För all omtanke och vänskap som kommit oss till del vid vår älskade

För all omtanke och
vänskap som kommit oss
till del vid vår älskade
GERT LARSSONS
bortgång, för brev, kort,
telefonsamtal, besök och
blommor till hemmet
samt de fina blommorna
vid begravningen, vårt
varma tack.
KRISTINA
Christel
Laila och Staffan
med familj