Till himlen når vår sång”

”Till himlen når vår sång”
Vi sjunger Roland Utbults sånger
Välkomna den
11 Mars kl. 18.00
Hillerstorps
Missionskyrka
Medverkan med solo, duetter mm. mm.
Maria Boberg, Evelina Adolfsson, Pär Lidåker, Stina Landin,
Elisabet Sjölander, Kristina Nelsson, Emmy Lindqvist, EMP,
Ellen Lorentzon, Amanda Harrysson, Martin Lindqvist.
Kvällens Husband kommer att spela till de flesta sångerna.
Efter sångkvällen serverar vi
Tacos med tillbehör!
Insamling till Missionskyrkans byggkassa.
123 396 85 42