Hällefors brukshundklubb Budget 2017 INKOMSTER UTGIFTER

Hällefors brukshundklubb Budget 2017
INKOMSTER
UTGIFTER
Medlemsavgift
19000
Fastighet drift
20000
Bingolotto
2000
Fastighet underhåll
5000
Utbildningssektorn
29700
Utbildningssektorn
12800
Tävlingssektorn
29600
Tävlingssektorn
23970
Russektorn
14400
Russektorn
9980
Köket
8000
Köket
8000
Försäkring fastighet/maskin
4814
Avg distrikt
3250
SBK försäkring
700
Telefon/bredband
4000
Kontorsmaterial
2000
Representation, möten
1000
Årsmöte/höstfest
2500
Rep/underhåll maskin
3500
Bankkostnad
1500
Summa
102700
103014