Lagar i arbetslivet 48 timmar

Lagar i arbetslivet 48 timmar
Tid: 16-18/10 och 6-8/11
Plats: IF Metallhuset, malmgatan 8 Avesta.
Målgrupp: Förtroendevalda
Kursledare: Tobias Olofsson och Sven-Erik Källman.
Kursinnehåll:
Du lär dig idéerna bakom det svenska rättssystemet, med fokus på arbetsrätt.
Inriktningen är att få sådan kunskap om arbetsrättens urkunder så att du ska
kunna bedöma när något kan vara problem.
Kursen behandlar också lagstiftningen i ett utvecklingsperspektiv.
Ekonomi:
Din arbetsgivare betalar din lön enligt förtroendemannalagen§ 7 och IF Metall
betalar fritidsersättning om du har friskift och givetvis reseersättning.
Om du från hemmet till utbildningen har 5 mil eller mer så har du rätt till
övernattning.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl i tid.
Kom ihåg att så snart som möjligt, dock senast 14 dagar innan kurs start
söka ledigt enligt Studieledighetslagen och förtroendemannalagen..
Sista anmälningsdag: 2 oktober.
Anmälan till din studieansvarige på din arbetsplats och Mikael Westberg
070 2124621 [email protected]
Välkomna