JUEN01 Straffansvar och straffpåföljder, med särskilt fokus på det

JUEN01 Straffansvar och straffpåföljder, med särskilt fokus
på det kriminella våldet HT16
AB = 80 - 100
BA = 65 - 79
B = 50 - 64
Maxpoäng totalt 100
Maxpoäng för grupparbete 40
Maxpoäng för uppsats 40
Maxpoäng för opposition 20
Personnummer
Gruppredovisning
Uppsats
Opposition
Totalpoäng
Betyg
Examinator: Helén Örnemark Hansen
1945
1227
5503
1030
1029
2168
9565
3738
2458
9260
1904
4750
3973
3784
5128
5578
2958
2606
4274
845
8742
5591
5059
1267
5316
4149
9111
33
33
33
31
35
33
31
33
33
33
33
35
33
32
33
34
34
33
35
33
33
34
34
33
33
31
31
31
32
31
32
30
31
30
30
33
32
33
32
33
32
32
29
26
32
34
30
32
33
31
32
32
31
32
17
16
14
17
15
16
16
17
17
16
17
15
17
16
15
15
15
16
17
14
15
17
17
16
17
14
17
81
81
78
80
80
80
77
80
83
81
83
82
83
80
80
78
75
81
86
77
80
84
82
81
82
76
80
AB
AB
BA
AB
AB
AB
BA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
BA
BA
AB
AB
BA
AB
AB
AB
AB
AB
BA
AB