För mer info se kursplan

Kursplan Ekobruk - Hola folkhögskola 2017-18
Namn
Ekobruk - Kom igång med självhushållning ur olika perspektiv
Målgrupp
Självförsörjare i staden och på landet. Personer med utflyttningsplaner och
självhushållningsdrömmar. Arbetslösa.
Deltagarantal
12 - 20 personer
Omfattning
50 % studietakt. Distanskurs med tio tredagarsträffar. Första träffen i augusti. Träffarna är från
onsdag till fredag.
Kurstider läsåret 2017 - 18
21 augusti 2017 – 8 juni 2018
39 veckor
Ansökan
Senast 15 maj. Till ansökan bifogas ett personligt brev där den sökande berättar om sig själv och
varför en vill gå Ekobrukskursen. Det personliga brevet är obligatoriskt!
Avgift
1 500 kr per termin för resor under träffarna, visst material och elevförsäkring. 250 kr betalas vid
första träffen.
Kursinnehåll
Ekologisk självhushållning, omvärldsorientering kring naturresurser och hållbarhetsfrågor,
permakultur, växtodling, husdjur, trädgård, skog, livsmedel, hantverk, återbruk, energi,
byggande.
Upplägg
Innehållet följer till stor del årstiderna. De tio tredagarsträffarna utgår från Hola folkhögskola.
Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar, praktiska övningar, grupprocess, nätverkande,
erfarenhetsutbyte.
Kommunikation mellan träffarna via webbplattformen Itslearning.
Mellan träffarna görs egen praktik och litteraturstudier.
Förkunskapskrav
Inga formella krav. Men stort intresse och gärna egna erfarenheter.
Datum och huvudteman för träffarna läsåret 2017-18
Huvudteman kompletteras med inslag som hör till säsongen.
Höstterminen 2017
23-25 augusti
Introduktion och planering. Bär: safta och sylta. Trädbeskärning.
13-15 september
Permakultur. Svamp.
11-13 oktober
Skog. Livsmedelsförädling: syrning av grönsaker, mejeri.
8-10 november
Slakt och styckning.
13-15 december
Hantverk, återbruk, reparationer. Kläd-, bostads- och kroppsvård.
Vårtermin 2018
24-26 januari
Livsmedelsförädling: hygien, charkuteri
28 februari-2 mars
Livsmedelsförädling: bakning. Odlingens grunder. Att köra med häst.
11-13 april
Energi, byggande, renovering. Höns.
2-4 maj
Getter och får, ull och skinn. Trädgård; växthus och kompost.
6-8 juni
Slåtter, lieslipning, vilda nyttoväxter. Skogsnäs. Biodling.
Litteratur
Följande böcker ingår i avgiften:


Seymour John; Självhushållning
Whitefield Patrick; Permakultur i ett nötskal