Inbjudan till Årsmöte Bofors Fritid Måndagen den 27/ 2 kl. 11.30

Inbjudan till
Årsmöte Bofors Fritid
Måndagen den 27/ 2 kl. 11.30
Lokal : R-Samlingsrum
Sedvanliga årsmöteshandlingar med rapporter från årets verksamhet, samt val. Motioner till årsmötet skall
vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Förslag på kandidater till styrelsen, liksom grenledare
tillställs styrelsen eller valberedningen.
Dragning av 16:52
Vi bjuder på en enklare lunch!
Anmälan till: Lena Ericsson senast 24 / 2.
Tele : 82032
[email protected]
Nuvarande styrelse
Roger Fromholdt
ordf
2018
Maria Gustafsson
2017
Therese Edberg
2017
Lena Ericsson
2017
Birgitta Serrander
2017
Mats Lundström
2018
Ted Bucher
2018
Karolin Bergh
2018
Suppleanter
Bengt Persson
2017
Krister Bergkvist
2017
Valberedning
Mats Nilsson
2017
Vakant
Revisor
Sivert Gustavsson
2017
Revisorsuppleant
Katarina Mälman
2017
Välkomna!