Jämställdhetsutbildning 16 tim

Jämställdhetsutbildning 16 tim
Tid: 13-14/3
Plats: Lindgården konferens, kyrkgatan 7 Fagersta
Målgrupp: förtroendevalda
Handledare: Ingmari Grusell, Mikael Fosselius och Helena
Andersson.
Kursinnehåll:
Svensk fackföreningsrörelse har under lång tid arbetat med att
öka jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. Trots det
lever vi i ett samhälle där kvinnor och mäns förutsättningar i
arbetslivet och i samhället är olika.
Utbildningen ger grundläggande genuskunskap för att utveckla
arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen.
En målsättning med utbildningen är att skapa nätverk för kan
utbyta erfarenheter och stötta varandra i klubbarnas arbete med
jämställdhet.
Ekonomi:
Din arbetsgivare betalar din förlorade arbetsförtjänst och
IF Metall betalar fritidsersättning om du har friskift och även
reseersättning. Om du från hemmet till utbildningen har längre än
5 mil så har du rätt till övernattning.
Kom ihåg att ansöka om ledighet hos arbetsgivaren enligt
studieledighetslagen och förtroendemannalagen, senast 14 dagar
innan kursstart.
Om du har allergier och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Senaste anmälningsdag är 27 februari.
Vid anmälan eller frågor kontakta din studieansvarige
annars Mikael Westberg 070 2124621.
[email protected]
Välkomna