Vårt varma tack

Vårt varma tack
till alla Er som hedrat
minnet av vår käre
Karl-Herbert
Freij
med vackra blommor vid
båren samt minnesgåvor.
Tack även till
Hemtjänsten i Ryd.
Ulla-Britt och Helge
Syskonbarnen med
familjer