11/10-k 1/2140
16: 3 0-0-1
Åke Ke B 20/11-13 1/2140
17: 1 0-0-0
Åke Ke B 5/12-6 8/2140
Åke Ke B 28/12-8 9/2140
Åke Ke B 11/1-4 2/2140
M.T.IVANKA -s7- Melander M (Landström C)a
17,0K 23 800
Söd Kr U 29/7-k 4/2140
16: 4 0-1-0
Söd Kr U 5/8-10 5/2140
17: 1 0-0-0
Söd Kr Sä 16/8-1 4/2168
Söd Kr U 2/9-2 1/2160
Kon Jo B 28/1-4 6/1640
WINNING KISS -h4- Nyberg I (Torbjörnsen Valberg C)a
17,6M 23 700
Tor Ca B 14/7-6 9/2140
16: 7 1-0-1
Tor Ca B 18/8-3 5/2140
17: 0 0-0-0
Tor Ca D 21/8-1 4/2140
Tor Ca B 11/10-2 2/2140
Nyb In B 23/10-9 6/2140
9
Dju ME
Dju MA
Lin OA
Dju MA
Dju MA
d8g
023,0
d9g
120,7
020,1g
:7
:8
60:1
137
446
580
265
223
:2
10
k21,9
419,5
320,4
518,8
420,1
gdk
281
64
171
326
11
k20,0
517,9
217,8g
017,9
516,2a
gdk
199
74
183
199
12
020,5g
619,6g
317,9
619,0
119,3
427
555
463
195
35
17,9M 19 200
13
16: 6 0-0-1
17: 0 0-0-0
Pöl Ra B 18/8-3 8/2140 318,5
And MMB 9/9-2 11/2140 717,9
And MMH 19/9-11 12/2140 418,2
And MMBs13/10-5 9/2140 021,6g
And MMH 30/10-7 12/2140 816,9a
MR OZZY -v4- Holm A (Kallunki J)a
19,0M 9 500
Edi St D 09/15-p 2/2160 pug
16: 1 0-0-0
Ber Jö B 10/15-p 2/2160 p27,0
17: 1 0-0-0
Ber Jö D 2/10-k 3/2140 k22,8
Ber Jö B 11/12-11 8/2140 619,1
Ber Jö B 19/1-1 2/2140 419,0
CELEBER -v4- Arvidsson S (Rewelj L G)a
19,5M 15 000
Rew LG Bs10/15-p 4/2140 p32,2
16: 0 0-0-0
Rew LG Bs 4/12-k 6/2140 k21,5
17: 1 0-1-0
Arv St B 8/2-1 1/2140 219,5
188
296
116
781
222
14
ejp
ejp
gdk
927
174
15
1p
gdk
107
MISS PERONI -s4- Andersson M M Turordning: 12-9-10-11-13-15-1-14-5-2-7-4-3-8-6
:3
:4
:5
:6
:7
Fyraåringslopp
V5-3
Ljus anmälan.$4-åriga 55.001 - 200.000 kr.
1640 m. Autostart.
