förslag till ny styrelse

Årsmöte SK Laxen 2017
Till styrelsen förordar vi:
Per Björkman, Ordf
Omval på 1 år
Ledamöter
Mia Widerberg
Niklas Nilsson
Omval på 2 år
Peter Ålenius
Cathrine Hägerroth
Eva Gullberg
Nyval på 2 år
Johanna Rosdahl
Nyval på 2 år
Suppleanter
Åsa Keller Wannem
Nyval på 1 år
Anders Bjering
Nyval på 1 år
Revisorer
Kjell Grüneberger
Omval på 1 år
Lars-Olof Ottosson
Omval på 1 år
Janne Thorbjörnsson
Suppleant
Omval på 1 år
Valberedningen
Magnus Ljungdahl
Omval på 1 år
Magnus Hedman, Sammankallande
Omval på 1 år
(Vakant)
Nyval på 1 år