Stormöte 2017 – öka lönsamheten i växtodlingen

Stormöte 2017 – öka lönsamheten i växtodlingen
Preliminärt program
9:00
kaffe
9:30
Introduktion & Marknadsinfo – vad händer i omvärlden m.m?
Anders Pålsson
9:50
Kan man ”snåla” sig till ett högre netto?
Anders Bauer m. fl
10:20 paus
10:35 Vilka andra grödor är intressanta att odla?
- potatis
- frögrödor
- grönsaker, bär, tunnlar & fruktodling
- satsa på utsädesodlingar spannmål
- biogas, fokus Jordberga m. fl
Jan-Ola Andersson
David Gottfridsson
Anna-Mia Björkholm
Per-Erik Holmgren
Patrick Petersson
11:45 Vem ska inte satsa på eko?
Per Modig m. fl
12:05 lunch
13:00 Vad finns att tjäna inom precisionsodlingen?
Fredrik Skyggesson m. fl
13:15 Dränera – det har aldrig varit billigare!
Peter Malm
13:35 Omförhandla och sänk arrendet!
Stefan Gustavsson
14:00 paus
14:15 Detta påverkar markpriserna på kort och lång sikt?
Stefan Gustavsson
14:35 Smart försäljningsstrategi
Anders Pålsson
14:55 Smart mekanisering, maskinkostnader m.m
Axel Lundberg
15:20 Hur finansierar jag min verksamhet smartast?
Stefan Gustavsson m. fl
15:45 Avslutning