Liner - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SÅ HÄR TAR DU PÅ DIN LINER
1. Vräng linern ut och in. Tryck fram
linerns botten så den blir nästan platt.
2. Håll linerns botten rakt mot
stumpänden och rulla upp linern på
stumpen.
3. Använd handflatorna. Rulla linern
hela vägen upp.
Tag av linern och tvätta och lufta stumpen någon gång under
dagen. Rengör då också linerns insida med tvål och vatten. Se
till att den är riktigt torr innan du tar på den igen.
Rengör också stump och linern varje kväll. Förvara alltid
linern rättvänd och rengör även ibland linerns utsida.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ortopedteknik
Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg
TELEFON växel 031-342 10 00
C:\Users\leiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.Outlook\STAMLPR0\Infoblad liner.doc