Program Våren 2017

KONSTNÄRSHUSETS VÄNNER
Datum
Lördag 28/1
kl 13 - 17
(28/1 - 26/2)
Onsdag 15/2
kl 14.00
PROGRAM - VÅREN 2017
Aktivitet
Vernissage: Mandana Moghaddam The Silence
Stora Galleriet
Specialvisning på Edsvik konsthall av
skulptörenThomas Qvarsebos retrospektiva utställning
med guidning av konsthallens chef Ricardo Donoso
http://www.thomasqvarsebo.com/
Lördag 18/3
Vernissage: Fredrik Helander Konstnär okänd
Stora Galleriet
kl 13 - 17
(18/3 - 16/4)
Söndag 19/3 Konstnären Fredrik Helander presenterar sin utställning
kl 17.00
Konstnär okänd
för Vännerna i Stora Galleriet
Efter presentationen vin och ostbuffé i Baren, 1 tr
http://www.fredrikhelander.se/
Söndag 9/4
kl 14.00
Besök på Millesgården där danska konstnären
Gerda Wegeners(The Danish Girl) konst
specialvisas för Vännerna av Millesgårdens guide
MARIANNE BERNADOTTE - EN STILIKON
ställs ut samtidigt
Söndag 23/4
kl 17.00
Konstnärshusets Vänners årsmöte
Samling i Lilla Galleriet
Efter årsmötet vin och ostbuffé i Baren, 1 tr
Lördag 6/5
kl 13 - 17
(6/5 - 4/6)
Vernissage: Konstnärskollektivet Carousell
Lördag13/5
kl 13
Vårutflykt till Konstnärshem på Hornsgatspuckeln
Lördag 10/6
kl 13 - 17
(10/6 - 22/6)
Vernissage: SKFs Vårutställning
Utställning i Stora och Lilla Galleriet
http://carousell.org/
med föredrag, konstnärsträff och fika
Stora och Lilla Galleriet
Inbjudan och mer detaljerad information om de olika arrangemangen kommer att
skickas ut c:a 2 veckor före varje program. Även sista anmälningsdag och den/de
personer som tar emot anmälan redovisas där.