Konst och kunskapande - Konstnärligt

Konst och kunskapande Konstnärligt skapande som ett
sätt att utforska verkligheten
Vårens första seminarium
lördag 11 februari kl 10­13
på Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset”
Konst och Kunskapande
Konstnärligt skapande som en väg att utforska verkligheten. Spelar
konstnärligt skapande någon roll för vår förmåga att förstå
verkligheten? Vad har det för betydelse för forskning och lärande?
Pär Granstedt inleder om konstens roll i den antroposofisks
kunskapssynen utifrån boken Kunskap Utan Gränser(bl.a. sid 84­
87). Så får vi kommentarer av konstnärligt verksamma och
konstvetare som Ulf Wagner, Berit Fröseth, Hans Fors och Hans
Lindmark. Gunnar Svensson, professor i filosofi och
religionsvetaren Karen Swartz inleder ett gemensamt samtal.
Anmäl gärna om ni kommer till [email protected] !
Sedan fortsätter vi och fördjupar följande teman.
Alla seminarier äger rum kl 10­13 på Kulturcentrum Järna
11/3 Att utforska bild och form.
Vi bearbetar konstens betydelse för kunskapandet med fokus på
bild och form.
8/4 Kunskapande genom musik, tal och rörelse.
Hur kan vi fördjupa vår förståelse av verkligheten genom musik, tal
och rörelse?
13/5 Konstnärligt skapande som utvecklings och läkekraft.
Vi arbetar med hur konstnärligt skapande kan verka i pedagogiska,
terapeutiska och läkande processer.
Om du inte hinner gå på alla seminarierna kan du hitta föredragen
inspelade på Trialogs hemsida och på Facebook (Trialog Diskussion).
Antroposofiska
Sällskapet