Pris: 20.000-10.000-5.700-4.000-2.500-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 7 Bergsåker (B=09) Sö
WHITSUN EVE -s4- Eriksson U (Linderoth P)
16,1aM100 200
16: 6 0-1-2
17: 4 1-1-0
40:1
Ös 9/12-2 11/2160n420,2
Ös 6/1-7 3/2640 420,5
B 19/1-5 3/2140 517,5a
Bs 31/1-1 4/2140 116,1a
B 8/2-8 5/2140 216,1a
SUCH A KNIGHT -v4- Ohlsson U (Båth S)
14,1aM146 500 Adi Er G 27/11-7 10/2640 516,9a
16: 10 2-4-0
Adi Er S 9/12-5 3/1640n115,6a
17: 2 0-0-0
Adi Er S 21/12-9 11/2140 017,4a
Eri An S 18/1-8 1/1640n418,0a
Adi Er S 8/2-10 12/2140 014,9a
UNDER THE COUNTER -s4- Skoglund R N (Larsson T L)
13,5aK 178 500 And OJ S 12/9-7 4/2140 015,9ag
16: 12 3-1-0
And OJ G 29/9-7 6/2140 114,4l
17: 2 0-0-1
And OJ Bs13/10-8 1/2140 616,0g
Sko RN Bs 22/1-8 12/2140 315,6a
And OJ B 8/2-2 2/1640 414,0a
WICHY VERA -s4- Östman J (Lennartson S)
15,5aM95 000
Len Sö Sä 16/8-5 7/2148 716,1ag
16: 6 0-0-0
Len Sö Sk 25/8-3 2/2160 021,8g
17: 3 0-0-1
Lin OA U 15/1-6 2/2140v 518,8g
Eri SV U 22/1-7 6/2140v dug
Lin OA B 8/2-8 4/2140 316,2a
1
Lin Pe
Ohl Ul
Pet To
Lin Pe
Lin Pe
Auto 1640
156
158
558
103
40
:2
2
103
27
117
73
253
3
190
43
79
21
23
4
275
107
148
68
110
DOCTOR DOXEY ZENZ -h4- Andersson M 13,9aK 194 500
16: 10 4-2-0
17: 0 0-0-0
5
15,7aM59 500
16: 9 1-0-1
17: 1 0-1-0
:4
:5
And Ma Ös 7/10-5 5/2140 116,3a
25
And Ma Ro22/10-9 10/2140 015,7a 203
And Ma B 2/11-7 11/1640 113,9a 123
And Ma B 12/11-5 9/2140 015,9
53
And Ma G 27/11-9 7/2140 016,0a 107
HABANA VIEJA -s4- Dunder R :3
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
Dun Ro
7
Turordning: 5-1-3-7-2-4-6
U
U
U
U
U
:6
14/10-9 5/2140 0uag
44
21/10-6 6/2160 817,5
176
14/11-6 11/2140 018,7a 192
12/12-2 1/2140v 418,4
102
12/2-9 2/1640v 217,8
79
KALLES CAVIAR ÅS (US) -v4- Wäjersten D (Johansson S)
:7
12,5aK 141 379 Nap GJ Us10/15-31609 114,1a
18
16: 4 0-0-0
Ing Pe U 22/4-6 10/2140 018,8a 298
17: 0 0-0-0
Kon Jo Bo 1/6-2 6/2140 515,4a
97
Wäj Da H 5/7-8 2/2140 014,8a 411
Nor Ja Sä 22/7-5 6/1666 716,5
79
6
V5-4
Fördel Ston
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre svenska och norska
kallblodiga högst 40.000 kr.
1640 m. Tillägg 20 m för hingstar och valacker.
Pris: 20.000-10.000-5.700-4.000-2.500-2.100-(2.100)(2.100) kr.
