Uttag och statistikberedning ur STRADA - Sörmland

Projektförslag
STRADA
Uttag och statistikberedning ur STRADA STRADA är en databas som Transportsyrelsen har för att registrera olyckor. Alla olyckor som polismyndigheten eller sjukvården får kännedom om registreras i STRADA. STRADA är en bra databas för att arbeta olyckspreventivt i kommunen och även ha ett grep om hur olycksutvecklingen ser ut. Databasen innehåller mycket data och är ibland inte helt lättbearbetad, speciellt om inte vanan eller tiden att arbeta med databaser finns hos tjänstemännen på kommunen. NTF Sörmland-­‐Örebro-­‐Östergötland har vana vid att filtrera och bearbeta data ur STRADA. Vi kan filtrera fram de detaljer som kommunen vill ha kännedom om och presentera dessa på ett överskådligt sätt. Presentationen kan ske vid t.ex. ett nämndmöte eller liknande. Det kan också vara användbart i kommunikation med medborgaren eller media. På bifogat dokument syns en enkel presentation av olyckor som inträffat 2013 på övergångsställen, på det kommunala vägnätet i de 22 kommunerna i Sörmland och Östergötland. Lars Nordquist Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-­‐Örebro län-­‐Östergötland Tfn: 0155-­‐29 02 29 NTF Sörmland-­‐Örebro län-­‐Östergötland – Box 565 – 611 10 Nyköping Tfn: 0155 – 29 02 29 -­‐ E-­‐post: [email protected] [email protected] Hemsida: www.ntf.se/sormland www.ntf.se/ostergotland Antal skadade fotgängare/cyklister på övergångsställe/cykelöverfart 20 18 16 14 Lindrigt skadade 12 Svårt skadade 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014