Resultat Sammanställning Arla Foods VPR 2017

ARLA FOODS VPR
2017
Resultatsammanställning
Omgång 1
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Namn
Johan Fransson
Peter Fasth
Tommy Johansson
Göran Johansson
Marco Gustafsson
Börje Johansson
Anders Lönnström
Kjell Jonsson
Anita Anderberg
Peter Ernerskog
Claes Olofsson
Lars Halvarsson
Yvonni Nikolaidotter
Kjetil Larsen
Linus Klasson
Anthony Fryer
Thomas Östergren
Christian Bagge
Gustaf Waldau
Resultat
53
53
45
Poäng
3
2
1
49
28
49
1
1
1
44
1
30
29
41
1
1
1
Omgång 2
Resultat
58
55
56
60
50
38
53
57
52
53
38
45
33
Poäng
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Omgång 3
Resultat
53
53
Poäng
3
2
53
1
37
52
52
1
1
1
52
1
38
35
50
44
43
46
1
1
1
1
1
1
47
1
Omgång 4
Resultat
54
56
54
31
51
24
50
45
44
42
36
32
30
50
46
46
Poäng
3
5
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totalt
11
10
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
218
217
155
144
150
127
204
154
140
147
104
115
98
100
90
89
75
41
47
0
0
0
0
0
0