Talarlista

Talarlista
Torsdagen den 16 februari 2017
Kl.
12.00 Arbetsplenum
14.00 Frågestund
16.00 Votering
____________________________________________________________
Anmäld tid Ackumulerad
(min.)
tid
Nr
16 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU9
Riksrevisionens rapport om asylboenden
____
0.00
____
0.00
17 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10
Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom
socialförsäkringen
1
Kerstin Nilsson (S)
6
2
Linus Bylund (SD)
6
3
Aron Modig (KD)
6
____
0.18
18 Försvarsutskottets betänkande FöU8
Riksrevisionens rapport om
informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
1
Dag Klackenberg (M)
6
2
Mikael Jansson (SD)
6
3
Stig Henriksson (V)
8
4
Mikael Oscarsson (KD)
8
5
Allan Widman (L)
6
6
Kalle Olsson (S)
6
7
Anders Schröder (MP)
6
8
Daniel Bäckström (C)
7
1 (3)
____
0.18
Torsdagen den 16 februari 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9
6
Roger Richtoff (SD)
____
0.59
____
1.17
19 Konstitutionsutskottets betänkande KU7
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet
1
Veronica Lindholm (S)
6
2
Maria Abrahamsson (M)
8
3
Jonas Millard (SD)
4
4
Agneta Börjesson (MP)
6
5
Per-Ingvar Johnsson (C)
4
6
Ali Esbati (V)
8
____
0.36
____
1.53
____
0.00
____
1.53
____
0.00
____
1.53
20 Finansutskottets betänkande FiU15
Riksrevisionens rapport om granskningen av
Årsredovisning för staten 2015
21 Finansutskottets betänkande FiU16
Riksrevisionens rapport om skyddet för
pensionssparare
22 Justitieutskottets betänkande JuU9
Transporter av frihetsberövade
1
Linda Snecker (V)
8
2
Petter Löberg (S)
6
3
Ellen Juntti (M)
6
4
Annika Hirvonen Falk (MP)
6
2 (3)
Torsdagen den 16 februari 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
5
Johan Hedin (C)
5
6
Roger Haddad (L)
6
7
Andreas Carlson (KD)
6
____
0.43
____
2.36
Totalt anmäld tid 2 tim. 36 min.
––––––––––––––––––––––––––––
3 (3)