allt du behöver veta för att tävla

ALLT DU BEHÖVER
VETA FÖR ATT TÄVLA
I ÅRETS UF-LÄRARE.
TÄVLINGSKRITERIER FÖR SM I UNG FÖRETAGSAMHET
ÅRETS
UF-LÄRARE
En nominering till Årets UF-lärare
sker av Ung Företagsamhet regionkont
or, skolledare eller elever. Nomineringen
av lärare samt förmågan att beskriva lärare
kommer att bli bedömd efter nedanståend
tävlingskriterier. Endast registrerade UF-lärare
kan nomineras.
Skriv en nominering som beskriver
• Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet.
• Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande bland
elever, lärare och skolledning samt gensvar.
• Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola och näringsliv.
• Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet
i skolan.
• På vilket sätt läraren har utvecklats tack vara samarbetet med Ung
Företagsamhet.
Juryn bedömer
• Hur lärarens engagemang har utvecklat eleverna och skolan. På vilket
sätt har det varit utvecklande? Skapat fler företag, förbättrat elevernas
resultat skolmässigt, ökat andelen vidare studier etc?
• Lärarens förmåga att inspirera och vägleda, till exempel vid regional
mässa, i kontakten med rådgivare och övrigt lokalt näringsliv.
• Lärarens förmåga att inspirera och vägleda kollegor samt hur läraren
har arbetat med att förankra konceptet bland elever och övriga lärare
och övriga ämnen.
• Hur lärarens engagemang har bidragit till ökad kontakten mellan
skola – näringslivet.
• Hur läraren har utvecklats i sitt arbete som lärare och i sin roll som
coach till UF-elever.
2 │Årets uf-lärare│UNG FÖRETAGSAMHET
Tillvägagångssätt
En A4-sidas beskrivning av UF-läraren skall skickas till Ung Företagsamhet i Sverige till [email protected]
Nomineringen kommer hjälpa juryn att utse fem finalister som sedan
kommer att intervjuas av jurygruppen i samband med SM i Ung Företagsamhet. Kom ihåg att skriva korrekta kontaktuppgifter till den som
nomineras samt till den som nominerar.
Märk din PDF
Årets UF-lärare
DEADLINE
31 MARS
KL 13
...och du, din PDF
får bara vara 3 Mb!
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets uf-lärare│ 3
Fler än 360 000
elever har drivit
UF-företag sedan
starten 1980.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement.
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen
UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk
bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an
dra länder och inspiration för lärare och elever.
Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap.
Organisationen stöds av offentliga medel och
det privata näringslivet.
ungforetagsamhet.se
4 │Årets uf-lärare│UNG FÖRETAGSAMHET