Lopp 8 Bergsåker (B=09) Sö
SUNDBO BOMBA -s5- Röste S J 34,3M 32 000
16: 9 0-0-3
17: 1 0-0-0
B 7/4-8
Bs 12/4-1
Ro 26/4-9
B 19/5-8
B 19/1-2
NORM ELDA -s4- Lundholm E a
35,9K 10 000
Ohl Ul U 22/9-2
16: 3 0-1-0
Ohl Ul D 2/10-1
17: 1 0-0-0
Lun El B 16/10-2
Lun El U 15/1-2
Lun El B 8/2-k
MOLLAN -s5- Widell K (Björkman P)a
34,0M 34 050
Per JO G 20/10-4
16: 9 0-0-0
Per JO Bs 4/12-4
17: 3 0-0-0
Jan To Bs 22/1-2
Jan To Ro 27/1-8
Wid Ka Bs 10/2-3
JÄRVSÖVIVA -s5- Eriksson P (Lundgren R)a
34,8M 35 650
Eri Pe Bs 8/10-1
16: 7 1-0-0
Eri Pe Ös17/10-10
17: 1 0-0-0
Eri Pe Bs 4/12-4
Eri Pe Bs23/12-7
Eri Pe B 19/1-2
1
Sko RN
Sko RN
Sko RN
Sko RN
Sko RN
1/1640
4/2140
1/1660
6/1640
2/1640
Volt 1640
334,7
334,3
639,3g
038,2g
d8g
40:1
498
189
151
220
495
:2
2
1/1640 235,9
28
5/1640 0ug
31
2/2160 d5g
51
3/2160v d7g
133
3/2160 k41,5g gdk
3
5/2140
2/2140
5/2160
1/2140
8/2140
037,5
637,1
534,0
435,2
d11g
356
432
174
61
567
4
4/1660
1/2140
1/2140
1/2160
4/1640
d12g
836,4g
535,8
136,0
536,0
438
330
455
122
155
3/2140
1/2180
1/2140
2/2160
3/2140
dug
334,3
d12g
835,1g
333,8
351
110
287
180
160
B 19/5-8 1/1640 d1g
H 6/6-2 8/1640 232,3
Sä 31/7-9 3/1646 0itg
Ös 9/8-10 1/2140n635,0
B 19/1-2 1/1640 d9g
BJÖRKBACKA JENTA -s4- Åberg J-O (Torstemo N)
35,0M 26 500
Åbe JO H 30/10-8 5/2140 d13g
16: 5 1-0-1
Tor Ni Ös 8/11-1 3/2140 335,8g
17: 0 0-0-0
Åbe JO Bs17/11-1 1/2140 435,0
Eri Sö Ro 2/12-2 5/2140 136,3
Åbe JO Ro22/12-6 2/2140 037,7ag
71
125
80
385
75
THULA SCOTT -s4- Hedström L S 32,4M 37 500
16: 9 0-0-1
17: 2 0-0-1
5
Kyl Os
Sko RN
Sko RN
Hed LS
Hed LS
B 20/11-1
Bs13/12-1
B 28/12-9
Bs 22/1-2
G 6/2-5
STENEGÅRDS LOTTA -s5- Landgren B 32,3K 29 700
16: 6 1-1-0
17: 1 0-0-0
6
Lan Bo
Lan Bo
Lan Bo
Lan Bo
Lan Bo
7
GOTTJÄRRY -v7- Gottås M (Gottås T)a
Got Ma B 9/9-k
Got Ma B 23/9-1
Got Ma B 11/10-1
Got Ma B 5/11-7
Got Ma B 30/11-5
ELDMYRAN -v6- Andermyr T a
34,5M 20 050
And Th B 08/15-12
16: 3 0-1-0
And Th B 09/15-2
17: 0 0-0-0
And Th B 10/3-1
And Th Bs 4/4-3
And Th H 15/6-1
TAND ROSS -v10- Östman J (Genlund M)a
36,1M 25 450
Mel Mi U 02/16-1
16: 3 0-0-0
Sko RN H 6/6-2
17: 2 0-0-2
Sko RN Ov 25/6-9
Öst Jo U 15/1-2
Öst Jo Ös 27/1-1
:3
:4
:5
:6
:7
176
115
57
27
76
60:1
34,0M 27 100
16: 4 1-1-0
17: 0 0-0-0
8
3/2180
9/2140
5/2140
9/1640
5/2140
k35,6
037,7g
635,1
134,2
234,0
9
8/2160
8/2140
5/2140
1/2140
3/2140
834,5g
635,3g
234,9g
735,2g
d10g
984
676
186
80
256
10
1/2180v 040,3g
4/1660 037,9g
5/2100 039,0g
2/2160v 338,6g
1/2160 338,4
161
993
358
138
86
Turordning: 8-7-4-1-5-10-9-2-6-3
gdk
146
462
224
189
:2
:3
V5-5
P21-lopp - Spårtrappa
Ljus anmälan.$3-åriga och äldre 25.001 - 110.000 kr
med högst 500 poäng.
