2 - Sanoma Utbildning

7
Arbetsblad
Namn:
7:1 Ekvationer
1 a) x + 16 = 130
b) x + 5,3 = 9,6
c) x – 213 = 172
d) x – 8,1 = 21,5
2 a) 3x = 15,3
b) 7x = 714
x  ​= 456
c)​ __
2
x  ​= 0,9
d)​ __
8
3 a) 24 = 3x + 9
b)6x + 6 = 30
60 • arbetsblad
x
c) 242 = 2x – 22
x  ​– 2 = 218
d) ​ __
3
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
Arbetsblad
Namn:
7:2 Uttryck
7
1 Martha har x armband. Skriv ett uttryck för hur många armband de andra har.
a) Chloe har dubbelt så många armband som Martha. b)Ally har 3 armband färre än Martha. c) Ellen har hälften så många armband som Martha. d)Monica har 2 armband fler än Martha. 2 Dra streck mellan uttryck och förenklat uttryck.
Uttryck
Förenklat uttryck
A 1 + 3x + 2
F 2x + 3
B 1 + 2x + 3 + x
G 4x
C x + x + x + x
H 3x + 2
D 2x + x + 2
I 3x + 3
E x + 3 + x
J 3x + 4
3 a) Skriv ett uttryck för sträckan AC och förenkla det. b)Skriv en ekvation och ta reda på hur lång sträckan AB är. A
A
B
C
x
3x
C
16 cm
4 a) Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets och förenkla det. b)Skriv en ekvation och ta reda på hur långa rektangelns sidor är. x+8
Omkrets = 36 cm
x
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
arbetsblad • 61
7
Arbetsblad
Namn:
7:3 Mönster
Fortsätt talföljden.
1 a) 1 3 5 7
b)6 12 18 24
c) 20 27 34 41 d)12 15 18 21 2 a) 10 12 16 22 b)15 16 18 21 25 c) 30 26 22 18 d)20 15 10 5
3
Figur 1
Figur 2
Figur 3
a) Hur många bollar finns det i figur 4? b)Hur kan du ta reda på hur många bollar det finns i figur 8?
c) Beskriv med ord eller ett uttryck hur många bollar det är i figur x.
4
Figur 1
Figur 2
Figur 3
a) Rita figur 4.
b)Hur många stickor är det i figur 5? c) Hur många stickor läggs till för varje ny figur? d)Hur många fler stickor är det i figur 1 än i ökningen i mönstret? e) Vilket uttryck beskriver hur mönstret ökar? 3x 2x + 2 2x + 1 3x + 3
62 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
Arbetsblad
Fördjupning
7
Namn:
7:4 Mönster
1 a) 60 61 64 69 76 b)25 28 37 64 145 c) 500 451 403 356 2
Figur 1
Figur 2
Figur 3
a) Hur många stickor är det i figur 4? b)Hur många stickor är det i figur 10? Förklara hur du tänker. c) Skriv ett uttryck för antalet stickor i figur x.
3
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Figur 4
a) Hur många trianglar är det i figur 4? b)Hur många trianglar är det i figur 5? c) Beskriv med ord eller uttryck hur mönstret ökar. kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
arbetsblad • 63
7
Arbetsblad
Namn:
7:5 Programmeringsblock
Öka till dubbel storlek
Öka till dubbel storlek
Öka till dubbel storlek
Minska till halva storleken Minska till halva storleken Minska till halva storleken
Ändra färg till
Ändra färg till
Ändra färg till
Ändra färg till
Gå framåt
steg Gå framåt
steg Gå framåt
steg
Gå framåt
steg
Gå framåt
steg Gå framåt
steg Gå framåt
steg
Gå framåt
steg
Gå framåt
steg Gå framåt
steg Gå framåt
steg
Gå framåt
steg
Gå framåt
steg Gå framåt
steg Gå framåt
steg
Gå framåt
steg
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
Vrid
64 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
Arbetsblad
7
Namn:
7:6 Sänka skepp
Spelplan A
y
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spelplan B
y
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
1
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 6B
arbetsblad • 65