STYRSJÖBODAGEN

STYRSJÖBODAGEN
Lördagenden25februarikl13.00ärnivälkomnautpåStyrsjönsisnedanför
Molinda(sammaplatssomförraåret).
Detblirtillfälletillskidåkning,skridskoåkning,sparkåkning,promenadereller
baraattståstillapåisen!Allabarnsomdeltarfårenguldchokladmedaljoch
detkommerettfinnaskaffeochte,läskochblåbärssaftochvarmabullaroch
naturligtvisvarmkorvmedbröd!
Detäringenföranmälanutandetärbaraattkomma!Vädretsmakterrådervi
inteöver,menvihoppasochtrorattdetskablienlikafindagsomdetblev
förraåret.
Varmtvälkommentillentrevligstundpåisenmedandrabybor!
AktivitetsgruppeniStyrsjöbo