2140 m. Autostart. 15 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv,
enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12
,14,15. Spårförbehåll ej tillåtet.
Pris: 5.000-2.500-2.300-2.200-2.100-2.000-(2.000)(2.000) kr.
Lopp 9 Bergsåker (B=09) Sö
FELICITA FAYLINE -s5- Landgren B (Svensson M)a
18,0aK 31 850
16: 9 0-0-1
17: 1 0-0-0
1
Lan Bo
Nil Ma
Vid Za
Pet To
Vid Za
H
Bs
Bs
Bs
Bs
19/8-2
28/8-2
27/9-km
8/10-10
26/1-2m
5/1640t
2/1640
1/2140
3/2160
2/2140
Auto 2140
018,2a
018,0a
k21,5
019,8
0ug
MUCHACHO L.B. -v4- Savin M 15,8aM32 400
16: 10 0-1-0
17: 0 0-0-0
40:1
663
350
gdk
405
400
:2
L 28/7-10 3/2140 020,3ag 315
Ax 20/9-3 4/2140 618,1a 164
Ax 27/9-3 4/2140 duag
568
Ax11/10-11 1/2160 017,5
267
Ax 1/11-7 3/2140 019,1 2501
KÄLLNA BITTEN -s7- Bodén F (Bodén H)a
:3
17,7aM39 600
For AL Sä 6/8-2 8/2168n819,7 188
16: 7 0-0-0
Eng Ås H 13/8-4 9/2140 619,4 884
17: 2 0-0-0
Per Hå H 30/10-5 2/2140 821,3a 372
Sta Jo B 11/1-4 6/2160 020,9 871
Bod Fr Bs 22/1-1 6/2140 019,6 922
LATASHA FLANAGAN -s6- Melander M (Larsson A-L)a
:4
16,0aK 45 650
Ols JO Sä 31/7-5 2/2650 519,1 547
16: 11 0-0-2
Mel Mi B 18/8-6 8/1640 315,4
741
17: 0 0-0-0
Åbe JO Rä 5/9-2 4/2140 018,1a 603
Öst Jo Ös 13/9-3 7/2160 518,6 394
Pöl Ra G 3/10-3 12/1640 016,0a 520
DESIGN HIGHLIGHT -s5- Ödling E a
:5
16,4aM47 000
Ödl Eb U 1/10-4 11/1640 018,5 839
16: 12 0-0-1
Ödl Eb B 5/11-9 2/2140 018,8a 628
17: 1 0-0-0
Kyl Os B 20/11-12 4/2140 020,3 198
Ödl Eb Ös20/12-9 4/2160 620,8 799
Ödl Eb B 1/2-5 5/1640 618,7g 267
JON SÅNNA -v6- Strand W (Eklund R)a
:6
16,9aK 50 300
Ekl Ri Ös26/11-5 6/2160t 023,7 693
16: 17 0-2-2
Wäj Da U 2/12-3 6/1640v 717,4
51
17: 2 0-0-0
Str Wi U 25/12-1 3/2140v 619,9a 297
Ekl Ri U 4/1-5 2/1640v 020,1 253
Joh UA U 15/1-4 9/2640v020,4a 999
VEMYRAS VILMA -s5- Eriksson U (Djupenström O)a
:7
15,9aK 66 150
Nyb In D 1/9-3 1/2160 016,9 1043
16: 12 1-0-0
Lin OA U 22/9-4 5/2140 517,6a
62
17: 0 0-0-0
Nyb In D 2/10-9 7/2160 718,6 326
Nyb In B 23/10-4 6/2140 417,2a 195
Edi St U 14/11-3 11/2160 019,1
767
GLOBAL TIMELESS -s4- Wäjersten D (Hedlund A)a
:8
