Brännskada Förbandsmaterial

Doknr. i Barium
12039
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-02-14
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Version
5
Innehållsansvarig: Johanna Räntfors, Överläkare, Läkare akutsjukvård (johra)
Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor, Läkare barnkirurgi (katab2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi
Denna rutin gäller för
Verksamhetsområde Akutsjukvård och Barnkirurgi på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.
Syfte
Se separat PM brännskador bakgrund.
Arbetsbeskrivning
AQUACEL Ag Hydrofiber Absorberande cellulosakompress som i kontakt med vätska
släpper ifrån sig joniserat silver i såret som i sin tur har en
förband
antimikrobiell effekt.
Användningsområde:
Ytliga skador samt ytlig och djup delhudsskada.
Egenskaper:
Baktericid effekt. Binder bakterier i gelbildande fibrer. Adhererar till
sårytan. Fungerar som en sårskorpa som efter hand stöts bort av
nybildade hudceller.
Behandlingsintervall:
Inspektion och bedömning dagligen de första 1-3 dagarna,
beroende på skadans djup och hur mycket skadan vätskar.
Därefter kan förbandet sitta på i 7-14 dagar med enstaka
bandagekontroller.
Behandlingstid:
1-2 veckor.
Tillvägagångssätt:
Barnet badas enligt PM Bad/omläggning. Smörj med vacelin i
sårkanten (för att underlätta bottagning) Klipp till
Aquacelkompressen med 2 cm kantmån. Lägg på en
absorberande sårdyna ex Solvaline kompress som fuktspärr.
Linda med elastisk binda och sätt Comfifast över som skydd.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 6)
Doknr. i Barium
12039
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
5
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Vid förväntat fuktande sår, bottna med Aquacel Agkompress,
fortsätt med vanliga Aquacelkompresser, Solvaline, vid behov
ytterligare absförband torra kompresser och linda med elastisk
linda och avsluta med Comfifast. Lägg om då förbandet blir
genomfuktat.
Vid borttagande av Aquacel Ag används vaselin för att lossa
kompresser som sitter fast.
Högabsorberande gelbildande förband
AQUACEL
Hydrofiber  förband
Användningsområde:
Ytliga skador samt ytlig och djup delhudsskada.
Används vid kraftigt vätskande brännskador. På tagställen efter
hudtransplantation.
Egenskaper:
Binder bakterier i gelbildande fibrer. Adhererar till sårytan.
Fungerar som en sårskorpa som efter hand stöts bort av
nybildade hudceller.
Behandlingsintervall:
Inspektion och bedömning dagligen de första 1-3 dagarna,
beroende på skadans djup och hur mycket skadan vätskar.
Därefter kan förbandet sitta på i 7-14 dagar med enstaka
bandagekontroller.
Behandlingstid:
1-2 veckor.
Tillvägagångssätt:
Barnet badas enligt PM Bad/omläggning. Smörj med vaselin i sårkanten.
Klipp till Aquacel Ag kompress med 2 cm kantmån. Lägg Aquacel
kompress ovanpå. Lägg på en absorberande sårdyna ex
Solvaline kompress som fuktspärr. Linda med elastisk binda och
sätt Comfifast över som skydd.
Till Tagställe se PM Revision/transplantation
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 6)
Doknr. i Barium
12039
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Flamazine
Silversulfadiazim
Version
5
Salva framtagen för behandling av brännskador. Används då såret
har rikligt med fibrin eller har nekroser som behöver luckras upp,
eller vid infektioner då såret behöver rensas upp.
Användningsområde:
Framför allt vid upprensning av sår, infektioner och nekroser.
Egenskaper:
Innehåller Sulfa samt en Silverkomponent som hjälper kroppen att
göra sig av med skadad vävnad samt skyddar mot infektioner.
Den lägger sig som en vit kaka på de områden som behöver
rensas upp och lossnar efter hand, beroende på skadans djup.
Kan initialt ge temperaturstegring, upp till 38,5 grader, men även
en undertemp.
Behandlingsintervall:
Omläggningen sker dagligen initialt. Beroende på brännskadans
djup och hur mycket såret vätskar kan omläggningsintervallen
efter hand sträckas ut till 2-3 dagar.
Behandlingstid:
Normal behandlingstid är ca 2-7 dagar eller tills röd och
välcirkulerad yta framträder.
Hållbarhet:
Flamazine i 50g tub är hållbar i 7 dagar. Förvaras i
rumstemperatur. Flamazine i 250g burk skall vara personlig och
förvaras i kylskåp max 1 vecka.
