Naavas preferensaktier via Pepins.key

Preferensaktie
Investeringsmöjlighet i Naava
Participating preference
• Preferensaktiernas värdering post-money €24,5m …
• … men ger avkastning redan från €7,9m
• Vid exit om €24,5 ges 68% avkastning
• Downround protection
ÖVERSIKT
ANTAL AKTIER
OCH TYP
Stamaktier
antal
Stamaktier
24 685 713
Preferensaktier
antal
Totalt antal
aktier
Belopp med
preferens
Befintliga
preferensaktier
24 764 456
5,7 m€
Nya preferensaktier
4 860 465
2,2 m€
Totalt
24 685 713
29 624 921
54 310 634
7,9 m€
Valuation @Exit
Jämförelse
Stam
Naava
Preferensaktie
6’’
- 76%
- 24%
10’’
- 59%
+9%
24,5’’
0
+68%
50’’
+103%
+171%
Preferensaktie NAAVA
Jämförelse om vanlig stamaktie använts
100,00 %
75,00 %
50,00 %
ROI
25,00 %
0,00 %
−25,00 %
−50,00 %
−75,00 %
−100,00 %
2
4
6
8
10
12
14
16
18
BOLAGSVÄRDE VID EXIT (million €)
20
22
24
26