Renoveringar Överby 85:7 Föregående ägare • 2006 Fönster • 2007

Renoveringar Överby 85:7
Föregående ägare











2006 Fönster
2007 Kök
2007 Nya element, nya el-ledningar, ny elcentral
2007 Försturtrapp med tak
2007-2009 Golven slipade
2008: Badrum och Aquatron
2008-2010: Fasad och snickerier renoverat och ommålat
2009: Altaner utbytta och utbyggda
2009: Ny luftvärmepump
2010: Nytt pumphus och pumpautomatik
2010: Carport
Nuvarande ägare







2011 Målat interiört
2012 Installerat larm
2012 Flytbrygga
2013 Nya dörrar och karmar
2013 Badrum
2013 Ny vattenberedare
2013 Trappa ned till bryggan