16 december

Den globala uppvärmningen påverkar större delen av jorden och under de
senaste 50 åren har temperaturen Västantarktis stigit med ca 3 grader.
Bland fiskarna som lever i vattnen runt Antarktis finns arter som helt
saknar hemoglobin, det vill säga det pigment som normalt transporterar
syre i blodet hos ryggradsdjur. Många saknar även myoglobin, ett annat
syrebindande pigment som finns i musklerna.
När kroppstemperaturen stiger ökar syreförbrukningen, något som ofta
kompenseras av att hjärtat får jobba hårdare. I ett pågående projekt
undersöks hur fiskarna i Antarktis klarar förändringar i vattentemperatur –
är de arter som saknar hemoglobin och i vissa fall även myoglobin
känsligare än arter som har både hemoglobin och myoglobin?
Bilden föreställer två olika fiskarter som lever i vattnen runt Antarktis, dock inte de som
studeras i det aktuella projektet
Michael Axelsson, professor i Zoofysiologi som i mitten av april åker till
Palmer station på Antarktiska halvön för att studera hjärtkärlsystemet hos
dessa fiskar
Läs mer här