SLUTLIGT tidsprogram IDF+IUDM 12

SLUTLIGT tidsprogram IDF+IUDM 12-16 år lördagen den 18 februari 2017
Tid
Löpning
09:30
60m häck fö F13 (31)
09:50
60m häck fö P13 (14)
10:00
60m häck fö P14 (11)
10:10
60m häck fö F14 (28)
10:30
60m häck fö F15 (16)
10:40
60m häck final F16 (8)
10:50
60m häck fö P15 (10)
Stav
Längd inre
Längd yttre
Höjd A
Höjd B
Vikt/Kula
Längd F12 (50)
Höjd P15 Höjd P16
Stav F15 Stav F16
Tid
09:30
Höjd P12 (23)
(12+4)
09:50
Kula F13 (28)
(3+5)
10:00
10:10
10:30
Längd P13 (26)
Längd P14 (17)
10:40
Vikt P15 Vikt P16 10:50
10:50
Vikt F15 Vikt F16 10:50
11:00
60m häck final P16 (7)
11:10
60m häck final F14 A+B
11:10
11:20
11:30
60m häck final F13 A+B
60m häck fö F12 (35)
11:20
11:30
11:50
60m häck final F15
11:55
60m häck fö P12 (18)
11:55
12:10
60m häck final P13
12:10
12:20
60m häck final P15
12:20
12:25
60m häck final P14
12:25
12:35
60m häck final F12 A+B
12:45
60m häck final P12
13:00
200m finaler F15 (25)
13:25
200m finaler P12 (30)
13:55
200m finaler P15 (27)
14:20
200m finaler F12 (41)
14:55
200m finaler P13 (24)
15:20
200m finaler F13 (49)
15:45
(2+4) (8+4)
Höjd F14 (32)
Längd F13 (42)
11:50
Kula P13 (13)
Stav P13 Stav P14
Längd F14 (43)
(4+11)
11:00
12:35
12:45
Höjd F13 (20)
13:00
Kula F12 (33)
13:25
13:55
Längd F16 Längd P16 Längd P12 (33)
(15+9)
14:20
Vikt P14 Vikt F14 14:55
(6+18)
Längd P15 (21)
Längd F15 (26)
15:20
15:45
16:00
200m finaler F14 (48)
16:00
16:40
200m finaler P14 (27)
16:40
17:05 400m finaler P16 (13)
17:20 400m finaler F16 (11)
17:05
17:20