2016/17:856 Stöd till den indonesiska demokratin

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-16
Besvaras senast
2017-02-22 kl. 12.00
Till utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:856 Stöd till den indonesiska demokratin
I dag, den 15 februari, är det val i den indonesiska huvudstaden Jakarta. Med
hjälp av falska nyheter och betalda demonstranter vinner islamistiska
fundamentalister alltmer mark. Detta avspeglas också i opinionsmätningar.
På många sätt har de senaste 20 åren inneburit stora framgångar för
befolkningen i Indonesien. Utbildningsnivån har stadigt ökat, fattigdomen
minskat och landet har gått från en diktatur till en demokratisk republik.
Indonesien har länge varit en sekulär stat, men det riskerar nu att förändras.
Inom de närmaste åren finns det risk att odemokratiska islamister med hjälp av
populistisk retorik och desinformation vinner mark och tar över allt fler
politiska positioner med det uttalade målet att införa sharialagar i hela landet.
Två decenniers utveckling mot ett öppnare samhälle kan då gå helt om intet.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:
Vilka initiativ kommer ministern att ta för att säkerställa stödet till den
indonesiska demokratin?
………………………………………
Birgitta Ohlsson (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)