SKÄRGÅRDSDUVAN 2017

SKÄRGÅRDSDUVAN 2017
Engelholm
20170506
Vikbolandet
20170603
Söderköping
20170805
Final
20170902
OBS finalen bestäms efter omgång 3.
Startavgift för varje disciplin bestäms vid första mötet.
Tävlings discipliner
2*15 duva individuellt samt lag
2*25
”
Vid pennan
Peder Grankvist
Söderköping skeet Engelholm trapp samt Vikbolandet sporting.