18,1aL 81 100
And JH Ös 13/9-7 1/1640 819,1
23
16: 9 1-1-0
Til Je S 21/10-10 7/2160 517,4
172
17: 1 0-0-0
Lin OA U 14/11-6 6/2140 020,7ag 222
Wäj Da B 28/12-5 6/2660 018,5 331
Eri Ul Bs 22/1-1 8/2160 019,5g 196
PRIAPOS E.M. -v7- Djuse M E (Östman M)a
:9
18,6aM50 500
Ohl Ul H 10/10-8 9/2640 721,3 125
16: 15 0-0-2
Dju MP H 30/10-5 5/2140 718,6a 80
17: 1 0-0-0
Ekl Ri U 14/11-10 2/2140 020,2a 500
Dju MP Ös20/12-9 8/2160 021,8 420
Dju ME B 1/2-5 2/1640 418,5 312
2
Sun JL
Chr Be
Sun JL
Jak Ma
Sun JL
3
4
5
6
7
8
9
AFFORDABLE LAD -v5- Svensson H 15,6aK 52 300
10
16: 12 1-1-1
17: 3 0-0-0
:10
B 28/12-5 1/2660 618,0
B 11/1-4 1/2160 d8g
Bs 22/1-6 3/2140 dug
B 1/2-2 2/2140 duag
B 8/2-k 3/2140 k20,5
O.P.'S FUTURUM -v5- Ohlsson U (Pihlström M)
16,8aM78 700
Wäj Da U 14/11-8 3/2140 019,4a
16: 11 2-0-1
Ohl Ul Ös20/12-7 3/2140 019,3a
17: 3 0-0-0
For Ha B 11/1-5 10/2140 018,2a
Per JO Bs 22/1-1 7/2160 617,7
Eri Ul Bs 31/1-3 2/1640 dug
YAYAS LELLE -v6- Lundahl M (Östberg S)a
18,2aM87 450
Jon MO D 11/9-4 12/1660 516,3
16: 13 1-1-2
Jon MO B 23/10-4 7/2140 018,2a
17: 0 0-0-0
Jon MO Ös31/10-10 9/1660 016,6
Jon MO Ös 8/11-5 8/2660 219,0g
Mel Mi U 2/12-6 9/2160v 717,8
11
392
113
355
244
123
12
194
42
274
319
593
GURRA KNIGHT -v5- Wallberg H :13
16,1aM86 800
13
16: 9 0-0-2
17: 1 0-0-0
Sve He
Sve He
Åke Ke
Sve He
Sve He
Wal Hå
Wal Hå
Wal Hå
Åbe JO
Wal Hå
Ro
Bs
B
G
Bs
190
97
704
706
gdk
:11
:12
9/8-6 15/2640 317,0a
69
23/8-6 2/2640 517,1a
62
3/9-7 5/2640n018,3ag 218
15/9-7 1/2140 dug
1149
5/1-10 1/2180 718,3 208
ODESSA FACE -s6- Andersson M M And MMH 30/10-4 8/2140
Erl St G 10/11-12 10/2140
And MMÖs26/11-6 2/2140t
And MMB 5/12-4 10/1640
And MMU 12/12-5 8/2140
MAGIC BY MAIL -v7- Eriksson M N a
16,2aM94 000
Eri MN Ös 8/11-3m 1/2140
16: 11 1-0-0
Eri MN Ös26/11-6 5/2140t
17: 2 0-0-0
Eri MN B 5/12-3 1/2640
Eri MN B 19/1-3 4/2660
Eri MN Bs 26/1-2m 10/2160
:14
15,7aK 89 850
16: 12 2-0-1
17: 0 0-0-0
14
017,4a
816,8a
d11ag
716,1a
418,5a
142
111
300
434
158
15
dug
020,3a
018,7a
518,6
020,0
125
499
1247
636
745
Turordning: 4-12-13-7-14-9-8-3-15-6-5-10-11-2-1
:15