Viktiga datum för företag och organisationer J F M A M J J A S O N D

Viktiga datum för företag och organisationer
J
F
M
A
M
J
J
Företag med omsättning högst 40 miljoner, enmånadsredovisning
Skattedeklaratione och betalning av moms för perioden två månader
tillbaka ska vara Skatteverket tillhanda
Företag med omsättning högst 40 miljoner, tremånaderredovisning
Skattedeklaratione och betalning av moms för tremånadersperioden två
månader tillbaka ska vara Skatteverket tillhanda
Företag med omsättning över 40 miljoner Skattedeklaration och betalning
av moms för föregående månad ska vara Skatteverket tillhanda
Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
Betalning av skatteavdrag och arbetsgivaravgift ska vara Skatteverket
tillhanda
F-skatt och särskild A-skatt
Betalning av F-skatt och särskild A-skatt ska vara Skatteverket tillhanda
* OBS! Företag med en omsättning över 40 miljoner betalar skatteavdrag, arbetsgivaravgift samt F- och SA-skatt den 12 augusti.
Andra viktiga datum under 2011
• 31 januari ska kontrolluppgifter för 2009 vara inskickade till Skatteverket.
• 2 maj är sista dag att lämna inkomstdeklaration.
• 28 februari är sista dag för bolagsstämma för aktiebolag med bokslutsdag 31/8.
• 30 juni är sista dag för bolagsstämma för aktiebolag med bokslutsdag 31/12.
• 31 oktober är sista dag för bolagsstämma för aktiebolag med bokslutsdag 30/4.
• 31 december är sista dag för bolagsstämma för aktiebolag med bokslutsdag 30/6.
A
S
O
N
D