November 2010

Träffpunkt Skölden
Väpnaregatan 10, tel 0480-45 37 31
Öppet måndag, onsdag och torsdag
klockan 08.00-15.30
Februari 2017
Dag
Datum
Tid
Aktiviteter
Onsdag 1
10.30
Gruppgymnastik
Torsdag 2
12.30
Spel tex.Mentex
gemensamt fika
Måndag 6
13.00
Bingo och em.kaffe
Onsdag 8
10.30
Gruppgymnastik
Torsdag 9
12.00
Våfflor och högläsning
Måndag 13
13.00
Vi firar ”Alla hjärtans dag”
Onsdag 15
10.30
Gruppgymnastik
Onsdag 15
13.00
Vi spelar spel tex. Fia
Torsdag 16
12.30
Högläsning ur dagens
tidning och fika
Måndag 20
12.00
Månadens middag anm.
Senast 16 februari
Onsdag 22
14.00
TP. Skölden stänger pga.
personalmöte
Torsdag 23
12.30
Spel tex. Fia gemensamt
fika
Välkommen till Skölden!
Träffpunkt Skölden
Väpnaregatan 10, tel 0480-45 37 31
Öppet måndag, onsdag och torsdag
klockan 08.00-15.30
Måndag 27
13.00
Semledagen
Eftermiddagsfika måndag, onsdag och torsdag
klockan 13.00
VÄLKOMMEN
Välkommen till Skölden!