Solar systems for walls - details page

RUUKKI® ON-WALL SOLAR
Ruukki® on-wall solar är ett enkelt solenergisystem med solceller och stomme.
LEED & BREEAM:
Skaffa dig en bättre klassning med förnybar energi. Utnyttja möjligheten att uppfylla LEEDoch BREEAM-kriterier.
Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa
exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av
informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.
Copyright © 2016 Ruukki Construction. All Rights Reserved.
1
TEKNISK INFORMATION
TEKNISK LÖSNING
Produkt
Modulstorlek
Moduldjup
Ruukki® on-wall solar
1605x975 mm
4 mm
Horisontell installation, A-mått
1608 mm
Horisontell installation, B-mått
1000 mm
Vertikal installation, A-mått
978 mm
Vertikal installation, B-mått
1630 mm
Effektiv yta
Horisontell fog (Dh)
Vertikal fog (Dv)
Fästdon
~1605x950 mm2
~25 mm (mellan paneler)
~3 mm (mellan paneler)
Dolda
Modulvikt
~11 kg/m2
Systemvikt
< 20 kg/m2
Ruukki® on-wall solar är ett påbyggnadssystem för byggnadsfasader. Solcellerna monteras över fasaden. Den är också
lämplig som Ruukki Forma™ system. Den bygger på kristallkiselsolceller som omvandlar solstrålningen direkt till elektricitet.
Elektriciteten samlas in via kablarna bakom solcellerna och leds sedan till en växelriktare som omvandlar elen till växelström
(AC). Systemet är inte beroende av värmen som alstras av solen utan endast av strålningen. Systemet producerar el även vid
sådana förhållanden då direkt solstrålning saknas, exempelvis om vädret är molnigt eller dimmigt. Den producerade
strömmen kan antingen användas för fastighetens egna behov eller matas ut i det allmänna elnätet.
Prestandagaranti 25 år (modulproduktionsnivå ≥ 80 % garanteras i 25 år).
Två alternativ för anslutning till elnätet:
• Om inmatningstariff används, matas all energi till elnätet och kunden köper bara tillbaka den el som behövs i fastigheten
• Om inmatningstariff däremot inte är i bruk, används den producerade energin till att helt eller delvis täcka fastighetens
elbehov
2
RUUKKI® ON-WALL SOLAR PAKET
Solcellspaket 1:
30 moduler (3x10)
H x W: 3 x 16 m
Toppeffekt: 7.8 kWp
Produktion: ~6000 kWh/a
Solcellspaket 2:
40 moduler (4x10)
H x W: 4 x 16 m
Toppeffekt: 10.4 kWp
Produktion: ~8000 kWh/a
Solcellspaket 3:
90 moduler (6x15)
H x W: 6 x 24 m
Toppeffekt: 23.4 kWp
Produktion: ~18000 kWh/a
KULÖR OCH BELÄGGNING
Färger och beläggningar
Solcellsmodul
Stomme
Fästelement
Basmaterial för tillverkning
PV-modul i glas
Bakplåt
Horisontell stomme
Mörkblått
Svart
Svarta tätningar
Material
3,2 mm termiskt härdat glas med antireflexbeläggning
Kompositfilm med yttre lager av Tedlar
Aluminium
3
Vertikal stomme
Stål
KONSTRUKTIONSVERKTYG
TILLBEHÖR
Ruukki® on-wall solar med tillhörande regelförstärkningar, beslag, fästdon och elkomponenter ger ett komplett och färdigt
solcellssystem och en lätt och snabb montering.
INSTRUKTIONER
CERTIFIKAT OCH INTYG
4