Patienttransporter Avd 623 Rehabmedicin

Doknr. i Barium
30749
Dokumentserie
Giltigt fr o m
2017-02-14
RUTIN
Patienttransporter Avd 623 Rehabmedicin
Version
2
Innehållsansvarig: Simon Klemets, Sektionsledare, Avdelning 623 (simkl2)
Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (asalu3)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Neurosjukvård
Revideringar i denna version
Uppdaterad från rutin ”Patienttransporter avd 623” 2011-06-15.
Vilka berörs
Personal på Rehabiliteringsmedicin vid SU/Högsbo.
Innehåll och metodbeskrivning
Sjukresor är till för patienter som behöver åka in till Sahlgrenska, Östra eller Mölndal för
undersökning, exempelvis röntgenundersökning eller cystoskopi. Man beställer sjukresa
genom att ringa västtrafik på tel. nr (00) 020 - 91 90 90. Alt. sjukresor på tel. nr. (00) 010-473
21 00. Kom ihåg att ange kostnadsställe 13420. Tänk på att boka sjukresan i tid för bästa
möjliga planering och glöm inte att anteckna i dagboken och meddela patienten när sjukresan
är bokad! Vid försenat fordon kontaktas beställningscentralen på tel. nr (00) 020 – 91 90 90.
När du bokar sjukresa kom ihåg att ange:
 Patientens namn och personnummer.
 Varifrån patienten ska åka.
 Adress/mottagning dit patienten skall åka samt vilken tid patienten behöver åka från
avdelningen.
 Om patienten sitter i rullstol eller har andra hjälpmedel.
 Om någon följer med patienten på undersökningen.
 Kom även ihåg att meddela beställningscentralen ifall chauffören behöver hämta och
lämna patienten.
Färdtjänst används vid permissionsresor, under förutsättning att patienten har färdtjänst
beviljad. Ifall patienten inte kan samåka med andra av någon anledning bör detta meddelas i
samband med att färdtjänstresan beställs. För beställning av färdtjänst kontakta färdtjänstens
beställningscentral tel. nr (00) 031- 41 95 00. Färdtjänst vid försenat fordon tel. nr (00) 031 41 95 45.
Riksfärdtjänst går att nås på tel. nr (00) 031 - 41 95 50
För beställning av liggande sjuktransport och ej akuta ambulanstransporter
 Gå in på adressen vgrsjuktransport.extranet.sosalarm.se.
 Användarnamn: VGR.Amb.SU.
Lösenord: Sahlgrenska.Sjuk.
 Du kommer sedan att guidas genom hela beställningsförfarandet, steg för steg.
Behandlingsresa (t.ex. hembesök, ridterapi, social träning etc.) bokas på tel.nr (00) 020 – 91
90 90 V.g. se bilaga ”Underlag för resebeställning”
Vid akuta ambulanstransporter tel.nr (00)112.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
30749
Giltigt fr.o.m
2017-02-14
Version
2
RUTIN
Patienttransporter Avd 623 Rehabmedicin
Bakgrund och syfte:
Rutin angående hur olika transporter ska beställas, det finns olika transporter beroende på
vilket behov man har.
Granskare:
Ulrika Ebbeus, VEC avdelning 623 Rehabliteringsmedicin Omr 6 SU/S
Birgitta Löthgren, VÖL avdelning 623 Rehabliteringsmedicin Omr & SU/S
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)