Torsdagen 20 april på Margretetorps gästifvaregård och tisdagen 25

Torsdagen 20 april på Margretetorps gästifvaregård och t isdagen 25 april
på Marina Plaza Helsingborg
08.15 – 08.30
Information från styrgruppen
08.30 – 10.00
Demenssjukdomar och minnestester
Ssk Carina Elwin från Vårdcentralen Laxen föreläser om olika
sorters demenssjukdomar och förklarar hur minnestester och
utredningar görs.
10.00 – 10.30
Fika
10.30 – 12.00
Hjärtat – en trogen pump
Hjärtssk Annika Gustafsson från Hjärtenheten Ängelholm ger oss
mer kunskap i det viktiga organets funktioner och sjukdomar. Hon
förklarar och visar även hur ett korrekt blodtryck ska tas
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 15.00
Droger
Johan Nekander är gruppchef för områdespolisen Ängelholm och
har arbetat speciellt mot narkotikaproblematiken i vårt område
under en längre tid. Det är fortfarande de klassiska preparaten
som dominerar men Johan ger oss även en liten inblick i den nya
narkotikan då han berättar för oss om den huvudsakliga
problembilden som narkotikan innebär för polisen.
15.00 – 15.30
Fika
15.30 – 16.00
Diskussion kring dagens ämnen och höstens utbildning
Har ni något speciellt ni vill diskutera med kollegorna?
Arbetsuppgifter, delegeringar etc. Maila styrgruppen så lägger vi
till det så att diskussionen blir den samma i båda grupperna.
16.00 – 16.30
Sammanställning och utvärdering
Fortbildningsdagen arrangeras av lokalt fortbildningsnätverk för undersköterskor NV
Kontakt styrgruppen: Åsa Axelsson, [email protected]