Tillvägagångssätt:
Bada barnet enligt PM Bad/omläggning. Lägg på Flamazine
sedan autraman/mepitel och mjuka kompresser/Non-Woven
över och linda med elastisk binda. Avsluta med Comfifast som
skydd. Flamazine lagret skall vara 2-3mm tjockt och läggs
antingen direkt på det brännskadade området med en spatel, eller
bred ut det på salvkompresser el. liknande.
Vid första omläggningstillfället ska patienten stanna kvar för
observation under 1-2 timmar på grund av risken för
temperaturstegring.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 6)
Doknr. i Barium
12039
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Atrauman/Mepitel
Version
5
Då brännskadan är uppenbart ytlig kan man omgående
bandagera med denna salv/silikonkompress.
Egenskap:
Skyddar epiteliaseringen.
Omläggningsintervall:
2-5 dagar
Behandlingstid:
Tills skadan är läkt.
Tillvägagångssätt:
Barnet badas enligt PM för Bad/omläggning. Låt lufttorka, gärna
15 minuter eller mer. Smörj extra med Vaseline på såret eller
salvkompressen, lägg sedan kompressen på såret. Ett tunt lager
mjuka kompresser ex Non Woven, linda och avsluta med
Comfifast som skydd.
Duoderm
Hydrokolloidplatta
Ocklusiva gelbildande hydrokolloidplattor
Egenskaper:
Tunn duoderm- skyddar huden.
Indikation:
Litet lokalt ytligt sår som inte vätskar.
Svårbandagerade områden, ex klinkor.
Tillvägagångssätt:
Barnet badas enligt PM för Bad/omläggning. Duoderm ska alltid
avlägsnas innan barnet badar. Lufttorka. Applicera Duoderm
innan smörjning. Klipp till efter sårstorlek med tillägg på 2 cm runt
om sårkanterna. Värm Duoderm i handen innan för bättre fäste.
När de kommit på plats- värm en stund till. Vid användning av
Duoderm på en fortfarande vätskande skada har de tendens att
luckra upp sig och läcka.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 6)
Doknr. i Barium
12039
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
5
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Absorberande silikonbelagd skumkompress med silver.
Mepilex Ag
Användningsområde:
Ytliga skador samt ytlig och djup delhudsskada
Egenskaper:
Antibakteriellt skumförband som absorberar sårsekret och
bibehåller en fuktig sårmiljö. Fastnar inte i såret och är därmed lätt
att ta av och minskar smärtan i samband med bandage byte.
Behandlingsintervall:
Inspektion och bedömning dagligen de första 1-3 dagarna,
beroende på skadans djup och hur mycket skadan vätskar.
Förbandet skall bytas minst var 7:de dag.
Behandlingstid:
1-2 veckor.
Tillvägagångssätt:
Barnet badas enligt PM Bad/omläggning. Klipp till kompressen till
önskad form. Kompressen skall ligga 0,5-1 cm utanför sårytan, om
såret vätskar ymnigt kan torra kompresser läggas på. Linda med
elastisk linda och avsluta med Comfifast Lägg om då förbandet
blivit genomfuktat eller efter 7 dagar.
Mepilex Transfer
Absorberande silikonbelagd skumkompress som transporterar
bort fukt från såret.
Egenskap:
Skyddar epiteliaseringen. Silikonbeläggningen minskar risken för
förbandet att fastna och orsaka skada på sårytan.
Indikation:
Transplanterad hud och ytor i läkt eller nästan läkt brännskada
som behöver skyddas.
Tillvägagångssätt:
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 6)
Doknr. i Barium
12039
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
5
RUTIN
Brännskada Förbandsmaterial
Läggs på i samband med transplantation och tas sedan av efter 37 dagar. Det skall i första hand vara en läkare som tar av
förbandet första gången efter en transplantation.
På andra skador läggs Mepilex transfer direkt på skadan och
över detta linda och tubifast för fixering.
Mepilex Border
Samma egenskaper som Mepilex Transfer men har en fixerande
kant med ett tunt ytskikt av silikon som inte fastnar i såret.
Indikation:
Svårbandagerade områden exempel under haka och hals, samt
på mindre sårytor.
Tillvägagångssätt:
Kan sättas direkt på brännskadan eller med salva eller Aquacel
Ag under. Man får INTE klippa i dynan men i tejpkanten.
Ansvar
Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområdet Akutsjukvård och Barnkirurgi,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner
och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS
2011:9.
Uppföljning och utvärdering
Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg
från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från
rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Granskare/Arbetsgrupp
Johanna Räntfors, läkare Barnkirurgi
Jeanette Karlsson, Barnsjuksköterska avdelning 326/327 Barnkirurgi
Maria Sand, Barnsjuksköterska avdelning 326/327 Barnkirurgi.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 6)