Kursöversikt Rörelse våren 2017

Kursöversikt Rörelse
våren 2017
SG/FT = Legitimerad sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut AT = Legitimerad arbetsterapeut SSK = Legitimerad sjuksköterska LOG = Legitimerad logoped SYNPED = Synpedagog . DI=Dietist
Vecka
Datum
Förmiddag/
Eftermiddag
Kursbeskrivning
Målgrupp
Ansvarig
Hjälpmedelscentral/Lokal
4
4
4
5
25 jan
25 jan
26 jan
2 feb
FM
EM
FM
FM
Antidecubitusmadrasser
Antidecubitusmadrasser
Antidecubitusmadrasser
Regelverk och Rutiner
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Aulan
7
7
8
8
11
11
12
12
13
17
17
17
16
15
16
22
23
15
16
22
22
30
24
25
25
20
feb
feb
feb
feb
mars
mars
mars
mars
mars
april
april
april
april
EM
FM
EM
FM
Heldag
Heldag
FM
EM
FM
EM
FM
EM
FM
Komfortrullstolar
Komfortrullstolar
Rullstolsdynor och tillbehör
Rullstolsdynor och tillbehör
Grundkurs sittande
Grundkurs sittande
Lyftselar
Lyftselar
Eldrivna rullstolar steg 1
Eldrivna rullstolar steg 2
Eldrivna rullstolar steg 1
Eldrivna rullstolar steg 2
Regelverk och Rutiner
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Rum 3
Stockholm/Rum 3
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Aulan
17
17
17
24
26
26
27
14
april
april
april
juni
FM
EM
FM
FM
Mekkurs: Manuell rullstol Cross
Mekkurs: Manuell rullstol Cross
Mekkurs: Manuell rullstol Cross
Regelverk och Rutiner
Sg/Ft, At, Ssk, Dsk
Sg/Ft, At, Ssk, Dsk
Sg/Ft, At, Ssk, Dsk
SG/FT, AT, SSK,
LOG, SYNPED, DI
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT
SG/FT, AT, SSK,
LOG, SYNPED, DI
SG/FT, AT
SG SG/FT,
SG/FT, AT
SG/FT, AT, SSK,
LOG, SYNPED, DI
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Måsen
Stockholm/Aulan