Läs mer i inbjudan - tema integration

# BRO
W
N
G SEMINAR
BA
Regional utveckling - Brown Bag Seminar
Vill du? Pejla in aktuella utvecklingsfrågor i Västernorrland? Knyta nya kontakter?
Eller dela med dig erfarenheter från en utvecklingsprocess som du driver?
Då ska du delta på vår lunchseminarieserie – Brown Bag Seminar!
BROWN BAG SEMINAR 20/2
Integration i Västernorrland
Integration. Det handlar om lika rättig­heter, skyldig­heter
och möjlig­heter. Det berör också många olika sam­hälls­
områden. Vid lunchseminariumet lyfts exempel på hur
miljö och kultur kan bidra till integration i samhället. Inte
minst språkets och bokens betydelse kommer att belysas.
Kom och lyssna till våra satsningar inom detta område:
• Hållbarhetsutbildning integration miljöchef Olle Bertilsson och Kristina Ström Jakobsson Nytt för i år är att du kan
följa Brown Bag Seminar
via webben.
Seminariet den 20 februari
streamas och nås via länk
på www.lvn.se/brown­
bagseminar
• Integrationsmiljonen – projekt kultur för integration kultursamordnare Linda Frisk
• Projektet Bokstart projektledare Agneta Bylund
• Integrationsarbete på folkhögskola rektor Ingrid Nilsson Ålsta folkhögskola
Vi bjuder på lunchsmörgås
g!
Välkommen med din anmälan redan ida
Datum: 20 februari
Tid: klockan 12.00-13.00. Smörgås serveras från 11.30
Plats: landstinget, Storgatan 1, Härnösand. Lokal: Asken
Målgrupp: politiker och tjänstemän i länet
Anmälan: anmäl dig senast den 16 februari via e-post: [email protected]
Anmäl dig redan idag – antalet platser är begränsat
Läs mer på www.lvn.se/brownbagseminar