Se inbjudan här för mer info

Inbjudan
Jämställdhetsminister Åsa Regnér bjuder in till
frukostseminarium med temat:
Att förebygga och
bekämpa mäns våld mot
kvinnor - vems ansvar?
Samtal mellan Åsa Regnér,
Musse Hasselvall, aktuell som programledare i
UR-serien PK-mannen, och
Linnéa Claeson, elithandbollsspelare och
grundare av bland annat Assholesonline.
Samtalet leds av Lawen Redar, ledamot i
Justitieutskottet (S).
Välkomna! Åsa Regnér
När?
8 mars 2017
8.00-9.30
Först samtal på scen,
sedan mingel med frukost
Var?
Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 5 (korsningen
Drottninggatan/Fredsgatan)
Stockholm
Anmälan
Till Socialdepartementet på
mailadress [email protected]
regeringskansliet.se
Sista anmälningsdag 3 mars
Föranmälan måste ske.
Medtag legitimation.
www.regeringen.se/feministiskregering
#svfemreg #jämpol
Foto:Elisabeth Ohlson Wallin/UR (Musse Hasselvall), Kristian Pohl/Regeringskansliet (Åsa Regnér), Privat bild (Linnéa Claeson)
Internationella Kvinnodagen – 8 mars 2017