sverige, industrin och framtiden

SVERIGE, INDUSTRIN
OCH FRAMTIDEN
Lunchseminarium med Fredrik
Reinfeldt som talar på temat: Vart
är världen, Sverige och industrin på
väg? Namnkunniga paneldeltagare
diskuterar industrins roll, behov och
möjligheter.
FREDRIK
REINFELDT
Medverkande: Fredrik Reinfeldt, Jan-Olof
Jacke vd AstraZeneca Sverige, Ek.Dr Cecilia
Hermansson KTH/IER, Klas Wåhlberg
vd Teknikföretagen, Martin Linder
förbundsordförande Unionen och Marie
Söderqvist vd Livsmedelsföretagen
JAN-OLOF
JACKE
MARIE
SÖDERQVIST
Tid: 16 mars 11.30–13.30
Plats: Sturebiografen, Birger Jarlsgatan 41A
CECILIA
HERMANSSON
MARTIN
LINDER
KLAS
WÅHLBERG
IKEM, TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN, GRAFISKA FÖRETAGEN, SLA,
LIVSMEDELSFÖRETAGEN, TEKNIKFÖRETAGEN, TEKO, INDUSTRIARBETSGIVARNA